Utrikes #36/2017

Ursprungsfolk i Afrika trängs bort från marker

Berberkvinnor vid Oum Rabia-källorna i Khénifra, Marocko. 50 miljoner människor på den afrikanska kontinenten tillhör något av ursprungsfolken. Foto: Mosa’ab Elshamy/AP/TT

Ursprungsfolkens kultur och överlevnad är allvarligt hotade i de afrikanska länderna. Det beror bland annat på att utvinningsindustrin och jordbruksindustrin lägger beslag på mark som tillhör dessa befolkningar. Det visar organisationen Iwgias senaste rapport om läget för ursprungsfolken.

Rapporten presenterades i samband med tioårsfirandet av Deklarationen om ursprungsfolkens rättigheter, som antogs av FN:s generalförsamling 2007.

Rapporten pekar på många av de stora utmaningar som ursprungsfolken i Afrika står inför.

Av världens befolkning beräknas 270 miljoner tillhöra ursprungsfolk och omkring 50 miljoner människor på den afrikanska kontinenten tillhör något av dessa. I Nordafrika är det främst berber och i Västafrika och Östafrika boskapsskötande nomader. Jägar- och samlarfolk finns främst i centrala och södra Afrika.

Enligt Iwgia har ursprungsbefolkningar ännu inte erkänts i många afrikanska stater. Storskalig fördrivning av ursprungsfolk förekommer i många afrikanska länder enligt rapporten. Den globala efterfrågan på råvaror, jordbruksindustrin och stora infrastrukturprojekt tvingar bort folken.

En ny rapport från Afrikanska kommissionen för mänskliga rättigheter och folkens rättigheter visar på den negativa inverkan på ursprungsbefolkningar som många projekt inom gruvnäringen, jordbruket och skogsavverkningen har. Det gäller bland annat markrättigheter och tillgång till naturresurser.

I flera fall har motsättningar lett till öppna konflikter och förlust av människoliv. Afrikanska kommissionen för mänskliga rättigheter och folkens rättigheter har riktat starka uppmaningar till flera afrikanska regeringar om att sätta stopp för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter.

Ursprungsbefolkningar i Afrika är ekonomiskt och politiskt marginaliserade och deltar i mycket begränsad omfattning i beslutsprocesser.
Marianne Wien Jensen, rådgivare till Iwgia

Marianne Wien Jensen, som arbetar som rådgivare till Iwgia, säger att afrikanska ursprungsbefolkningar har förlorat områden till följd av att utvinningsindustrin och jordbruksindustrin lagt beslag på mark.

– Detta har lett till tvångsförflyttningar och andra former av allvarliga människorättskränkningar. Ursprungsbefolkningar i Afrika är ekonomiskt och politiskt marginaliserade och deltar i mycket begränsad omfattning i beslutsprocesser. De har mycket begränsade möjligheter att uttrycka sina perspektiv, prioriteringar och påverka sin egen framtid, säger hon.

Iwgia framhåller att både stater och företag gång på gång bortser från kravet på samtycke vid olika projekt.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984