Byggindustrin vill inte sänka arbetsmiljörisk

Arbetsmiljöverket vill sänka gränsvärdet för arbete i livsfarligt kvartsdamm. Men sänkningen kan stoppas sedan arbetsköparna invänt mot kostnaden. I verkets utredning måste kostnaden vägas mot hälsovinsten.

Inrikes
Byggnadsarbetare som utsätts för kvartsdamm riskerar att drabbas av svåra lungsjukdomar. Dagens gränsvärde är 0,1 milligram kvarts per kubikmeter luft. EU:s vetenskapliga kommitté rekommenderar 0,05 milligram.
Foto: Pär Olsson/TT

För höga halter av kvartsdamm i luften kan ge upphov till flera dödliga sjukdomar som silikos och lungcancer, men är en del av många byggnadsarbetares arbetsvardag.

Efter hård kritik mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande kvartsdamm från forskare och fack planerade verket att halvera gränsvärdet för hur höga halter som är tillåtna. Enligt arbetsmedicinska experter skulle en sådan sänkning kunna rädda liv. Men nu invänder arbetsköparna, vilket kan stoppa planerna.

Maria Albin.
Foto: Ulf Sirborn

– Det skulle ju vara väldigt trist. Det är en sänkning som är väldig prioriterad ur arbets- och miljömedicinsk synvinkel. Riskerna med ett gränsvärde på 0,1 milligram är redan i dag så pass höga, säger Maria Albin, professor vid Institutet för miljömedicin i Stockholm, till Arbetaren.

Dagens gränsvärde är 0,1 milligram kvarts per kubikmeter luft. Enligt Maria Albin innebär redan den nivån en klart förhöjd risk. EU:s vetenskapliga kommitté rekommenderar 0,05 milligram, men i Sverige har arbetsmedicinska forskare förordat en sänkning till 0,025 milligram.

Redan i början av 2016 berättade Jens Åhman, enhetschef på Arbetsmiljöverket, till tidskriften Användbart, att en halvering var på väg. Kanske kunde det till och med bli lägre tillåtna halter. Men till tidningen Byggnadsarbetaren är han nu mera försiktig.

– Förslaget om att sänka gränsvärdet har varit ute på remiss. Vi är inte färdiga med bedömningen ännu. Eftersom detta är en så infekterad fråga, har vi kallat till ett möte med parterna för att höra deras åsikter, säger han till Byggnadsarbetaren.

Det är naturligtvis väldigt viktig att alla håller sig inom gränsen på 0,1 milligram, men jag ser inte att en sänkning och det står i motsatsförhållande till vartannat.
Maria Albin, professor vid Institutet för miljömedicin i Stockholm

Medan LO förordar en sänkning är arbetsköparna kritiska. I Svenskt Näringslivs remissvar till myndigheten ifrågasätter de om företagens kostnader kan motiveras med de eventuella hälsovinsterna.

– Vi tycker det viktiga är att få alla att följa de gränsvärden som finns i dag, i stället för att man gör en sänkning. Vi tycker att företagen ska ha samma regler som inom EU, som i nuläget inte sänker, säger Björn Samuelson, arbetsmiljöexpert på Sveriges Byggindustrier, i samma tidning.

Och deras invändning kan få effekt på myndighetens beslut eftersom Arbetsmiljöverket är tvungna att ta hänsyn till industrins intressen.

– Vi har administrativa gränsvärden, vilket också gör att vi måste göra en samhällsekonomisk bedömning. Vad kostar det samhället att ha det här gränsvärdet? Hur många liv sparar vi? Det får man väga mot varandra, sägerBjörn Samuelson till tidningen.

Även om Maria Albin ogärna vill uttala sig om motståndarnas argument ser hon inte att arbetet för att få företagen att följa dagens nivåer skulle hindra en sänkning.

– Det är naturligtvis väldigt viktig att alla håller sig inom gränsen på 0,1 milligram, men jag ser inte att en sänkning och det står i motsatsförhållande till vartannat. Det är också viktigt att veta att den nivån inte räcker som ambition för att erbjuda en säker nivå.