Fascismen lurar runt hörnet?

Tidningen Arbetaren har en 96-årig historia och ett rikt materialarkiv. På senaste tiden har vi gjort ett antal nedslag i arkivet och återpublicerat några av alla texter som ryms där. Dagens återpublicering: en varningsskrift från 1938, utgiven av Syndikalistiska ungdomsförbundet.

Varningarna för att fascismen kan gripa makten även i Sverige (”Sverge” med tidstypiskt moderniserad stavning), precis som den gjort i Spanien – samt tanken att försvaret av friheten ”måste bygga på arbetarklassens ekonomiska organisationer” (det vill säga facken) – genomsyrar denna skrift från 1938.