Utrikes #24/2018

Dansk storkonflikt väntar om en vecka

Fag og Arbejdes, FOA, huvudkontor i Köpenhamn. Facket har varslat om strejk för 100 000 offentliganställda, och arbetsköparparten har svarat hårt med lockoutvarsel för 400 000 anställda. Foto: Oz1sej/Wikimedia Commons

Om en vecka löser de danska offentliganställdas strejkvarsel ut och sedan väntar storkonflikt om inte parterna enas. Tonläget är högt mellan parterna, men statsvetarprofessorn Flemming Ibsen tror att det kommande valet kan väga över till fackens fördel.

Om inte fack och offentliga arbetsköpare kommer överens blir det storkonflikt i Danmark med start från den 4 april.

Facket har varslat 100 000 offentliganställda, och arbetsköparparten har svarat hårt med lockoutvarsel för 400 000 anställda.

FAKTA | Facken kräver utöver löneförhöjning bland annat:

• En utjämningen mellan kvinnor och mäns löner och höjda lägstalöner
• Rätt till heltid
• En stärkt reglering av ledighet mellan arbetspass
• Utökad rätt till en halvtimmes lunch på betald arbetstid
• Stärkt rätt till vård av sjukt barn

Källa: FOA

– Det skulle bli en historisk händelse. Vi har aldrig haft en generalkonflikt för så många grupper. Vi har haft stora strejker för enskilda yrken inom det offentliga, men aldrig en sådan här allmän storkonflikt, säger Flemming Ibsen, professor emeritus i statsvetenskap vid Ålborgs universitet.

I den privata sektorn väntar löneökningar på över 8 procent de kommande åren och kravet från facken i det offentliga är att matcha det. Arbetsköparnas bud låg vid förhandlingarnas sammanbrott på mellan 6,4 och 6,8 procent.

Danmarks Radio beräknar att skillnaden i buden motsvarar 1,3 miljarder danska kronor. Till det kommer en rad krav gällande arbetsvillkoren för lärare, pedagoger, vårdanställda med flera.

Tonläget mellan parterna är högt. Att arbetsköparna besvarade fackens varsel på 10 procent av arbetsstyrkan med att lockouta närmare 60 procent ses som en krigsförklaring av ordföranden för Danmarks tredje största fack Fag og Arbejde, FOA.

– Arbetsgivarens omfattande lockoutvarsel är att jämföra med totalt krig från deras sida. Det betyder att de är beredda att stänga ned hela den offentliga sektorn. Jag tror att de bereder vägen för ett snabbt ingripande från regeringen, säger Dennis Kristensen, ordförande för FOA, till den egna tidningen Fagbladet FOA.

Dennis Kristensen, FOA.
Dennis Kristensen, FOA. Foto: Press

Nu inleds den sista veckan av förhandlingar och ett ställningskrig mellan parterna. En strejk i det offentliga kostar facken mer än det gör arbetsköparna som, till skillnad från i det privata, faktiskt sparar pengar på att medarbetarna inte arbetar. Facken måste dock betala ut strejkunderstöd till de medlemmar som lockoutas.

Å andra sidan är offentliga arbetsköpare i högre grad känsliga för allmänhetens inställning.

I en opinionsundersökning, beställd av Magisterbladet, uppgav 63 procent av de svarande att de stödjer löntagarsidan i konflikten, medan bara 9 uppgav att deras sympatier låg hos arbetsköparna.

Flemming Ibsen, professor emeritus i statsvetenskap.
Flemming Ibsen, professor emeritus i statsvetenskap. Foto: Ålborgs universitet

– De stödjer att de offentliganställdas löner ska följa det privata, något annat vore ologiskt. Men regeringens besparingskrav i välfärden har också provocerat många, säger Flemming Ibsen.

Flemming Ibsen säger att sannolikheten är stor att konflikten aldrig kommer att lösa ut. Framför allt för att arbetsköparparten med det kommande valåret mycket att förlora på dålig publicitet, menar han. Hans bedömning är att den slutliga överenskommelsen kommer att kunna väga över till fackets fördel.

– Politiskt är insatsen med valet nästa år. Man vill undvika storkonflikt som ger regeringen dåligt omdöme. Samtidigt är många av kommunernas borgmästare socialdemokrater som inte heller vill ha konflikten nu. Jag tror att en en förlikning börjar i kommunerna och sedan överförs till regioner och stat, säger han.

Fackens strejkvarsel träder i kraft den 4 april, men Forligsinstitutionen, den danska motsvarigheten till Medlingsinstitutet, kan skjuta upp en konflikt i två gånger två veckor.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga