Inrikes #51/2017

Primärvård dygnet runt på förslag från V

Vårdcentral i Flemingsberg i Huddinge utanför Stockholm. Vänsterpartiet vill avlasta akutmottagningarna med dygnetruntöppna vårdcentraler. Foto: Henrik Montgomery/TT

Inför en bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen om att regionalt styrda vårdcentraler ska tillhandahålla vård dygnet runt. Det vill Vänsterpartiet. Men från borgerligt håll är man kritisk till förslaget.

Jonas Sjöstedt lade fram förslaget om dygnetruntöppen primärvård under sin dag i Almedalen i söndags. Förslaget innebär införandet av en bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen om regionalt styrda vårdcentraler som tillhandahåller vård dygnet runt.

– Vänsterpartiet anser att svensk vård är för sjukhustung och att primärvårdens vikt måste betonas för att avlasta sjukhusen, sa Jonas Sjöstedt under sitt tal.

Regionerna skulle själva ansvara för innehåll, utformning och plats inom ramarna för lagstiftningens krav. Syftet är att tillgodose de olika lokala vårdbehoven. Enligt kalkylerna ska förslaget vara kostnadsneutralt, men partiet är beredda att avsätta extramedel om Sveriges Kommuner och Landsting finner det önskvärt. Förslaget skulle främst innebära en lättnad för akutmottagningar, säger Karin Rågsjö, V, ansvarig för sjukvårdsfrågor.

– Flera utredningar visar att primärvården behöver större utrymme för att sjukhusen ska avlastas. En nattöppen primärvård med bredare allmänkompetens skulle flytta fokus från sjukhusen och i vissa fall 14 timmars väntetid på akuten, säger hon till Arbetaren.

Flera utredningar visar att primärvården behöver större utrymme för att sjukhusen ska avlastas.
Karin Rågsjö, riksdagsledamot, Vänsterpartiet

Rasmus Jonlund är kommunikatör för Liberalerna i Stockholms läns landsting, som uppger att de hellre ser utbyggnad av sjukvården på andra platser än att tillhandahålla primärvård dygnet runt.

– Vi prioriterar en bättre tillgång till vård dag- och kvällstid före nattöppet som få skulle ha nytta av; de vårdbehov man kan få hjälp av i primärvården kan vara brådskande men sällan så akuta att man inte kan vänta till morgonen, säger han till Arbetaren.

Personalbristen i primärvården är större än på andra ställen och kompetensutveckling är viktigare än fler öppna timmar på dygnet, säger Rasmus Jonlund.

– Man kan ifrågasätta nattöppet ur personalens perspektiv. Påtvingad dygnet runt-bemanning försvårar förstås när vi vill stärka primärvårdens kompetens och bemanningen dagtid.

Karin Rågsjö å sin sida vill se förbättringar på flera områden samtidigt. Genom skattehöjningar för de rikaste och genom att stoppa vinster i välfärden kan sjukvården finansiera bättre arbetsmiljö, villkor och löner för att kunna rekrytera mer personal, menar hon.

– Detta är ingen quick-fix, men genom att arbeta på fler områden samtidigt så är jag övertygad om att vi både kan höja primärvårdens funktion och rekrytera mer personal.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984