Inrikes #76/2017

”Viktigt att se psykisk ohälsa bland flyktingar”

Människor som flytt söker mer sällan än andra invånare hjälp för psykiska problem. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Trots att personer som flytt till Sverige som tonåringar oftare än infödda svenskar drabbas av psykisk ohälsa och missbruksproblem söker de mer sällan psykiatrisk hjälp. Det resulterar i att de oftare hamnar inom slutenvården. Helia Manhica, doktor i folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet, har forskat på ämnet. Arbetaren ställde några frågor till honom om projektet.

Kan du berätta om din forskning ?

– Själva syftet har varit att uppmärksamma de här problemen. Att det finns betydande socioekonomiska faktorer i Sverige i dag som speglar psykisk ohälsa bland många flyktingar. Fler studier visar redan att tidigare trauman, som till exempel ett krig, ofta leder till psykisk ohälsa. Men vad som hänt går ju inte att göra någonting åt, däremot går det att ta bort massor av hinder som gör det lättare att söka psykiatrisk hjälp hos de här grupperna.

I din forskning kommer du bland annat fram till att många som flytt sällan söker psykiatrisk hjälp. Vad beror det på?

– Det handlar om att de inte söker sig till öppenvården. Alltså att man inte söker hjälp i tid och där finns ett tydligt samband med vilket land man kommer ifrån. I många länder är det fortfarande stigmatiserande med psykisk ohälsa. Det kan handla om rädsla att ta kontakt med psykiatrin. En rädsla för att till exempel bli utvisad eller för att bli diskriminerad. Vi vet att det förekommer strukturell diskriminering och att psykiatrin ibland är byggd på stereotyper.

Helia Manhica.
Helia Manhica. Foto: Stockholms universitet

– Men det kan också handla om att man inte litar på den psykiatriska vården. Det här är problem som svenska myndigheter måste ta tag i. Den preventiva vården är viktig och jag anser därför att det måste forskas mer på hur man kan överbrygga de här hindren som gör att många inte söker hjälp i tid. Det finns nog en brist på kunskap om det här inom exempelvis psykiatrin och hos många som arbetar med flyktingar. Väntar man för länge och till slut hamnar inom slutenvården gör ju det att det förutom ett stort lidande för individen dessutom blir kostsamt för staten.

Socioekonomisk status har betydelse för hur man mår och när man söker hjälp.

Vad bör göras för att lättare nå de här personerna så att de själva kan söka hjälp?

– Som sagt handlar det om att överbrygga hindren. Det kan vara språkliga hinder med brist på tolkar, men det måste också göras fler studier på både individuell och strukturell nivå. Jag skulle önska att man intervjuade både flyktingar och vårdpersonal om de här frågorna. Så kan politikerna sedan jobba för att ta bort hindren.

Varför finns det så lite forskning kring det här, trots att man känner till problemen?

– Bra fråga. Min studie kommer ju för att ge just den kunskapen. Jag vill uppmuntra andra forskare att gå djupare. För socioekonomisk status har betydelse för hur man mår och när man söker hjälp. Och hur mottagarlandet agerar spelar roll. Man ska inte behöva må dåligt bara för att man kommer från ett land i krig.

 Vad hoppas du att din forskning resulterar i?

– Jag hoppas att politikerna kan se det som är viktigt. Att man inte behöver vänta på all forskning utan att agerar för att ta tag i problemen. Det går till exempel att uppmuntra skolor och fritidsgårdar kring kampanjer om att söka hjälp. Det vore verkligen en win win-situation om fler lyckades söka hjälp i tid.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga