Retro #76/2017

Taylorismen i kritisk broschyrform

Tidningen Arbetaren har en 95-årig historia och ett rikt materialarkiv. På senaste tiden har vi gjort ett antal nedslag i arkivet och återpublicerat några av alla texter som ryms där. Dagens återpublicering är en stridsskrift mot taylorismen, utgiven på SAC:s förlag 1919.

År 1919 kom det ut en skrift om Taylorsystemet på SAC:s förlag (det här var tre år innan förlaget Federativs grundades) i Örebro.

Vi återpublicerar nedan skriften i dess helhet. Men först tre faktaupplysningar.

Taylorismen, ett begrepp som används än i dag, är en teoribygge om arbetsorganisationer där fokus ligger på specialisering och centralisering. Teorierna baseras på den amerikanske ingenjören Frederick Winslow Taylors idéer om effektivitet i industriarbetet.

Taylorismen och dess avläggare har mött mycket kritik genom åren, inte minst från arbetarrörelse- och vänsterhåll, för att reducera arbetaren mer eller mindre till en själsdöd maskindel. Likafullt har taylorismen inspirerat även samhällsordningar som gjort anspråk på att företräda arbetarnas intressen: den ryske revolutionsledaren Vladimir Lenin hänvisade till taylorismen när han definierade “essensen i leninismen” som “kombinationen av rysk revolution och amerikansk effektivitet”, och i Folkhemssverige har statens rationaliseringsplaner för gruvföretaget LKAB – som också varit föremål för en återpublicering i Arbetaren i år – ibland kommit att betecknats som “det största taylorismexperimentet i Sveriges historia”.

Kritiken i skriften Taylorsystemet från 1919 måste därmed ses som ett mycket tidigt exempel på totalsågning av taylorismens idéer.

Vladimir Lenin hänvisade till taylorismen när han definierade ”essensen i leninismen” som ”kombinationen av rysk revolution och amerikansk effektivitet”.

Författaren, Alfred Madsen (1888–1962), var norsk fackföreningsaktivist och – sedermera – socialdemokratisk politiker. I Svensk uppslagsbok från 1937 kan vi läsa om honom:

“Madsen var ursprungligen litograf och arbetade med detta yrke i olika länder, tills han 1914 blev tidningsman. År 1920 blev han Landsorganisationens sekreterare och kvarstod i fackföreningens ledning till 1932. Madsen invaldes 1922 i Stortinget och var till en början kommunistiskt orienterad. Han var socialminister i Christopher Hornsruds regering 1928 och var ordförande i Arbeiderpartiets riksdagsgrupp 1928–32.”

Översättaren, John Andersson (1886–1967), blev 1917 expeditör för tidningen Syndikalisten, tidningen Arbetarens föregångare, och när Arbetaren startade som dagstidning 1922 utsågs han till ekonomichef för den. Han verkade som SAC Syndikalisternas generalsekreterare åren 1929–1953, och under de sista 15 av dessa år även generalsekreterare i IAA, organet för den internationella syndikalismen.

Men åter till år 1919 och Taylorsystemet:

 

 

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga