Inrikes #92/2018

“Vi behöver en generalstrejk”

Under Socialistiskt forum i Stockholm arrangerades två seminarier om strejkrättens framtid. Det hölls även en sångaktion av nätverket Försvara strejkrätten. Skärmdump från Strike Backs Facebooksida: Arbetaren

Strejkrätten är under attack från flera håll. Det var panelen ense om under SAC Syndikalisternas och Arbetarens seminarium på Socialistiskt forum i Stockholm i helgen. ”Det är ett demokratiskt problem att ledningen gick med på överenskommelsen utan att fråga medlemmarna”, sade Lina El Yafi från Sekovänstern.

Tidningen Arbetaren arrangerade tillsammans med Stockholms LS av SAC Syndikalisterna ett fullsatt panelsamtal om de föreslagna inskränkningarna i strejkrätten.

Det var på Socialistiskt forum på ABF-huset i Stockholm som panelen samlades. Deltagare var fackligt förtroendevalda från Kommunal, Seko, Hamnarbetarförbundet och SAC Syndikalisterna.

Promemorian som regeringen nyligen skickade ut på remiss innehåller flera punkter om inskränkningar i strejkrätten. Det föreslås bland annat att stridsåtgärder annat än för att teckna kollektivavtal ska förbjudas, och att det ska bli olagligt för ett annat fackförbund att vidta stridsåtgärder om det redan finns ett tecknat kollektivavtal på arbetsplatsen.

– Utöver det kommer det inte finnas särskilda garantier att det avtal man kräver också ska tillämpas, sade Erik Helgesson, ledamot i förbundsstyrelsen för Hamnarbetarförbundet.

Strejkrättsfrågan blev aktuell 2017 i och med att regeringen tillsatte en utredning om fackliga konfliktåtgärder. Det skedde i samband med konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och APM Terminals i Göteborg.

I juni 2018 presenterade de stora centrala fackförbunden tillsammans med Svenskt Näringsliv en överenskommelse som regeringen skickat ut på remiss som lagförslag.

Med tanke på att andelen osäkra anställningar ökar är stridsåtgärder ett allt viktigare redskap framöver.
Vanja Renberg, Stockholms LS av SAC Syndikalisterna

För fristående fackförbund kommer förslaget att få långtgående konsekvenser om det går igenom. För exempelvis SAC Syndikalisterna är just möjligheten att använda sig av stridsåtgärder ett av förbundets viktigaste redskap vid konflikt.

– Om förslaget går igenom står vi inför en svår situation. Med tanke på att andelen osäkra anställningar ökar är stridsåtgärder ett allt viktigare redskap framöver, sade Vanja Renberg från Stockholms LS av SAC Syndikalisterna.

På Socialistiskt forum uttryckte panelens medverkande från Seko och Kommunal både missnöje med fackförbundsledningen och att LO har gått med på överenskommelsen.

Åtminstone fem avdelningar och flera klubbar inom LO-förbunden har tagit ställning mot överenskommelsen och regeringens förslag.

– Det är ett demokratiskt problem att ledningen gick med på överenskommelsen utan att fråga medlemmarna, sade Lina El Yafi, ordförande i Sekovänstern.

Det hölls ytterligare ett seminarium om strejkrätt på Socialistiskt forum. Där berättade Camilla Ingman att Kommunal Västerbotten nyligen antagit en motion som yrkar att Kommunal ska agera i LO för en generalstrejk. Detta för att förhindra en inskränkning i strejkrätten. “Om inte strejken är värd att strejka för så har vi svårt att se vad som är det”, skriver motionärerna från Kommunal Västerbotten.

– En massmobilsering i form av en landsomfattande politisk strejk är det enda som kan stoppa det här förslaget, kommenterade Camilla Ingman, fackligt förtroendevald i Kommunal Västerbottens arbetsplatsklubb Umeå Trafik.

Det stämmer inte att ett LO-förbund inte kan påverkas.
Erik Helgesson, Hamnarbetarförbundet

Ett återkommande argument från LO är att överenskommelsen inte kommer skada fackföreningsrörelsen eller påverka de löntagare som är medlemmar i de fackliga centralorganisationerna.

– Det stämmer inte att ett LO-förbund inte kan påverkas. Det finns flera brister och gråzoner i förslaget och utfallet på dessa är svårt att veta på förhand. Det räcker med att en arbetsgivare vinner en tvist så har de hittat en kil i lagen, sade Erik Helgesson från Hamnarbetarförbundet.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga