Inrikes #22/2018

Systembolaget kände till missförhållandena

Trots att flera av de akut hälsofarliga missförhållandena på sydafrikanska Leeuwenkuil inte har rättats till under över ett och ett halvt år kommer inte heller nu Systembolaget att vidta några direkta åtgärder. Foto: Axel Green

Trots hårdare krav från regeringen kommer Systembolaget inte att vidta särskilda åtgärder mot skandalgården i Sydafrika. Till Arbetaren uppger de att de känt till de svåra missförhållandena som råder på företaget Leeuwenkuils gårdar. Deras etiskt märkta vin blir ändå kvar på hyllorna.

Inget skydd vid besprutning av vinfälten och bostadshus täckta av mögel. Det är bara några av de usla villkor som vinarbetarna på sydafrikanska Leeuwenkuil lever under. Företaget stoltserar också med den etiska märkningen ”Fair for life”.

Men kännedom om förhållandena är inget som kommer leda till något säljstopp på Systembolaget. Enligt bolagets presschef kommer det inte heller att föranleda någon speciell tillsyn eller granskning.

– Nej det avser vi inte göra. Vi ser en vilja till att vilja göra så bra man kan. Så länge det finns en vilja till förbättring och det också sker förbättringar, avser vi inte säljstoppa, säger Lennart Agén, presschef på Systembolaget.

Arbetsmiljörapporter från det sydafrikanska lantarbetarfacket CSAAWU i december förra året och från aktiva inom kampanjen Rättvis vinhandel i mars i år visar på grova missförhållanden. Men enligt Lennart Agén har de flesta av bristerna varit kända en längre tid.

Leeuwenkuil var ett av de vinföretag som förekom i SVT:s Uppdrag Gransknings avslöjande om de sydafrikanska gårdarna 2016. Sedan dess har Systembolagets samarbetspartners genomfört sammanlagt 11 inspektioner, och representanter för bolaget har också besökt gårdarna.

Men trots att flera av dessa akut hälsofarliga missförhållandena inte har rättats till under över ett och ett halvt år kommer inte heller nu Systembolaget att vidta några direkta åtgärder. Detta trots att regeringen i november förra året skärpte kraven på Systembolaget att vid inköp ta särskild hänsyn till social hållbarhet.

Visserligen har det hållits möten med Leeuwenkuils svenska distributörer, men beslut har fattats att de nya uppgifterna och hittills inte åtgärdade brister kommer ingå i den reguljära revisionen i oktober.

– Vi ser ju att det har blivit förbättring i utbildningen av arbetarna för att hantera kemikalier. Man har skapat ett ledningssystem kring hur man ska jobba med kemikalierna, men nu måste man se till att man implementerar det gentemot medarbetarna, säger Lennart Agén.

Ser vi förbättringar och en vilja då tror vi på den goda kraften.

Lennart Agén, presschef, Systembolaget

Men ska det verkligen behöva ta 1,5 år att ge arbetarna andningsmasker vid besprutning?

Lennart Agén, presschef på Systembolaget.
Lennart Agén, presschef på Systembolaget. Foto: Magnus Fond/Systembolaget

– Det ska det inte behöva göra. Jag önskar tog kortare tid, men vi ser att det blivit förbättringar. Ser vi förbättringar och en vilja då tror vi på den goda kraften. Så länge man vill göra rätt är det fel att sluta handla.

Enligt Lennart Agén så finns det en ”nolltoleransnivå,” som om den nås leder till omedelbara åtgärder från Systembolaget. Men den nivån är inte uppnådd, säger han.

Leeuwenkuil har ju även etiskt märkt vin på Systembolaget. Hur kan ett företag med de missförhållandena som framkommer i rapporterna ha den märkningen?

– För att få märkningen får man certifiering från oberoende och erkända kontrollorgan. I nuläget finns det ingen anledning att ifrågasätta märkningen utifrån kriterierna. Man lever upp till de krav som certifieringen ställer. Gör man det har man rätt till märkningen, säger han.

Tycker ni att Leeuwenkuil verkar vara en seriös aktör?

Vi ser att Leeuwenkuil gör bättre och bättre ifrån sig och tar det här på allvar.

Kan man med de här missförhållandena verkligen kallas en aktör seriös?

– Jag har svarat och det är det svar du får.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp