Inrikes #50/2017

Arbetsmiljön sämre för kvinnor i arbetaryrken

De ökade hoten och sexuella trakasserierna beror på faktorer som mer hushållsnära tjänster, mer ensamt arbete och fler kvinnor i tjänstesektorn, tror LO:s andre vice ordförande Berit Müllerström. Foto: Maja Suslin/TT

Hot, våld och sexuella trakasserier mot kvinnor har ökat de senaste decennierna. Det framkommer i LO:s nya rapport "Sjuk av jobbet?" som kartlägger hur klass och kön inverkar på den upplevda arbetsmiljön. – Kvinnor är sjukare och utsätts för fler risker i arbetet än män, det är alarmerande, säger Berit Müllerström, LO:s andre vice ordförande, till Arbetaren.

För kvinnor i tjänstemanna- och arbetaryrken har arbetsmiljön försämrats på så gott som alla punkter de senaste decennierna. Arbetet inom tjänste- och arbetarsektorn har blivit tyngre och de anställda utsätts för mer våld, hot och sexuella trakasserier än tidigare.

Det visar LO:s nya rapport Sjuk av jobbet? som är en förlängning av den jämställdhetsbarometer fackförbundet sammanställer varje år.

– Vi ville belysa arbetsmiljöproblematiken extra i en egen rapport och beställde därför fler siffror från SCB. Kvinnor är sjukare och utsätts för fler risker i arbetet än män, det är alarmerande, säger Berit Müllerström, LO:s andre vice ordförande, till Arbetaren.

Berit Müllerström, LO:s andre vice ordförande
Berit Müllerström, LO:s andre vice ordförande Foto: LO

De ökade hoten och sexuella trakasserierna beror på faktorer som mer hushållsnära tjänster, mer ensamt arbete och fler kvinnor i tjänstesektorn, tror Berit Müllerström.

– Kvinnor inom tjänstemanna- och arbetarsektorn arbetar ofta närmare människor än vad män med liknande yrken gör. Det gör dem sårbara för framförallt psykiska påfrestningar och trakasserier.

Det finns lagstadgat att arbetsköpare ska förhindra sexuella trakasserier mellan anställda. När det är brukare eller kunder som utsätter någon blir lagen otydligare. Berit Müllerström hänvisar arbetsköparna till lagen om arbetsmiljö för att komma åt problematiken.

– Är man obekväm på jobbet så är det ett arbetsmiljöproblem, även vid trakasserier.

LO-rapporten visar att två av tre sjukskrivna är kvinnor och att hälften av kvinnorna i tjänste- och arbetarsektorn upplever sitt arbete som psykiskt påfrestande.

– Arbetsgivarna måste inse att sjukskrivningarna är ohållbara i längden. Det värsta är ändå mörkertalet av ohälsa som ännu inte syns i siffrorna, säger Berit Müllerström.

Det värsta är ändå mörkertalet av ohälsa som ännu inte syns i siffrorna.
Berit Müllerström, andre vice ordförande, LO

De konkreta åtgärder riktade till kvinnor som LO föreslår är barnomsorg dygnet runt, att ersätta visstidsanställningar med tillsvidareanställningar och att få till fler heltidsanställningar. Rapporten visar att i genomsnitt fyra av tio kvinnor i arbetaryrken jobbar deltid, jämfört med färre än en av tio män i både arbetar- och tjänstemannayrken. Den vanligaste orsaken till att kvinnor i arbetaryrken jobbar deltid är att heltidsarbete saknas.

– Upprättande av samverkande rutiner kring dessa fall krävs. Alla parter; arbetsgivare, fack och regering, behöver arbeta tillsammans för att komma åt hälsoriskerna. Framför allt behövs opinionsbildning, attitydförändring och normkritik i alla samhällets led, säger Berit Müllerström.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Ge bort granskning i jul

Starta en prenumeration – få sex månader att ge bort

 

Klicka här för att stänga rutan