Trångboddhet allt större problem i Sverige

Drygt 14 procent av de svenska hushållen bor trångt. Det visar statistik från det internationella organet Eurostat som sammanställd trångboddheten i EU-länderna.

Inrikes
Allt fler i Sverige bor trångt.
Foto: Izabelle Nordfjell/TT

I Sverige bor betydligt fler trångt än i de nordiska grannländerna och allra värst drabbade är de födda utanför Europa. Där bor så många som 35 procent i för små lägenheter, visar statistiken som även placerar Sverige lägre på listan än många andra EU-länder.

En av anledningarna är att Sverige tagit emot fler flyktingar än många andra europeiska länder och att de just är bland de grupper i vilka trångboddheten ökat allra mest, säger Philip Ando som är statistiker på Statistiska centralbyrån, SCB, till tidningen Hem & Hyra.

Av de länder som granskats är situationen värst i Rumänien där drygt 48 procent av befolkningen bor trångt medan länder som Cypern, Malta och Belgien och Norge har betydligt färre trångbodda.

Sverige hamnar på plats 12 av de sammanlagt 27 kartlagda länderna i antalet trångbodda hushåll.