Skyddsombud föreslås få utökade möjligheter

Ett nytt lagförslag ska ge fackliga skyddsombud tillträde till arbetsplatser där egna medlemmar saknas men deras fackliga organisation har, eller brukar ha, kollektivavtal med arbetsköparen. Dåligt, anser Svenskt Näringsliv som i stället vill ha en utomstående tredje part som ska lösa arbetsmiljöproblem.

Inrikes
Byggnads har tappat 700 skyddsombud under de senaste tio åren. I ljuset av det menar fackförbundet att lagförslaget som vill skyddsombud ökat tillträde till arbetsplatser är extra viktigt.
Foto: Pontus Lundahl/TT

I måndags gick remisstiden för den statliga utredningen ”Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?” ut. Utredningen föreslår att de fackliga, regionala skyddsombuden framöver ska ha tillträde även till arbetsplatser där medlemmar saknas men deras fackliga organisation har, eller brukar ha, kollektivavtal med arbetsköparen. Detta gäller då där inte finns en skyddskommitté som utsetts enligt arbetsmiljölagen.

I nuläget kräver lagen att det fack som utser ett regionalt skyddsombud har någon medlem på den arbetsplats skyddsombudet besöker. Argumentet som utredaren lagt fram är att fler anställda än förr arbetar på arbetsplatser utan skyddsombud.

Åsikterna om lagförslaget går isär – Försäkringskassan säger att det kan skapa bättre förutsättningar för arbetsmiljöarbetet. Migrationsverket skriver att det ger möjlighet att nå anställda som annars varit skyddslösa och Arbetsförmedlingen tror att det är fördelaktigt i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

LO anser att förslaget är ett steg i rätt riktning, men otillräckligt och vill se ännu större utökning av tillträdet för skyddsombuden. Svenskt Näringsliv ställer sig kritiska till lagändringen och ser hellre att en tredje part införs i arbetsmiljöarbetet.

”Missförstånd kan lätt uppstå kring vilken roll det regionala skyddsombudet har vid företagsbesöket, ska det bedrivas facklig verksamhet inklusive medlemsvärvning? Mot den här bakgrunden kan man fråga sig om det inte vore bättre att lägga skattepengarna på någon form av opartisk, rådgivande aktör som kan stödja småföretagen i arbetsmiljöarbetet”, skriver Amelie Berg, jurist på Svenskt Näringsliv, på arbetsköparorganisationens hemsida.

Vi måste kunna täcka upp alla arbetsplatser om vi ska kunna nå nollversionen; inga skadade och inga döda. Det är en bit kvar dit i byggbranschen.
Ulf Kvarnström, ombudsman på Byggnads

Ulf Kvarnström är ombudsman på Byggnads och satt med i MOA-gruppen hos LO som lade fram motionen om utökad tillträdesrätt. Han är inte förvånad över Svenskt Näringslivs utspel.

– De försöker förstås byta ut skyddsombuden då de anser att facken har för mycket makt. Jag har svårt att se vad de tänker sig skulle vara ett bättre alternativ. Skyddsombuden är utbildade och viktiga samarbetspartners för alla inblandade, säger han till Arbetaren.

Byggnads har under en tioårsperiod tappat 700 skyddsombud. Ulf Kvarnström vet inte vad det beror på, men säger att lagförslaget i och med det är extra viktigt.

– Vi måste kunna täcka upp alla arbetsplatser om vi ska kunna nå nollversionen; inga skadade och inga döda. Det är en bit kvar dit i byggbranschen.

Också Peter Larsson som är ombudsman på Kommunal tvivlar på att en utomstående part är ett alternativ i problemlösningen mellan arbetare och arbetsköpare.

– Hade det varit en enkel lösning så skulle vi inte ha de problem som finns i dag. Så här säger Svenskt Näringsliv bara för att försöka slå sönder fackens inflytande, säger han.

Kommunal vill se fler skyddsombud, men tycker att lagförslaget är en bra lösning. Att det råder brist på skyddsombud och fackligt anslutna kan handla om att anställda är rädda för de konflikter som kan uppstå med arbetsköparen, säger Peter Larsson.

– Bristen kan helt klart bero på att folk är rädda för att bli skyddsombud.