Radarserie: Kasinolandet #31/2017

Del 3: Bostadsbubblan

Foto: Brocken Inaglory/Wikimedia Commons

När Tage Erlander i en tv-debatt inför kommunalvalet 1966 fick frågan vilket råd han skulle ge ett ungt par som ville ha en bostad i Stockholm gav han ett svar som skulle gå till historien: – De får ställa sig i bostadskön. Programledaren Lars Orup konstaterade att en normal kötid för en lägenhet i Stockholm […]

När Tage Erlander i en tv-debatt inför kommunalvalet 1966 fick frågan vilket råd han skulle ge ett ungt par som ville ha en bostad i Stockholm gav han ett svar som skulle gå till historien:

– De får ställa sig i bostadskön.

Programledaren Lars Orup konstaterade att en normal kötid för en lägenhet i Stockholm var tio år. Erlander var svarslös, Socialdemokraterna rasade i opinionen och kort därefter lanserades det så kallade ”miljonprogrammet” – beslutet att bygga 100 000 lägenheter om året i tio år.

Redan trettio år tidigare hade Alva och Gunnar Myrdal i sin bok Kris i befolkningsfrågan varnat för att trångboddhet och bostadsbrist ledde till sjunkande nativitet. Efter andra världskriget vidtogs flera åtgärder för att öka byggandet, vilka också gav resultat. Men trots att nästan en miljon bostäder byggdes mellan 1945 och 1960 förblev bristen stor. det märktes särskilt i Stockholm, där över 100 000 personer stod i bostadskö när den berömda utfrågningen av Tage Erlander sändes i tv. Det dröjde dock inte länge förrän bristen började övergå i ett överskott. På flera håll i landet stod lägenheter tomma och i Stockholm fanns till och med planer på att lägga ner bostadskön. Ändå förblev byggtakten hög under många år.

Först efter den stora fastighetsbubblan i början på 90-talet kollapsade byggandet.

Idag har bostadsbristen återigen blivit politiskt sprängstoff, och den är inte längre enbart ett storstadsproblem. Över 250 av landets 290 kommuner uppger idag att de har allmän bostadsbrist – en fördubbling på bara fem år. [47] Enligt Boverket behövs 700 000 nya bostäder fram till år 2025, och enligt Hyresgästföreningen saknar över 300 000 unga vuxna en egen bostad. Flera kommuner har vägrat att ta emot flyktingar med hänvisning till att det inte finns några lediga bostäder.

Flera kommuner har vägrat att ta emot flyktingar med hänvisning till att det inte finns några lediga bostäder.

När det råder akut kris blir också förslagen på lösningar allt mer drastiska. Ena dagen är marknadshyror lösningen på alla problem. Nästa dag behöver vi ett nytt miljonprogram. Tredje dagen är det byggnormer och medborgarinflytande och annat ”krångel” som måste bort för att bostadsbyggandet ska öka. Fjärde dagen måste vi satsa på ”social housing” – billiga lägenheter med låg standard som öronmärks för hushåll med låga inkomster.

Den akuta bostadsbristen ger också en enkel förklaring till de skenande bostadspriserna. Oavsett var i landet vi befinner oss är förklaringen densamma: priserna går upp för att efterfrågan överstiger utbudet. Argumenten anpassas också efter den senaste statistiken. När Svensk Fastighetsförmedling i september 2016 redovisade bostadsrättsprisernas utveckling i hela landet förklarade mäklarbolagets vd Tanja Ilic att de senaste årens breda uppgång beror på ”en enorm brist på bostäder där folk faktiskt vill bo.” [48] Medan prisökningarna för några år sedan förklarades med allmän bostadsbrist i snabbväxande städer så förklaras uppgången idag alltså med en brist på en specifik typ av bostäder som efterfrågas av många, nämligen bostadsrätter i centrala lägen. Och utbudet av sådana kommer ju per definition alltid att vara begränsat. Men är underskott på bostäder egentligen den viktigaste förklaringen till stigande priser?

 

Kris i bostadsfrågan

En kväll i november 2014 slog hoppfulla bostadssökande läger på en gata i centrala Norrköping. Dagen efter skulle Svensk Fastighetsförmedling öppna försäljningen av nyproduceradebostadsrätter i stadsdelen Klockaretorpet. Det var fasta priser och först till kvarn som gällde, och ingressen i lokaltidningen var given: ”Bostadsbristen i Norrköping skapar kö på Drottninggatan”. [49]

Men var det verkligen akut bostadsbrist som fick desperata norrköpingsbor att tillbringa natten på trottoaren i höstrusket för att köpa en lägenhet? När jag ringde till Svensk Fastighetsförmedling några dagar efter säljpremiären möttes jag av ett något överraskande besked: fortfarande fanns åtta trerummare kvar att köpa i samma nybygge till samma fasta pris, 1,3 miljoner. Det var bara att välja och vraka: vill du ha balkong eller uteplats?

När bilder på tältköer utanför mäklarkontor sprids i sociala medier som illustration av bostadsbristen är den verkliga anledningen oftast att byggherrar satt lockpriser på några särskilt attraktiva lägenheter för att skapa hajp inför säljstarten. Det är ett smart marknadsföringsknep, men har ganska lite med bostadsbrist att göra. När det gäller bostadsmarknaden får dock vanlig källkritik ofta stryka på foten.

Kan bostadsbrist förklara varför villapriserna mellan 2001 och 2010 ökade mer i Mora eller Mönsterås, som hade nästan obefintlig eller negativ befolkningstillväxt, än i Stockholm? [50]

Är det bostadsbrist som förklarar att priserna på bostadsrätter fördubblats i kommuner som Boden, Skellefteå, Motala och Falun de senaste fem åren [51] och att de stigit mer än 50 procent i över hälften av landets kommuner?

Kan bostadsbrist förklara varför villapriserna mellan 2001 och 2010 ökade mer i Mora eller Mönsterås (bilden), som hade nästan obefintlig eller negativ befolkningstillväxt, än i Stockholm?
Kan bostadsbrist förklara varför villapriserna mellan 2001 och 2010 ökade mer i Mora eller Mönsterås (bilden), som hade nästan obefintlig eller negativ befolkningstillväxt, än i Stockholm? Foto: Udo Schröter/Wikimedia Commons

Låt oss titta närmare på situationen i Stockholm, där bostadsbristen är som mest akut. Vid millennieskiftet stod 70 000 personer i Stockholms stads bostadskö. Femton år senare var det över 500 000. Det är fem gånger fler bostadssökande än på Erlanders tid, och en halv miljon bostadssökande tyder så klart på en akut bostadsbrist. Men siffran bör tas med en nypa salt. Under de senaste tio åren har antalet nyanmälda varit ungefär dubbelt så högt som befolkningsökningen i hela Stockholms län, samtidigt som det byggts tiotusentals bostäder i länet.

Den explosiva ökningen måste alltså delvis ha andra skäl än att befolkningen ökat snabbare än antalet bostäder. En förklaring är att lägenheter sedan slutet av 90-talet förmedlas uteslutande baserat på kötid utan hänsyn till behov, vilket gjort det mer intressant för personer som redan har en bostad att stå kvar i kön. Den som har ett boende kan ha flera skäl att vilja stå kvar, inte minst för att man inte är nöjd med sitt nuvarande boende eller räknar med att få andra behov i framtiden. Den som har ett förstahandskontrakt i nyproduktion kanske hoppas på att få en äldre och betydligt billigare lägenhet i framtiden. Och även för dem som bor i bostadsrätt är det rationellt att stå kvar i kön. I framtiden har de – åtminstone i teorin – möjligheten att omvandla sin kötid till en hyresrätt och sälja den gamla bostaden med vinst.

Enligt Bostadsförmedlingens egna undersökningar har en stor majoritet av de sökande redan ett ordnat boende, och runt en tredjedel ser platsen i kön främst som en försäkring för framtiden. [52] Nästan 80 procent av de köande bor i bostadsrätt, villa eller hyreslägenhet med förstahandskontrakt. Resten bor i studentlägenhet, som inneboende eller med andrahandskontrakt.

Men även de som bor i andrahandskontrakt bor ju faktiskt i en existerande bostad. Deras situation beror inte nödvändigtvis på ett underskott av bostäder, utan snarare på en skev fördelning av de bostäder som finns.

Även om antalet personer i bostadskön inte säger så mycket om bostadsbristens omfattning, så kvarstår det faktum att den genomsnittliga kötiden till en lägenhet i Stockholms stad har mer än fördubblats sedan millennieskiftet. Idag får man i snitt vänta ungefär tio år på en lägenhet. Det beror dock inte bara på att befolkningen ökat snabbare än antalet bostäder, utan lika mycket på att utbudet av hyreslägenheter minskat rejält.

Mellan år 2000 och 2015 ombildades 120 000 hyresrätter i Stockholms län till bostadsrätter, samtidigt som det bara byggdes knappt 40 000 nya. [53] Mer än var fjärde hyresrätt har försvunnit. Därför har också antalet förmedlade vanliga hyresrätter minskat rejält de senaste tio åren, efter att ha ökat något i början av 2000-talet. [54] Möjligheten att tjäna en hacka på en framtida ombildning och hyra ut en lägenhet till överpris på andrahandsmarknaden har också gjort det mer attraktivt att klamra sig fast vid förstahandskontrakt till lägenheter som man själv inte bor i.

De långa kötiderna till trots finns avgörande skillnader mellan dagens situation och 1960-talets. En sådan är att den allmänna boendestandarden tack vare det omfattande byggandet under tidigare decennier förblivit historiskt hög. Bostadsbrist och trångboddhet har hittills inte lett till någon oro för sjunkande fertilitet – tvärtom upplever Stockholm sedan flera år en babyboom. Boendestandarden förblir historiskt hög, och boendetätheten har bara ökat marginellt.

Medan bostadsytan per person minskat i områden med lägre inkomster har den ökat rejält i mer välbeställda områden.

Faktum är att den totala bostadsytan i Stockholms län växte nästan exakt lika snabbt som befolkningen under perioden 1997 till 2009. Men medan bostadsytan per person minskat i områden med lägre inkomster har den ökat rejält i mer välbeställda områden. Det beror både på att nyproduktionen främst består av rymliga bostäder för de med högst inkomster, och på att ”många hushåll bor kvar i lägenheter och småhus som egentligen är onödigt stora”, som Stockholms handelskammare påpekat i en rapport. [55]

En annan avgörande skillnad är att det idag finns en stor marknad för bostadsrätter. Om Erlander hade intervjuats idag hade hans råd till det bostadslösa paret knappast varit att vända sig till bostadsförmedlingen. Snarare hade han uppmanat dem att vända sig till närmaste bank. Men det skapar i sin tur nya problem, som den tidigare bostadsministern Mats Odell fick erfara när han gav unga bostadsköpare rådet att ta hjälp av föräldrarna för att köpa en lägenhet, och fick löpa gatlopp i medierna för det.

Möjligheten att låna till en bostad är ingen tröst för alla med låga inkomster eller otrygga anställningar. De kan varken få lån eller få tag på ett förstahandskontrakt. I takt med att priserna stiger blir bostadsmarknaden allt mer svårtillgänglig även för den med fast jobb och en normal inkomst.

 

Förklaringar till prisboomen

Extrem bostadsbrist har länge varit ett viktigt argument för de som förnekar att de skenande priserna utgör en bubbla. Men att bostadsbristen skulle vara mycket värre i Stockholm – eller för den delen Falun och Borås – än i San Fransisco, London eller andra storstäder som drabbats av kraftiga fall i bostadspriserna de senaste åren framstår som ganska långsökt.

Att så många accepterar bostadsbristen som orsak till prisboomen beror nog delvis på att det är en förklaring som är lätt att förstå. Men kanske gör den det också lättare att sova gott om natten trots miljonskulder till banken. Om en halv miljon stockholmare söker bostad samtidigt som det ”saknas” 700 000 bostäder i hela landet på några års sikt är det ju ingen risk att priserna går ner i första taget, tänker nog många. På en marknad styrs priset av utbud och efterfrågan. Den till synes enkla ekvationen kompliceras dock av att efterfrågan inte mäts i individer, utan i pengar. Att folk får mer pengar eller väljer att lägga en större andel av sin inkomst på bostaden kan ha betydligt större effekt på priset än att befolkningen ökar. Det gäller i synnerhet om ökningen till stor del består av personer med låga inkomster, till exempel flyktingar.

Flera studier har också visat att demografiska förändringar har haft en ganska liten påverkan på bostadsprisernas utveckling i Sverige de senaste tjugo åren. Enligt Boverkets beräkningar är det istället stigande inkomster som har varit den viktigaste orsaken till stigande priser. Ökad invånartäthet har bara haft betydelse i Stockholm, där den förklarar ungefär 20 procent av småhusprisernas uppgång sedan 1996. Runt en tredjedel av prisökningen förklaras enligt Boverket av så kallade ”bakåtblickande faktorer”, det vill säga förväntningar på att priserna ska fortsätta stiga eftersom de gjort det tidigare.

I Riksbankens stora utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden [56] undersöks också bostadsprisernas utveckling under lång tid. Efter att ha analyserat ett stort antal variabler konstaterar författarna att varken demografi eller bostadsbyggandets omfattning kan förklara bostadsprisernas utveckling.

Den viktigaste faktorn är istället ”förändringar i preferenser” – det vill säga hur mycket hushållen är beredda att betala för sitt boende jämfört med annan konsumtion. Det kan i sin tur bero på en mängd olika saker – till exempel förändringar i trender och smak, eller en ökad tro på fastighetsköp som en investering.

Under 2000-talet blev de genomsnittliga amorteringstiderna på nya bostadslån allt längre och helt amorteringsfria lån blev allt vanligare.

Andra faktorer som brukar lyftas fram är låga räntor och förändrade normer på lånemarknaden. Den danska riksbanken har till exempel i efterhand beräknat att införandet av amorteringsfria lån låg bakom hälften av prisuppgången under den danska bostadsbubblan före finanskrisen. I teorin är amorteringar bara en form av sparande. Om hushållen var ”fullt ut rationella” enligt nationalekonomernas sätt att se det skulle amorteringsregler inte påverka bostadspriserna. [57] Om de istället ser amorteringar som en del av kostnaden för boendet så innebär amorteringsfrihet att de kan låna mer och därmed betala mer för sitt boende, vilket leder till att priserna drivs upp. Och vem kan egentligen klandra de svenska hushållen om de beter sig på det sättet? Exakt så resonerar ju även de ekonomer, politiker och journalister som säger att amorteringskrav skulle göra det ”för dyrt” för många att köpa en bostad.

Även i Sverige har synen på lån och amorteringar förändrats kraftigt. Under 2000-talet blev de genomsnittliga amorteringstiderna på nya bostadslån allt längre och helt amorteringsfria lån blev allt vanligare. Exakt hur ett amorteringskrav påverkar priserna är svårt att säga, men modeller och jämförelser kan ge en fingervisning. Enligt en studie skulle de svenska bostadspriserna minska med upp till 25 procent om hushållen tvingades amortera sina lån på 30 år. [58]

Låga räntor lyfts ofta fram som en förklaring till de stigande bostadspriserna. Hur mycket en köpare är beredd att betala för en bostad beror ju i stor utsträckning på hur höga räntekostnaderna förväntas bli. I mitten av 1990-talet låg den nominella bolåneräntan på 10 procent. Hösten 2016 låg den genomsnittliga räntan för nya bostadslån på drygt 1,5 procent.

För ett lån på 2 miljoner innebär det en sänkt räntekostnad på drygt 14 000 kronor i månaden. Omvänt kan ett hushåll låna 6 gånger mer idag och få samma månadsränta. Om hushållen förväntar sig att räntorna ska förbli låga under längre tid kan det få stora effekter på bostadspriserna.

En annan viktig förändring på den svenska lånemarknaden är att andelen som väljer rörliga räntor ökat dramatiskt. För tjugo år sedan hade över 90 procent lån med bundna räntor, medan motsvarande siffra är 40 procent idag. Samtidigt har bindningstiderna på de bundna lånen blivit kortare. [59] Att rörliga räntor blivit så populärt beror naturligtvis på att det är billigare. Samtidigt kan det vara ett tecken på att hushållen blivit mer villiga att ta risker, och förväntar sig fortsatt låga räntor under överskådlig tid.

Ytterligare en faktor som kan påverka bostadsmarknaden är politiska beslut. Sänkningen av fastighetsskatten år 2008 innebar till exempel sänkta kostnader med 9 000 kronor per år för en villa värd 2 miljoner kronor. För ett hus i Sandhamn i Stockholms skärgård med ett taxeringsvärde på 4 miljoner sänktes den årliga skatten med 34 000 kronor. [60] Om de flesta använder de extra pengarna till att spara eller konsumera behöver bostadsmarknaden inte påverkas. Men om bostadsköpare fortsätter att lägga lika stor andel av sin inkomst på sitt boende blir följden istället att priserna stiger på sikt.

Även ränteavdragen har pekats ut som en anledning till stigande bostadspriser. När staten subventionerar bostadslån är ju en logisk följd att köpare blir beredda att betala mer för en bostad. Eftersom ränteavdragen funnits länge kan de dock inte förklara de senaste årens uppgång – däremot skulle en nedtrappning sannolikt bidra till att priserna sjönk eller inte ökade lika snabbt. I teorin skulle en sådan avtrappning därför inte heller behöva leda till ökade boendekostnader på sikt, även om den blir kostsam för hushåll som redan har lån om den genomförs snabbt eller när räntorna är höga.

Men om det finns så många olika förklaringar till stigande priser, hur kan vi då veta om det finns en bostadsbubbla? För att svara på det måste vi först fråga oss vad en bubbla egentligen är, och vad som skiljer en farlig bubbla från en helt naturlig prisökning.

Bostadsrättsvisning på Södermalm i Stockholm. Låga räntor lyfts ofta fram som en förklaring till de stigande bostadspriserna.
Bostadsrättsvisning på Södermalm i Stockholm. Låga räntor lyfts ofta fram som en förklaring till de stigande bostadspriserna. Foto: Fredrik Persson/TT

 

Vad är en bubbla?

En populär definition av en bubbla har föreslagits av ekonomen Joseph Stiglitz: en bubbla existerar när priserna stiger därför att människor förväntar sig att de ska göra det, samtidigt som det inte finns några rationella ekonomiska skäl till att de ska det.

Nackdelen med definitionen är att det är svårt att enas om vad som räknas som ”rationella ekonomiska skäl”. Den svenska fastighetsekonomen Hans Lind har i sin tur föreslagit en mer exakt definition av en bubbla som en kraftig prisuppgång som nästan omedelbart följs av ett kraftigt prisfall, oavsett vad som orsakat den. [61] Ett problem med den definitionen är att en något mer utdragen prisuppgång som följs av en nedgång kan ha allvarliga konsekvenser utan att vara en bubbla enligt definitionen, samtidigt som en prisboom som är en bubbla enligt definitionen inte nödvändigtvis får lika allvarliga konsekvenser.

När P3 Nyheter år 2015 gjorde ett inslag om bostadsmarknaden fick kanalens egen ekonomiexpert Katarina Friskman uppdraget att förklara vad en bubbla är. Det är helt enkelt när ”priserna höjs så mycket att det till slut får bostadsmarknaden att koka över. Spricker bubblan kan värdet på bostäder störtdyka och dra med sig hela ekonomin”. [62]

Det är ingen exakt definition, men den fångar nog ganska väl vad de flesta tänker på när de hör ordet bostadsbubbla.

Vad är det som gör att en krasch på bostadsmarknaden kan dra med sig hela ekonomin?

Samtidigt väcker den frågor. Vad är det som får bostadsmarknaden att ”koka över”? Hur stort prisfall räknas egentligen som ett ”störtdyk”? Vad är det som gör att en krasch på bostadsmarknaden kan dra med sig hela ekonomin? Och hur kan vi på förhand skilja en farlig bubbla från en normal prisuppgång?

När kraschen väl inträffat är det lätt att vara efterklok. Men när man befinner sig mitt i en bubbla är den betydligt svårare att se, eftersom det nästan alltid tycks finnas rationella skäl till att priserna går upp. En del ekonomer menar också att bubblor tenderar att uppstå under perioder då det av någon anledning blivit svårt att avgöra vad som är det ”normala”, på grund av politiska, sociala eller teknologiska förändringar.

Ett bra exempel på det är IT-bubblan runt millenieskiftet, som levde på föreställningen att kommunikationsteknologins utveckling förändrat ekonomins spelregler i grunden. Å andra sidan kan man lika gärna säga att det var bubblan i sig och de skenande aktiekurserna för nystartade IT-företag som gav föreställningen om ”den nya ekonomin” trovärdighet – på samma sätt som de skenande bostadspriserna idag får bostadsbristen att framstå som mer extrem än den kanske egentligen är, i ett internationellt och historiskt perspektiv.

Historiskt sett har en stor majoritet av de senaste 40 årens bankkriser föregåtts av en snabb liberalisering av finanssektorn eller en period av finansiella ”innovationer” – vilket egentligen är samma sak eftersom sådana ofta syftar till att kringgå existerande regleringar, med statens goda minne. [63] Ett exempel är 1980-talets snabba avreglering av den svenska kreditmarknaden, som bidrog till en fastighetsbubbla och en av de värsta bankkriserna i den industrialiserade världen sedan 1930-talet.

Experiment har visat att prisbubblor kan uppstå även i ganska enkla ekonomier. 1988 genomförde Vernon Smith tillsammans med Gerry Suchanek och Arlington Williams ett experiment där deltagarna fick en summa pengar och fiktiva aktier att handla med. Efter varje handelsomgång fick deltagarna en slumpmässig utdelning på sina aktier, men den statistiskt förväntade totala avkastningen var alltid densamma.

Trots att sannolikheterna var kända för deltagarna uppstod kraftiga prisbubblor i över hälften av de grupper som deltog i experimentet. [64]

Föga förvånande blev bubblorna ännu större när Smith, Suchaneck och Williams upprepade sitt experiment med möjligheten att låna pengar som ytterligare faktor. Ekonomen Charles Kindleberger menar också i en klassisk studie att växande skuldsättning varit ett centralt inslag i bubblor genom historien, vare sig det handlat om tulpanlökar, aktier eller bostäder. [65]

Skulder omfördelar också incitament och risker på ett sätt som kan leda till ökat risktagande.

Varför är sambandet mellan växande skulder och prisbubblor så starkt? Det enkla svaret är att möjligheten att låna pengar ger fler personer möjlighet att investera på en stigande marknad. Men skulder omfördelar också incitament och risker på ett sätt som kan leda till ökat risktagande. En person som investerar direkt i ett företag genom att köpa aktier vill förmodligen först försäkra sig om att affärsstrategin håller på lång sikt och genererar en rimlig avkastning. En person som lånar ut pengar till samma företag under en begränsad period behöver dock bara förvissa sig om att lånet kan betalas tillbaka, oavsett hur det går för företaget på längre sikt.

En bank som utfärdar bolån har på samma sätt inget intresse av att inspektera husets skick eller granska bostadsrättsföreningens ekonomi, så länge låntagaren bedöms kunna betala sina räntor och amorteringar. För det enskilda lånebeslutet spelar det ingen roll om bostadsmarknaden är övervärderad eftersom låntagaren måste betala tillbaka hela lånet även om bostaden sjunker i värde. Även i länder där lagstiftningen gör det möjligt att lämna huset till banken och bli skuldfri är det rationellt för banken att låna ut till 80 procent av köpeskillingen, även om man ser en risk för ett prisfall på 20 procent. Om priset faller är det ju låntagaren som tar hela förlusten, medan banken får tillbaka hela sin investering.

Exemplet ovan visar också hur skuld kan omfördela köpkraft från pessimister till optimister. Anta att en viss vara för tillfället kostar 100 kronor. Person A är övertygad om att priset kommer att stiga till 120 kronor och vill därmed köpa, men har bara 20 kronor på banken. Person B har däremot gott om pengar men tror att priset kommer att sjunka till 80 kronor. Då kan person B till synes riskfritt låna ut 80 kronor till A, som ju måste fortsätta betala räntor och amorteringar även om tillgången rasar i värde. Men eftersom tillgången till kredit skapar efterfrågan som inte hade funnits där annars så kan den också bidra till att optimisternas tro på stigande priser blir en självuppfyllande profetia.

Kreditsystemet omfördelar inte heller bara befintliga pengar, utan bidrar som vi såg i kapitel 1 också till att mängden pengar växer i ekonomin. Om det sker utan att mängden varor och tjänster ökar blir följden stigande priser, alltså inflation.

Enligt en del ekonomer är den växande mängden pengar i den globala ekonomin som saknar täckning i någon vara med bestående värde – till exempel guld – den viktigaste orsaken till de senaste årtiondenas återkommande prisbubblor runt om i världen. Vissa, inte minst de som inspirerats av den österrikiske ekonomen Ludwig von Mises, menar också att penningmängdens expansion förr eller senare oundvikligen slutar i en kollaps. [66]

Vissa, inte minst de som inspirerats av den österrikiske ekonomen Ludwig von Mises, menar att även penningmängdens expansion förr eller senare slutar i en kollaps.
Vissa, inte minst de som inspirerats av den österrikiske ekonomen Ludwig von Mises, menar att även penningmängdens expansion förr eller senare slutar i en kollaps. Foto: Ludwig von Mises Institute/Wikimedia Commons

Ekonomen Hyman Minsky har också pekat ut cykler i expansionen av hushållens och företagens skulder som kärnan i finansiella bubblor och kriser. Minsky menade att ekonomiska aktörer under perioder av god lönsamhet gradvis börjar betrakta skuldsättning som ofarlig, eftersom de stigande inkomsterna gör det lättare att betala av gamla skulder. När både företag och hushåll ökar sin skuldsättning stiger tillgångspriserna, vilket lockar till ännu högre skuldsättning. Resultatet blir en självförstärkande spiral av växande skuldsättning och stigande priser. När priserna inte kan öka längre spricker bubblan.

Växande förluster får långivare att strama åt sin kreditgivning. Följden blir panikförsäljning och en finansiell krasch, som i sin tur följs av en långvarig recession där företag och hushåll försöker spara för att minska sina skulder. Spiralen av växande skuldsättning och stigande priser följs nu av en omvänd spiral av sjunkande priser och minskad skuldsättning – så kallad skuld-deflation.

 

 

Från köpfest till krasch

När IT-bubblan runt millennieskiftet sprack förlorade amerikanska hushåll 5 biljoner i finansiella tillgångar på två år. Men den privata konsumtionen påverkades marginellt och fortsatte till och med att växa under samma period. Anledningen är enkel: 90 procent av aktierna ägdes av den rikaste femtedelen av befolkningen, det vill säga hushåll med goda marginaler och små skulder som knappast blev utblottade även om de förlorade väldigt stora summor. [67] Många småsparare drabbades utan tvekan också av personliga tragedier, men effekterna var inte så omfattande att de sänkte hela det finansiella systemet.

Jämfört med ett kraftigt börsras kan ett fall på bostadsmarknaden se betydligt mindre dramatiskt ut. Nedgången är ofta utdragen över en period om flera år, och det kan till en början vara svårt att avgöra om marknaden bara stagnerat tillfälligt eller definitivt vänt nedåt. Trots det får prisfall på bostadsmarknaden ofta betydligt allvarligare följder. Anledningen är att ägandet av bostäder är betydligt mer utbrett, samtidigt som merparten av alla bostadsköp finansieras med lånade pengar. Efter Lehman Brothers kollaps menade politiker och ekonomer att krisen berodde på att företag fick svårt att låna pengar till investeringar när kreditmarknaderna lamslogs. På så sätt motiverade man att gigantiska summor gick till att rädda krisande banker för att få igång kreditgivningen och därmed investeringarna och tillväxten. Ekonomerna Atif Mian och Amir Sufi ger i boken House of Debt en annan förklaring: det var inte brist på krediter till företagen utan tvärstoppet i den privata konsumtionen som drev den ekonomiska nedgången. Och huvudorsaken var sjunkande bostadspriser i kombination med hög skuldsättning.

Recessionen i USA inleddes nästan ett år före Lehman Brothers kollaps. Och långt innan dess hade bostadspriserna vänt nedåt, byggandet kollapsat och köpen av kapitalvaror bromsat in. Under januari till augusti 2008 minskade inköpen av nya bilar med 9 procent jämfört med året innan, möbler 8 procent, och heminredning med 5 procent. [68]

Recessionen i USA inleddes nästan ett år före Lehman Brothers kollaps. Och långt innan dess hade bostadspriserna vänt nedåt, byggandet kollapsat och köpen av kapitalvaror bromsat in.
Recessionen i USA inleddes nästan ett år före Lehman Brothers kollaps. Och långt innan dess hade bostadspriserna vänt nedåt, byggandet kollapsat och köpen av kapitalvaror bromsat in. Foto: Kirsty Wigglesworth/TT

Men även efter Lehman Brothers kollaps förblev den sjunkande privatkonsumtionen den viktigaste bidragande faktorn till ekonomins fall. Först under 2009 föll företagens investeringar kraftigt – inte som en följd av problemen på kreditmarknaderna utan helt enkelt för att det saknades efterfrågan. En studie av småföretag i USA visade att det under finanskrisen aldrig var mer än 5 procent av företagen som uppgav problem med finansiering som ett av sina största bekymmer. Däremot ökade andelen som uppgav dålig försäljning som sitt största problem från 10 till 35 procent mellan 2007 och 2009. Inte heller stora börsföretag hade problem med finansiering. Tvärtom samlade de flesta pengar på hög, tvärt emot vad man kunde förvänta sig om det var brist på likviditet som var det stora problemet i ekonomin. [69]

En mer detaljerad studie av konsumtionsmönster i USA under åren före Lehman Brothers kollaps visar också att konsumtionsfallet var kraftigast i regioner där stora prisfall på bostadsmarknaden kombinerades med höga belåningsgrader. [70] Sambandet håller också i internationella jämförelser: de länder som upplevde den största ökningen av hushållens skulder under årtiondet före krisen upplevde också den kraftigaste minskningen av den privata konsumtionen.

Att sjunkande bostadspriser kan leda till minskad konsumtion är inte kontroversiellt. Nationalekonomer brukar tala om en ”förmögenhetseffekt”: individer vars tillgångar stiger i värde svarar ofta med att öka sin konsumtion och minska sitt sparande, eftersom de känner sig rikare. Omvänt drar de flesta ner på sin konsumtion när deras tillgångar sjunker i värde, för att kunna spara mer och återställa sin ”förmögenhet”. Förmögenhetseffekten av förändringar i bostadspriserna brukar uppskattas till 5-6 procent. Det vill säga om ett hushålls bostad ökar i värde med 100 000 kronor så kommer det att öka sin årliga konsumtion med 5 000-6 000 kronor – och tvärtom vid ett prisfall.

Men effekten förstärks när stora skulder är inblandade. Den som till exempel köpt ett hus och lånat 80 procent av köpeskillingen har i praktiken en ”förmögenhet” motsvarande 20 procent av bostadens värde. Om priset går ner med 20 procent förlorar hushållet hela sin insats, som kanske sparats ihop under många år eller lånats av släktingar. Den verkliga förmögenhetsminskningen är med andra ord 100 procent.

Här finns också förklaringen till att finansiella kriser leder till ökade klyftor, trots att de som äger mest borde förlora mest i en krasch. Högt belånade hushåll med små tillgångar kan i värsta fall få en negativ förmögenhet med lån som överstiger värdet på bostaden. De rikaste upplever däremot en mindre procentuell minskning av sin nettoförmögenhet, även om de i absoluta tal gör mycket större förluster när både aktier och fastigheter sjunker i värde. Som Sufi och Mian uttrycker det är skuldsättning raka motsatsen mot en försäkring: ”Istället för att hjälpa oss att sprida riskerna förknippade med ägande av en bostad så koncentrerar den riskerna på de som har sämst förutsättningar att bära dem.” [71]

I delstaterna Florida, Arizona och Nevada hamnade över hälften av bostadsägarna ”under vattnet” – det vill säga de satt fast med skulder som översteg bostadens värde.

När bostadsbubblan sprack i USA sjönk priserna i vissa områden med upp till 65 procent. I delstaterna Florida, Arizona och Nevada hamnade över hälften av bostadsägarna ”under vattnet” – det vill säga de satt fast med skulder som översteg bostadens värde. De flesta som hamnar i en sådan situation reagerar genom att kraftigt dra ner på sin konsumtion. Många har inget val eftersom de kanske behöver spara ihop till en ny insats när de vill flytta till en större bostad i framtiden. Andra kanske har planerat att flytta till en mindre och billigare bostad på ålderns höst och räknat med att använda överskottet vid försäljningen av sin nuvarande bostad till att dryga ut pensionen. Åter andra vill helt enkelt bli skuldfria så fort som möjligt – ”den som är satt i skuld är inte fri”, brukar det ju heta. Och när miljontals hushåll minskar sin konsumtion samtidigt är recessionen snart ett faktum.

Ett kraftigt fall i bostadspriserna kan på samma sätt få stora konsekvenser för den svenska ekonomin, även om det inte omedelbart hotar det finansiella systemet. Just därför fick Finansinspektionen år 2014 ett utökat uppdrag och extra resurser för att även ägna sig åt så kallad ”makrotillsyn”. Det innebär att myndigheten ska ingripa ”om den finansiella utvecklingen kan leda till samhällsekonomiska problem, även om stabiliteten i det finansiella systemet inte är hotad.” [72] Det är framför allt den delen av sitt uppdrag som Finansinspektionen lutar sig mot när man förespråkar ytterligare åtgärder mot hushållens växande skuldsättning.

 

Drömmen om det snabba klippet

Som vi sett definierade Joseph Stiglitz en bubbla som en prisuppgång som drivs av förväntningar på stigande priser. Definitionen är på sätt och vis onödigt snäv – en prisuppgång som drivs av en tro på att räntorna aldrig kommer att gå upp kan ju vara minst lika problematisk. Men samtidigt fångar den en viktig aspekt av det som händer under en bubbla. Riktigt stora börsbubblor uppstår när vanliga småsparare efter en snabb uppgång lockas in i en spekulationshysteri av utsikten till snabba klipp. På samma sätt kulminerar många bostadsbubblor i en fas av vild spekulation där nya köpare ger sig in på marknaden efter att ha sett andra göra miljonvinster på sina bostäder. Till och med personer som är övertygade om att det finns en bubbla kan lockas att köpa i förhoppningen att hinna sälja med vinst innan den spricker.

Att människors förväntningar kan påverka bostadsmarknaden har de amerikanska ekonomerna Karl Case och Robert Shiller visat. I en känd studie från 2003 konstaterade de att bostadspriserna i vissa delstater i USA ökade orimligt snabbt, och att de till stor del drevs av förväntningar. [73] När ”alla” tror att priserna kommer att fortsätta stiga kan många frestas att köpa en dyrare bostad än de egentligen har råd med, i tron att värdeökningen kommer att kompensera höga räntekostnader och avsaknaden av sparande. Andra kan känna sig pressade att köpa nu eftersom de är rädda att inte ha råd i framtiden, eller lockas att köpa en andra eller tredje bostad som investeringsobjekt.

När nationalekonomen Robert Shiller besökte Stockholm i december 2013 för att ta emot Riksbankens ekonomipris fick han frågan hur han såg på de svenska bostadspriserna. ”Jag tror att människor här i Sverige har en illusion om att stigande priser är en långsiktig trend, det påminner mer om en bubbla”, blev svaret. Året därpå lät konsultfirman Evidens – som skrivit flera rapporter på uppdrag av byggindustrin – över tusen bostadsköpare i Stockholmsregionen besvara en enkät med delvis samma frågor som i Case och Shillers berömda studie från 2003. [74] Rapportförfattarna drog slutsatsen att det inte finns någon bostadsbubbla. Men faktum är att enkätsvaren visade att många köpare har väldigt uppskruvade förväntningar på bostadsprisernas utveckling.

Särskilt unga köpare – den generation som inte upplevt något annat än stigande priser – var optimistiska.

Över 30 procent av respondenterna höll med om påståendet ”om jag inte köper nu kommer jag inte ha råd med en bostad senare”. Lika många ansåg att ett bostadsköp är förenat med ”liten eller ingen risk”. Över 90 procent trodde på stigande bostadspriser de närmaste åren. Köparna förväntade sig också att priserna skulle öka snabbare de kommande tio åren än inkomsterna gjort under den föregående perioden. Särskilt unga köpare – den generation som inte upplevt något annat än stigande priser – var optimistiska. De trodde i snitt på en fördubbling av priserna inom tio år.

Eftersom det är just ett genomsnitt är det troligt att det finns en grupp köpare som har betydligt högre förväntningar än så. Det är viktigt eftersom ekonomiska studier har visat att en mycket liten grupp optimister kan fortsätta att trissa upp priserna på marknaden långt efter att majoritetens entusiasm har avtagit. Monika Piazzesi och Martin Schneider har med hjälp av en modell av bostadsmarknaden visat att sådana ”momentum-köpare” kan driva upp priserna även när de bara utgör några få procent av den totala befolkningen. [75]

Slutsatserna stämmer väl med studier av konsumenters syn på ekonomin och bostadsmarknaden under bostadsbubblan i USA. När prisuppgången var som mest intensiv 2004–2005 var det allt fler som ansåg att bostadspriserna var för höga, samtidigt som en liten men växande grupp trodde på fortsatt uppgång. [76] Paradoxalt nog gick bubblan in i sin mest intensiva fas samtidigt som allt fler blev pessimister.

Mot den bakgrunden är det intressant att de svenska hushållens långvariga optimism kring bostadsmarknaden sedan ett par år övergått i växande osäkerhet. Under 2015 nådde SEB:s Boprisindikator den högsta nivån sedan mätningarna började i början av 2000-talet. Men sedan dess har indikatorn tappat fart och dessutom svängt kraftigt från kvartal till kvartal.

Samtidigt kan det mycket väl, som fallet var under bostadsbubblan i USA, finnas en grupp momentum-köpare som lockas in på marknaden av de senaste årens kraftiga prisuppgång.

 

Bostadsspekulanterna

Ett av de vanligaste argumenten mot att det finns en bostadsbubbla i Sverige är att spekulationsköp inte förekommer. Men i Evidens enkätundersökning från sommaren 2014 svarade 5 procent av köparna att de i första hand köpte en bostad som en investering. Som jämförelse var det 7–10 procent som uppgav att de köpte en bostad som en investering i Los Angeles, San Francisco och Boston när den amerikanska bostadsbubblan byggdes upp innan finanskrisen.

Mycket tyder också på att spekulation i bostäder blivit vanligare de senaste åren. Lagändringar har gjort det lättare att hyra ut en bostadsrätt och dessutom ta ut en högre hyra än tidigare. Samtidigt har den ökade byggtakten och snabba prisuppgångar öppnat nya möjligheter för spekulation i nyproduktion. Här kan den driftiga nämligen teckna sig för en lägenhet till fast pris innan byggstart för att sedan sälja till ett högre marknadspris utan att någonsin behöva flytta in. I bästa fall behöver spekulanten aldrig lägga ut mer pengar än handpenningen och kan göra en vinst på flera hundra procent av sitt ursprungliga kapital.

År 2015 uppskattade företrädare för byggbranschen att 10 till 15 procent av alla köp i nyproduktion var spekulationsköp. [77] Och även om byggföretagen säger sig vilja komma till rätta med problemet, så ligger det knappast i deras intresse att göra något åt det på allvar. Att många snabbt tecknar sig för lägenheter i nyproduktion är bra för den fortsatta försäljningen, samtidigt som byggherren själv måste ta ansvaret för eventuella osålda lägenheter.

På internetforum som Flashback diskuterar anonyma spekulanter upplägg och vilka byggbolag som är enklast att jobba med. ”Jag gjorde 1,25 miljoner brutto på det här sättet på 2 år och 3 månader”, påstår signaturen Celiaki. ”Det fina med nybyggen är att äga 2 st lägenheter samtidigt och ta del av eventuell uppgång i marknaden med 2 lägenheter. Hade jag tjänat 100 000 hade det varit värt det ändå. Är mycket pengar för lite jobb.” [78]

I december 2015 krävde Skatteverket sex personer i Stockholm på totalt 10 miljoner kronor i skatt efter att de under flera år köpt och sålt bostadsrätter utan att redovisa vinsten. [79]

Även mäklare ägnar sig åt spekulation, enligt byggföretag som Dagens Industri talat med. [80] En mäklare som under en sexårsperiod köpt och sålt åtta bostadsrätter varnades i mars 2015 av Fastighetsmäklarinspektionen. Varningen hävdes dock senare av förvaltningsrätten som menade att det inte gick att bevisa att köpen gjorts i vinstsyfte.

Även hyresnämnden och Svea hovrätt har dragit en liknande slutsats i ett fall där en nybildad bostadsrättsförening nekat medlemskap till en man eftersom man ansåg att han köpt lägenheten på spekulation. Mannen vann dock processen, eftersom både hyresnämnden och domstolen ansåg att det var svårt att bevisa att syftet med köpet var spekulation. I praktiken är det alltså troligt att spekulationsköp fortsätter relativt ohindrat, trots branschföreträdares tal om att man gör allt för att stoppa dem.

Även intresset för att köpa vinterboende i de svenska fjällen har ökat kraftigt – i Åre ökade försäljningen till exempel med 50 procent under 2015.
Även intresset för att köpa vinterboende i de svenska fjällen har ökat kraftigt – i Åre ökade försäljningen till exempel med 50 procent under 2015. Foto: Erik Nylander/TT

Det är inte heller enbart bostadsrätter som köps på spekulation. Sedan flera år pågår en byggboom i de svenska fjällen, med stora investeringar i nya hotell och stugbyar, trots att konkurrensen mellan anläggningarna redan är stenhård. Intresset för att köpa vinterboende i de svenska fjällen har också ökat kraftigt, enligt statistik från Hemnet. [81] I Åre ökade försäljningen med 50 procent under 2015 och i Funäsdalen rapporterade mäklare att budgivningar vid försäljningar blivit allt vanligare. [82] Men det är inte bara ett växande intresse för skidåkning som ligger bakom boomen. Enligt en undersökning från SBAB ser nästan 40 procent av de som äger ett fritidshus i fjällen sitt ägande som en ren investering som man själv inte kommer att utnyttja. [83] Eftersom många köp av fritidshus delvis finansieras genom belåning av den egna bostaden kan boomen i de svenska fjällen till viss del ses som en förlängning av prisbubblan i städerna.

Drömmen om en fjällstuga som genererar en stadig intäkt genom uthyrning och en stadig värdeökning kan visa sig bli en ekonomisk förlustaffär den dag då den glödheta bostadsmarknaden svalnar och efterfrågan sinar.

 

Guldrusch i byggbranschen

Ett standardargument mot att det finns en bostadsbubbla i Sverige har länge varit att det i andra länder som haft bubblor har byggts väldigt mycket bostäder, medan det i Sverige snarare byggs för lite. Bilden av ett byggande som står still måste dock nyanseras en aning. I själva verket ökade bostadsbyggandet stadigt från slutet av 90-talet och var nära att passera det årliga behovet av bostäder i hela landet, med undantag för Stockholm, när finanskrisen slog till 2008. Att bostadsbyggandet ändå upplevdes som extremt lågt förklarar Boverkets analytiker med att vi ständigt jämför med den höga byggtakten fram till nittiotalskrisen. [84] För den som har miljonprogramsåren som måttstock kan till och med 70 000 nya bostäder på ett år verka lågt. En annan orsak kan vara att det i den politiska debatten ständigt hamras in att krångliga regelverk försvårar byggandet i Sverige. OECD har dock i en studie visat att bostadsbyggandet är mer elastiskt i Sverige än i de flesta jämförbara länder. [85] Byggandet ökar alltså relativt snabbt när priserna går upp. Faktum är också att det i de flesta kommuner finns färdiga detaljplaner som inte utnyttjats.

När Länsstyrelsen i Stockholm för några år sedan undersökte outnyttjad, byggfärdig mark i 26 kommuner i Stockholmsregionen med stort behov av nya bostäder var slutsatsen att byggherrarnas inväntan av ”rätt marknadsläge” var den viktigaste förklaringen till att ytorna inte bebyggdes. [86] Samma slutsats drog den statliga planprocessutredningen som lämnade sitt betänkande till regeringen 2015. Tre fjärdedelar av landets kommuner uppgav i en enkätundersökning att de hade byggrätter för bostäder där byggandet inte påbörjats tre år efter att detaljplanen antagits. [87]

Byggindustrin avfärdar våldsamt anklagelser om att spekulation i mark skulle förekomma. Eftersom det är kostsamt att ligga ute med kapital vill byggföretag vanligen starta och avsluta byggprojekt så snart som möjligt. Men om kapitalkostnaderna är låga samtidigt som man förväntar sig att bostadspriserna går upp kan företag vänta med en byggstart för att få ännu bättre marginaler i ett projekt som redan idag skulle löna sig. Därmed kan byggandet också öka snabbt som svar på stigande priser.

Den som inte bara tog del av den allmänna debatten utan läste Boverkets analyser kunde redan 2011 läsa att ”bostadsbyggandet kommer att öka framöver i en snabbare takt än vad de flesta räknar med”. [88] Den spådomen har visat sig väldigt träffsäker. Sommaren 2014, när experterna radade upp sig och förklarade att det inte finns någon risk för en bostadsbubbla eftersom det byggs så lite i Sverige, konstaterade byggindustrins branschorganisation nöjt att bostadsbyggandet blivit en tillväxtmotor. [89] Boverket räknar i skrivande stund med att nästan 70 000 bostäder kommer att påbörjas under 2017, dubbelt så många som byggdes bara två år tidigare.

Ett annat sätt att jämföra bostadsbyggandets omfattning är att se till de totala bostadsinvesteringarnas storlek som andel av ekonomin. På nittiotalet bottnade de på strax under 2 procent av BNP, medan de under 2015 och 2016 nådde cirka 5 procent.

Det är första gången sedan miljonprogramsåren eller det tidiga 90-talets fastighetsbubbla som bostadsinvesteringarna når den nivån. Ökningstakten under de fem senaste åren är särskilt anmärkningsvärd – och dubbelt så hög som under bostadsbubblan i USA. [90]

Att det byggs fler bostäder är positivt med tanke på att byggandet länge understigit de långsiktiga behoven. Men det punkterar samtidigt ett av de vanligaste argumenten mot att det skulle finnas risk för en bostadsbubbla i Sverige. Som Boverket konstaterat är det i princip bara kapaciteten i byggsektorn som gör att det inte byggs ännu mer i Sverige idag. De höga priserna innebär goda nyheter för byggföretagen, vars avkastning på eget kapital närmar sig 30 procent, jämfört med 10 procent på 90-talet. Det innebär också ett guldläge för nya aktörer som med mer eller mindre spekulativa projekt hoppas slå mynt av situationen.

De höga priserna innebär goda nyheter för byggföretagen, vars avkastning på eget kapital närmar sig 30 procent, jämfört med 10 procent på 90-talet.

När fastighetsbolaget Besqab introducerades på Stockholmsbörsen sommaren 2014 fick aktien tummen upp av Ulf Peterson på Dagens Industri, med motiveringen att bostadsmarknaden i Stockholmsregionen är het och kommer att fortsätta vara det de närmaste åren. [91] De läsare som följde tidningens råd är antagligen nöjda idag – två år efter börsnoteringen hade aktiekursen nämligen stigit med över 100 procent och Besqab pekades ut som en av byggboomens största vinnare. [92] Intresset för aktier i uppstickaren Besqab var så stort att man i samband med börsintroduktionen också genomförde en nyemission som gav 300 miljoner i nytt kapital, vilket användes för att köpa upp mark. Under 2015 köpte bolaget över 1 300 byggrätter, vilket innebar att portföljen växte med nästan 75 procent på ett år.

Besqab har specialiserat sig på att bygga i attraktiva lägen i Stockholm och Uppsala. Men när priserna skjuter i höjden överallt förändras definitionen av vad som räknas som attraktivt och centralt. Bland Besqabs pågående projekt finns jätteprojektet Ultuna Trädgårdsstad, med över 500 bostäder omkring fem kilometer utanför Uppsala centrum, samt det mindre Brf Studion i Bagarmossen i Stockholm, där 63 enrummare på 32 kvadratmeter ska säljas till fasta priser på mellan 2 och 2,5 miljoner kronor.

Det är inte en slump att Besqab satsar på just smålägenheter i en trendig förort som Bagarmossen. De ger inte bara ett högre kvadratmeterpris utan lockar också en viss typ av köpare. Den som köper en etta planerar i de flesta fall inte att bo där för alltid, och funderar kanske inte så mycket på att månadskostnaden för ettan hamnar på över 15 000 kronor om räntorna går upp med några procentenheter. Även mer spekulativa köpare som främst ser bostaden som en investering köper i större utsträckning små lägenheter som kräver en mindre investering och lätt kan hyras ut på andrahandsmarknaden.

Det är inte en slump att Besqab satsar på just smålägenheter i en trendig förort som Bagarmossen.
Det är inte en slump att Besqab satsar på just smålägenheter i en trendig förort som Bagarmossen. Foto: Bertil Ericson/TT

Besqabs strategi är lönsam – det vittnar en rörelsemarginal på 25 procent om – men knappast riskfri. Det var trots allt inte länge sedan som 2,5 miljoner för en etta i Bagarmossen hade betraktats som ett rent fantasipris. När priserna går upp kraftigt kan byggherrar till och med frestas att sätta priser där en fortsatt uppgång under tiden bygget pågår redan är inräknad.

Det kan leda till överdrivna lönsamhetskalkyler och överdrivet risktagande. En vikande marknad kan snabbt resultera i ett växande antal osålda lägenheter och sjunkande värde på byggrättsportföljen, som är företagets viktigaste tillgång.

Besqab är inte den enda aktören som täljer guld med pennkniv på den svenska bostadsmarknaden. Den utbredda tron på en fortsatt boom har lett till en intensiv jakt på mark för framtida projekt. Och det är inte bara byggfärdig mark som köps upp i rasande tempo. Allt fler aktörer riktar in sig på uppköp av ”råmark”, det vill säga mark utan färdiga detaljplaner, i förhoppningen att på sikt kunna bygga bostäder där.

Det är inte svårt att hitta exempel på aktörer med en extremt aggressiv strategi. Bolaget Alm Equity bildades 2006 och bygger bostäder i Stockholm, Uppsala, Mälardalen och på ”attraktiva semesterorter”. Men sedan flera år riktar bolaget framför allt in sig på att köpa upp så mycket råmark man bara kan. Enligt första halvårsrapporten för 2016 växte markinnehavet med 38 procent på bara ett år. Och marknaden anser uppenbarligen att det är en klok strategi – sedan börsnoteringen 2012 har aktien stigit med svindlande 600 procent.

De höga bostadspriserna gör det också lönsamt att konvertera befintliga industri- och kontorslokaler i attraktiva lägen till bostäder. Under första halvåret 2016 såldes kommersiella fastigheter för närmare 100 miljarder kronor, den högsta omsättningen någonsin. I sin marknadsrapport för hösten 2016 konstaterar fastighetsrådgivaren Newsec att konvertering av industri- och kontorsfastigheter till bostäder har blivit en allt hetare trend. Byggföretagen är villiga att ta allt större risker och har i många fall betalat kvadratmeterpriser för kommersiella fastigheter som om de redan hade färdiga detaljplaner för bostäder. Att köpa kontors- eller industrifastigheter i Stockholms närförorter med sikte på att i framtiden omvandla dem till bostäder ser därmed ut som en ”vinnande strategi”, konstaterar Newsec i sitt råd till internationella investerare.

Om det under det sena 1980-talets fastighetsbubbla var kommersiella fastigheter som stod i centrum och bidrog till att driva upp bostadspriserna så är det idag tvärtom – bostadsmarknaden driver upp priserna på kommersiella fastigheter.

Och medan hela bostadskvarter under 60-, 70- och 80-talen revs för att ge plats åt kontor i centrala lägen sker alltså det motsatta idag. Det finns till och med exempel på fastigheter som ursprungligen byggts som bostäder, senare omvandlats till kontor, och idag står på tur att på nytt omvandlas till bostäder.

Det finns så klart något väldigt tilltalande med tanken på att bygga bostäder på outnyttjad industrimark istället för att bygga över grönområden. Men som Boverket konstaterat innebär trenden också ökade byggkostnader, eftersom den höga betalningsviljan för bostäder i centralare lägen leder till att det byggs i knepigare och dyrare lägen: på industrimark som kräver sanering, på överdäckade vägbanor och så vidare. [93] Ur ett samhällsperspektiv får vi färre bostäder för pengarna än om vi hade valt att bygga i billigare lägen, vilket i sin tur kan ifrågasättas när bostadsbristen är akut och alla vill bygga så mycket som möjligt så fort som möjligt.

Det finns förmodligen få föreställningar som varit så skadliga för den svenska bostadsdebatten som den att det är nästan omöjligt att bygga i Sverige. Bombardemanget av påståenden om att byråkratiskt krångel och medborgarinflytande står i vägen för bostadsbyggandet har sannolikt bidragit till den utbredda uppfattningen att det alltid kommer att råda extrem bostadsbrist i städerna och att bostaden därmed är en säker investering.

 

Bostadskarriären – ett pyramidspel?

I början av 2016 granskade Expressen vad som krävdes för att kunna köpa en lägenhet på den glödheta bostadsmarknaden i Stockholm. Det rörde sig om svindlande summor: för en liten etta i innerstaden krävdes en månadslön på 50 000 kronor och en halv miljon i kontantinsats. För en trea i innerstaden krävdes en kontantinsats på cirka 850 000 kronor. Men även i förorter som Bagarmossen eller Vällingby krävdes kontantinsatser på nästan en halv miljon kronor för en normalstor trerummare, som då gick på drygt 3 miljoner.

Tidningen intervjuade också Emma Persson, boendeekonom på den statliga banken SBAB, som konstaterade att de flesta inte kommer att komma till innerstaden vid första köpet, men att det forfarande går att göra ”bostadskarriär” genom ett strategiskt köp i mindre centrala områden: ”Till exempel är det ganska prisvärt i närförorter och ytterförorter just nu. Kanske kan man titta på hur kollektivtrafiken ska byggas ut; det som kan bli nästa närförort. Man kan titta på de planer som kommunerna lägger för nya bostadsområden”. [94]

I början av 2017 var det fortfande vanligt att tidningar och magasin gav råd till läsare som ville bli rika genom att göra ”bostadskarriär”. I Veckans Affärer citerades David Bach, som kort och gott presenterades ”mångmiljonär och finansiell rådgivare”: [95] ”Först köpte jag ett hem i San Francisco – priset ökade lavinartat. Sen flyttade jag till New York och köpte en ny bostad – priset ökade lavinartat. Mitt värde har ökat med miljoner och åter miljoner dollar, och allt jag har gjort är att leva”.

”Jag har gjort fler människor till miljonärer än Lotto..

I Expressens inredningsmagasin Leva & Bo gav mäklaren Niklas Berntzon råd till läsare som ville tjäna pengar på sina bostäder: börja i liten skala, hitta en andra bostad att hyra ut, köp något som kan förädlas genom renovering eller ombyggnad, se en nedgång på marknaden som en möjlighet att ”växla upp”. Han rådde också den hoppfulle att skaffa en ”egen” mäklare som hjälp i karriären, och inflikade: ”Jag har gjort fler människor till miljonärer än Lotto”. [96]

Talet om bostadskarriären som vägen till drömhemmet eller några miljoner på banken har inte avtagit trots att till och med mäklare under 2016 började tala om stagnation på marknaden. Sommaren 2016 anslöt sig Swedbanks chefsekonom Anna Bremen till de som manade svenska hushåll att ha en mer realistisk syn på bostadsprisernas utveckling. Hon varnade i synnerhet de som drömmer om att göra ”bostadskarriär” att detta inte längre kommer vara möjligt. [97]

De motstridiga råden till blivande bostadsköpare avspeglar den ohållbara situation som bostadsbubblan har skapat. Å ena sidan har priserna blivit så höga att de flesta hushåll aldrig kan spara ihop till den kontantinsats som krävs, utan måste sätta sitt hopp till att köpa något billigare och låta prisuppgången generera en insats till nästa boende. Å andra sidan kan priserna omöjligt fortsätta att stiga i samma takt om inte bankerna släpper alla spärrar för hur stora lån man beviljar i förhållande till inkomsten.

Själva begreppet ”bostadskarriär” avslöjar en syn på bostaden som en riskfri investering som bara kan öka i värde. Men det visar också hur stigande priser under en period kan bli självförstärkande. Hushåll som blivit ”rika på att bo” kan betala mer för sitt nästa boende och bidrar därmed till att trissa upp priserna ytterligare. Många av de som betalar över tre miljoner för en trea i Stockholms förorter har en vinst från sitt tidigare boende i bagaget.

Men det finns en gräns för hur länge utvecklingen kan fortsätta.

Förutsättningen är att det hela tiden finns nya förstagångsköpare som är villiga att ta allt större lån för att ta sig in på marknaden, och därmed knuffa upp någon annan till nästa pinnhål i bostadskarriären. Men i takt med att priserna går upp blir det svårare och svårare för nya köpare att hänga med. Enligt en undersökning som SBAB gjorde sommaren 2016 fick nästan hälften av bostadsköparna hjälp av en anhörig eller bekant, antingen genom att de ställde upp med pengar till kontantinsatsen eller som medlåntagare. [98] Bland köpare i åldern 20–29 år var det hela 60 procent som behövde hjälp.

En uppgång som i viss mån är självförstärkande kan snabbt övergå i sin motsats. För de som köpt en bostad strax innan priserna planat ut eller på den efterföljande platån av relativt stabila priser kommer drömmen om en bostadskarriär snabbt att gå i kras. När nya köpare inte längre blir ”rika på att bo” så försvagas en av de krafter som skapat efterfrågan på marknaden.

Pyramidspelet kollapsar.

När risken för ett kraftigt prisfall debatteras i Sverige kretsar diskussionen ofta om risker som inte har med bostadsmarknaden i sig att göra: räntehöjningar, försvagad konjunktur och kriser i omvärlden pekas ut som faktorer som skulle kunna få bostadsmarknaden att vända nedåt. Men under en bubbla drivs uppgången till slut mer av de förväntningar och drömmar om snabba klipp som den kraftiga uppgången i sig genererar.

Det innebär också att bubblan kan spricka utan någon tydlig extern orsak som ”förklarar” varför priserna plötsligt faller. De faller helt enkelt därför att de inte längre kan fortsätta att öka.

 

Noter:

47. ”Kommunerna: bostadsbristen är rekordstor”, SVT Nyheter, 22 februari 2016.

48. ”Kraftig prisökning på bostadsrätter”, SVT Nyheter, 8 september 2016. (Min kursivering)

49. ”De köar hela natten för lägenhet”, Norrköpings tidningar, 21 november 2014.

50. http://cornucopia.cornubot.se/2011/07/kommunal-befolkningsokning-och.html

51. ”Här stiger bostadspriserna mest”, Dagens Industri, 9 september 2016.

52. Bostadsköns profil, Undersökning av Bostadsförmedlingen i Stockholms stad, 2014.

53. http://hurvibor.se/bostader/ombildningar/

54. Om man även inkluderar speciallägenheter som seniorbostäder och korttidsboenden så har det totala antalet förmedlade lägenheter fortsatt att öka något, vilket också är den utveckling som Bostadsförmedlingen väljer att lyfta fram i sina årsrapporter.

55. Stockholmsregionens utmaningar, Stockholms handelskammare, Rapport 2014:7.

56. Riksbanken, Riksbankens utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden, 2011.

57. Sten Hansen, PM 1 – Förklaringar till utvecklingen av hushållens skuldsättning sedan mitten av 1990-talet, Finansinspektionen, 2013.

58. Sebastian Johansson, Erik Hegelund och Peter Karpestam, Amorteringars effekter på bostadspriser och konsumtion, Sieps 2014:5. (År 2012 var den genomsnittliga amorteringstiden på svenska bolån 125 år.)

59. Riksbanken, En analys av räntebindningstiden på svenska bolån, Ekonomiska kommentarer, nr 7/2015.

60. https://ekonomistas.se/2014/10/14/ledde-sankningen-av-fastighetsskatten-till-hogre-huspriser/

61. Hans Lind, ”Price bubbles in housing markets. Concept, theory and indicators.” International Journal of Housing Markets and Analysis, Vol. 2, nr 1, s. 78-90.

62. P3 Nyheter, 6 oktober 2015.

63. Reinhart och Rogoff, This Time is Different, s. 155–156.

64. Atif Mian och Amir Sufi, House of Debt, University of Chicago Press, 2014, s. 110.

65. Charles Kindleberger, Manias, Panics, and Crashes, Palgrave Macmillan, 1978.

66. Se till exempel Schlichter, Detlev S, Papperspengarnas kollaps. De elastiska pengarnas dårskap och det förestående monetära sammanbrottet, Bokförlaget Daidalos, 2012.

67. Mian och Sufi, House of Debt, s. 43.

68. Mian och Sufi, House of Debt, s. 32-33.

69. Mian och Sufi, House of Debt, s. 128-129.

70. Mian och Sufi, House of Debt, s. 36.

71. Mian och Sufi, House of Debt, s. 30.

72. Martin Andersson, ”Finansinspektionen och makrotillsynen”, Finansinspektionen 2015.

73. Karl Case och Robert Shiller, ”Is there a bubble in the housing market?”, Cowles Foundation Paper No. 1089, 2003.

74. Evidens, Är hushållens förväntningar på bostadsmarknaden orealistiska?, 3 september 2014.

75. Monika Piazzesi och Martin Schneider, ”Momentum traders in the housing market: survey evidence and a search model”, NBER Working Paper No. 14669, 2009.

76. Monika Piazzesi och Martin Schneider, ”Momentum traders in the housing market: survey evidence and a search model”, NBER Working Paper No. 14669, 2009.

77. ”Borättsspekulanter jagas av skatteverket”, SVT Nyheter, 4 december 2015.

78. https://www.flashback.org/t2631872

79. ”De tjänar miljoner på spekulationsköp”, Dagens Industri, 6 december 2015.

80. ”Mäklare spekulerar i borätter”, Dagens Industri, 28 september 2015.

81. ”Stort intresse för fjällstugor”, SvD Näringsliv, 8 februari 2015.

82. ”Prislyft i svenska fjällen”, Dagens Industri, 12 mars 2016.

83. SBAB, Skidstugan som investering, 2016.

84. Boverket, Vad bestämmer bostadsinvesteringarna, marknadsrapport maj 2011.

85. Boverket, Vad bestämmer bostadsinvesteringarna, sid 3.

86. Länsstyrelsen Stockholm, Outnyttjade detaljplaner för bostäder, rapport 2014:7.

87. Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande, Betänkande av Planprocessutredningen, SOU 2015:109.

88. Boverket, Vad bestämmer bostadsinvesteringarna, s 3.

89. Sveriges byggindustrier, Byggkonjunkturen nr 2-2014.

90. https://www.nahb.org/en/research/housing-economics/housings-economic-impact/housings-contribution-to-gross-domestic-product-gdp.aspx

91. ”Därför ska du teckna Besqab”, Dagens Industri, 4 juni 2014.

92. ”Besqab: Byggboomens vinnare nr 1”, Privata Affärer, 13 maj 2016.

93. Boverket, Markpriser, markbrist och byggande, marknadsrapport mars 2015.

94. ”Så tuffa är kraven för att köpa en bostad”, Expressen, 20 januari 2016.

95. ”Han blev rik på bostadskarriären”, Veckans Affärer, 20 januari 2017.

96. ”Så gör du bostadskarriär – enligt proffset”, Leva&Bo, 26 januari 2017.

97. ”Sluta drömma om en ‘bostadskarriär’ – det är över nu”, Veckans affärer, 1 juli 2016.

98. SBAB, Bo & Låna 2016.

Publicerad
4 hours sedan

Ledare #73/2023

Budgeten: Enligt regeringen gör snuset kvinnor till vinnare

Sänkt skatt på snus räknas i regeringens jämställdhetspolitiska uträkningar som en större vinst för kvinnor än för män, trots att män snusar mer. Foto: Annika Byrde/TT, Axel Green

Grattis alla kvinnor! Regeringen har utropat oss till vinnare på höstbudgeten! Annie Hellquist går igenom regeringens egna uträkningar och hittar lögn, förbannad lögn och statistik.

Precis som neddragningar återkommande i medier rapporteras som satsningar, bara för att regeringen kallar det för satsningar, så återupprepas regeringens egen bild av att kvinnor är vinnare på budgeten i medier, bland annat av Dagens industri.

Hur står det då till med saken? I budgeten finns bilaga 3 om ekonomisk jämställdhet, där finns uträkningarna över hur budgeten slår baserat på kön.

Bland annat har kvinnor enligt regeringens uträkningar vunnit på budgeten eftersom de inte drabbas i lika stor utsträckning som män genom att brytpunkten för statlig skatt inte räknades upp, eftersom kvinnor i snitt tjänar mindre. Grattis alla lågavlönade.

Att välfärden överhuvudtaget får pengar påstås öka kvinnors ekonomiska resurser

Regeringen har också räknat ut att budgeten ökar kvinnors ”ekonomiska resurser” mer än mäns. Vad ingår då i begreppet ekonomiska resurser? Här har regeringen lagt samman disponibel inkomst, ”konsumtionsmöjligheter” till följd av förändringar i konsumtionsskatter (snus och bensin), värdet av ”individuella välfärdstjänster”, alltså sjukvård, barnomsorg, utbildning, kommunal kultur- och fritidsverksamhet med mera.

Regeringen anser att deras ”satsning” på välfärd – alltså de miljarder som går till kommuner och regioner, som inte ens täcker beräknade kostnader – ökar kvinnors ekonomiska resurser mer än mäns.

Det är fascinerande läsning.

De skriver: ”Att satsningarna bedöms tillföra ekonomiska resurser till kvinnor i högre utsträckning än män beror främst på regeringens förslag om höjda generella bidrag till kommunerna och höjda anslag till utbildning samt hälso- och sjukvård, och att kvinnor nyttjar dessa tjänster i högre
uträckning än vad män gör.”

Att kommuner och regioner överhuvudtaget har pengar räknas alltså som en ekonomisk vinst för kvinnor.

Mer snus till kvinnorna

Det roligaste är nästan att sänkningen av skatten på bensin och snus beräknas ha gynnat kvinnor mer. Skattesänkningarna på bensin och snus redovisas ger för kvinnor en högre stapel än för män när det kommer till ökade konsumtionsmöjligheter. Hur regeringen här har räknat är höjt i dunkelt, men sänkningen beräknas ha ökat kvinnors konsumtionskraft mer än mäns. Antagligen för att några kronor billigare snus är ”mer” för kvinnor som i genomsnitt har lägre inkomster.

För de kan inte ha utgått från verkligheten – att män konsumerar mer av både bensin och snus har inte tagits med i beräkningarna. 2022 uppgav 20 procent av männen och 7 procent av kvinnorna att de snusar dagligen, och män som grupp kör bil nästan dubbelt så långt som kvinnor varje dag.

Men i och med kvinnors lägre inkomster så kan de hypotetiskt öka sina inköp av snus och bensin, relativt sin inkomst, mer än männen.

Om vi köper dessa beräkningar, att välfärdstjänster bidrar mer till kvinnors ekonomiska resurser än till mäns, så har kvinnor rånats i åratal av svältkuren välfärden stått på och fortsätter stå på. Inget snus i världen kan kompensera för det.

Publicerad Uppdaterad
1 day sedan

Signerat #72/2023

Slakten av det vi brukar kalla samhälle

Den blåbruna regeringens ytterst medvetna krafttag mot studieförbund och folkhögskolor är inget annat än en brutal slakt av det vi lite slarvigt skulle kunna kalla samhälle: En plats för alla.

Det här är naturligtvis bara första steget av många på en resa lika vinglig som när moderaten Per Bill tog barnvagnen hem från den där uppmärksammade vinprovningen i centrala Stockholm i början av 2010-talet.

Sverigedemokraterna avskyr bildning. Moderaterna skiter uppenbarligen i vilket men gillar inte kultur om det inte ger direkta klirr i kassan och Liberalerna har ju enligt de fåtal svenskar som fortfarande kallar sig just liberaler dragit ner rullgardinen för gott. Det är med andra ord nattsvart.

Läsande, lärande och kritiskt tänkande är ett direkt hot mot SD:s själva existens och eftersom de nu styr Sverige genom marionettdockorna i den sittande högerregeringen kom väl beskedet om de enorma nedskärningarna av bidrag till landets folkhögskolor och studieförbund knappast som en chock. 

En dryg miljard ska bort de kommande tre åren. Puts väck med pengarna. Men plastpåseskatten, som enligt Skatteverket gav staten 519 miljoner kronor förra året, försvinner.

Och snuset blir minsann billigare. Omkring tre kronor dosan är väl alltid något, försöker jag optimistiskt tänka när jag lägger in en prilla men drabbas snart av den där illamående känslan man ofta gör när man hellre tar en cigg för att bota abstinensen.

Läget i Sverige kan med fyra ord beskrivas som allt annat än ljust. Skjutningarna avlöser varandra och barn mördar barn. På många håll känns hopplösheten bottenlös och det behövs såklart direkta åtgärder för att gängvåldet ska minska. Men, och det krävs inga raketforskare här, det förebyggande arbetet mot nyrekryteringen är viktigare än någonsin.

Folkhögskolan är en andra chans

Något bland annat polismästare Carin Götblad och chefen för socialtjänsten på Sveriges kommuner och regioner, Åsa Furén Thulin, berättade om i söndagens Agenda tillsammans med juristen och författaren Evin Cetin som nyligen kom ut med den uppmärksammade boken Mitt ibland oss, om dödsskjutningar och gängkonflikter. 

Götblad larmade redan 2010, för 13 år sedan, om det ökade antalet unga killar som inte klarar skolan och hur det var en tickande bomb. Hon föreslog, efter att under lång tid ha studerat utvecklingen och forskningen i andra länder, en ”kedja av förebyggande åtgärder” på både lokal och nationell nivå men blev inte lyssnad på. Då, 2010, styrde Moderaterna men i rättvisans namn är det svårt att se att Socialdemokraterna skulle agerat annorlunda. 

Nu är vi där vi är och det känns både ruttet och sorgligt men det är inte för sent. Barn och unga måste ges en chans.

Ett exempel är naturligtvis utbildning. Som folkhögskolor: För många en första men för vissa en andra eller till och med tredje chans att läsa ikapp och lära sig något nytt.

Eller studieförbund för den delen som genom bland annat språkkurser och annat fungerar utmärkt som ett steg in i samhället.

Hårdast, menar flera folkhögskolor som nu reagerat, slår den blåbruna käftsmällen mot de människor som i dag står längst från arbetsmarknaden. Men det är också ett slag mot folkrörelse-Sverige och hela det demokratiska samhället och det är just precis tanken. Tro inget annat.

Publicerad Uppdaterad
3 days sedan

Analys #72/2023

SBB:s nya huvudvärk: miljardinvesteringarna i Norge

Finansinspektionen ska nu granska om SBB:s värdering av de norska förskolorna är vilseledande. Foto: Stina Stjernkvist/SvD/TT, Julia Lindblom

Var tionde hyreskrona i SBB kommer från den norska förskolemarknaden – en marknad med krympande marginaler och minskande barnkullar. Förde SBB aktieägarna bakom ljuset med glädjekalkyler kring de norska miljardinvesteringarna? Mycket talar för det, skriver Martina Engman i en analys.

“Vi tror på den norska marknaden” sa Ilija Batljan, då VD för Samhällsbyggnadsbolaget (SBB), när han köpte norska förskolefastigheter. 

Men säljarna, norska privata förskolor, trodde inte själva på verksamheten de sålde. I sina årsredovisningar skrev de om stora orosmoln och verksamheterna är hotade. De hoten mot norska förskolor bör Ilija Batljan vetat om när kontrakten skrevs. Men utåt sopar SBB i stället farhågorna under mattan.

När förskoleköpen görs ingjuter Ilija Batljan förtroende i SBB:s aktieägare genom sina beräkningar. Antalet barn i norska förskolor kommer öka med 10 procent till 2035, säger han i ett pressmeddelande.

“Barnantalet sjunker, konkurrensen om barnen kommer öka”, konstaterar VD:n för PBL (Private Barnehagers Landsforbund), två år senare.

Vem har rätt? Det ska Finansinspektionen bestämma. Det har nämligen stora konsekvenser. 

SBB har efter köpen värderat om förskolorna. De värderingarna anses så anmärkningsvärda att Finansinspektionen kopplats in för att ta ställning till om de är missvisande.

Frågan Finansinspektionen ska svara på är: Är SBB:s värdering av förskolefastigheterna så missvisande att den är bryter mot redovisningsreglerna? Om FI anser att fastigheterna värderats fel riskerar SBB sanktionsavgifter.

När Arbetaren gräver i dokumenten kring affärerna på norsk förskolemarknad följer vi i spåren av lögner, omättlig riskaptit och en affärsmodell där skattebetalarna står för kostnaderna.

Norska förskolor – tillväxt till varje pris

Sedan 2018 har lönsamheten i norsk privata förskola urholkats. Den konservativa politikern  Mathilde Tybring-Gjedde sammanfattar anledningen så här till en norsk näringslivstidning. “Marginalen har minskat kraftigt genom att ställa hårda kvalitetskrav. Två av tre privata förskolor går nu jämnt upp eller med förlust.“

De senaste åren har vardagen för norska privata förskolor kantats av ökade regleringar, minskade bidrag och strejker.

När SBB köper lokalerna till nästan 300 förskolor spelar det stor roll hur företaget ser på den norska förskolemarknaden. Det är ju just norska förskolor som ska hyra lokalerna SBB köper. Om det går bra för de som hyr lokalerna kommer det också gå bra för hyresvärden och då blir lokalerna mer värda.

Värderingen av fastigheter påverkar alla SBB:s ekonomiska beräkningar. Allt från räntor på lån, möjlighet att få lån, värdet på aktien och analytikernas kreditbetyg påverkas av hur fastigheternas värde redovisas. Och att alla siffror pekar uppåt behövs på resan mot att bli Nordens största aktör inom samhällsfastigheter som SBB satt som mål.

Det är därför Ilija Batljan bedyrar “att han tror på den norska marknaden”. SBB gör egna beräkningar och säger att antalet barn kommer öka med 10 procent i Norge. Trots att norska kvinnor föder allt färre barn och de privata förskolornas intresseorganisation, PBL, säger att barnkullarna kommer minska.

Men SBB använder även ett annat argument för att övertyga om att affären är trygg: längden på kontrakten med förskolorna på 25 år. Långa kontrakt betyder långvariga inkomster. Dock krävs det stabila hyresgäster om intäkterna ska värderas som säkra.

SBB kliver in på norsk marknad

Den norska förskolemarknaden omstridd och har varit det länge. År 2018 släpptes en rapport som konstaterade att privata förskolor avkastat mer än Oslo-börsen och att en stor del av överskottet hade gått till oljespekulationer. Totalt hade de privata förskolorna genererat 4 miljarder i vinst mellan 2007 och 2016. Som svar på skandalerna aviserade regeringen en översyn av bidragen. 

Samma år skärps och bemannings- och kvalitetskraven på förskolorna. Något som skulle börja gräva hål i vinstmarginalerna för förskolekoncernerna.

Året efter, 2019, blev inte bättre för privata förskolor. Kunskaps- och integrationsminister Jan Tore Sanner meddelade att privata förskolor fått en miljard för mycket i bidrag. De pengarna skulle förskolorna spenderat på sina anställdas pension men 9 av 10 förskolor hade inte gjort det. Därför ska regelverket för finansiering göras om, meddelade ministern.

Trots förskolornas minskande finansiering kliver SBB in i norsk förskolemarknad. I juli 2020 köper SBB 138 lokaler av förskolekoncernen Laeringsverkstedet.

Situationen hårdnar under 2021 för de privata förskolorna. I mars rapporterar PBL att häften av deras medlemmar går med förlust eller går jämnt upp. För att visa sitt missnöje med vad de tycker är för låga bidrag håller PBL en aktion i Norge där de stänger sina förskolor, en lock out – av barnen.

Månaden efter aktionen mot låga förskolebidrag köper SBB ytterligare en portfölj med 142 förskolefastigheter av Trygge Barnehager. Hyresgästerna, påpekar SBB i sin kommunikation, är finansiellt stabila.

För SBB kommer nu var tionde hyreskrona från norsk förskolemarknad.

De omstridda värderingarna – anmälan till FI

Den 31 december 2021 värderas båda köpen av förskolefastigheterna om i årsredovisningen. Den värderingen avviker så kraftigt att SBB blir föremål för granskning, och utreds nu hos Finansinspektionen. Värderingarna är några av punkterna i anmälan som Nämnden för svensk redovisningstillsyn lämnat in. 

Nämnden granskar finansiella rapporter från föredrag på uppdrag av Finansinspektionen. Om företaget inte följer nämndens beslut om hur de får rapportera, och felrapporteringen anses vara av större karaktär, anmäls det till Finansinspektionen som gör en egen bedömning och beslutar om konsekvenser. Exempelvis miljonböter. Något SBB fått tidigare i år av Finansinspektionen, då rörde det andra bestämmelser i andra affärer.

När SBB värderar sina lokaler bör de ta hänsyn till att för privata förskolorna är på en marknad som präglas av krympande vinster, minskade bidrag och färre antal barn – men Nämnden för svensk redovisningstillsyn och SBB är inte överens om risken på norsk förskolemarknad.

Men SBB:s hyresgäster, förskolekoncernerna, hymlar inte med sin egen risk. Laeringsverkstedet skriver att översynen av bidrag till privata förskolor utgör en risk för koncernens verksamhet i Norge. Trygge Barnehager konstaterar att om deras verksamhet inte får mer bidrag blir lönsamheten för låg för att förskolorna ska kunna drivas med god kvalitet. Båda hyresgästerna uttrycker alltså stark oro för norsk förskolemarknad.

För SBB är det av stor vikt hur omvärlden ser på norsk förskolemarknad. Det är i förlängningen hur omvärlden ser på SBB. Om banker, investerare och småsparare inte tror på de hyresgästerna som SBB får in hyror från sjunker värdet på fastigheterna och det i sin tur drar med sig värdet på aktien, höjer räntekostnader och drar ner kreditbetyget. Det är dyrt att vara utan förtroende.

Men fram till det stora raset i maj 2023 står SBB starkt. Pensionsbolag, banker och 250 000 småsparare har investerat i bolaget. Till och med svenska Riksbanken dras med och lånar ut 200 miljoner. Det är med dessa pengar Batljan och hans kollegor gör miljardaffärer utan att berätta om riskerna.

Februari 2022: två månader efter köpet av Trygge Barnehager intervjuas Ilija Batljan och säger ivrigt, “vi kan lova ökad aktieutdelning de närmaste 100 åren”. Men kanske finns det också något desperat över uttalandet, ett och halvt år senare kommer SBB ställa in sina aktieutdelningar och Ilija Batljan avgå som VD.

I slutet på sommaren 2022 inleds granskningen av SBB:s årsredovisning för 2021 med slutstation Finansinspektionen, där avgörande nu väntar.

Förskoleanställda strejkar för pensioner

På hösten fortsätter turbulensen på den norska förskolemarknaden. I november 2022 bryter en strejk ut hos de privata förskolorna, totalt strejkar 3 600 anställda för sina pensioner och avgår med segern.

Under 2022 regleras de privata förskolorna allt mer och får allt färre möjligheter att använda bidragen till förskolan till något annat än just barnomsorg. I slutet av detta år väntas dessutom fler regleringar av norsk förskolemarknad.

I Sverige verkar dock ingen ana oråd. Under 2022 är SBB bland den mest köpta aktien av småsparare. I början av 2023 får SBB pris av investeringsplattformen Nordnet för årets investerarkommunikation.

Men 2023 får framgångssagan ett abrupt slut. I maj sänks SBB:s kreditbetyg – det får stora konekvenser. Aktiekursen faller som en sten och SBB’s ekonomi ser allt svårare ut att få ihop.

Bolaget befinner sig nu i fritt fall och har dragit med sig 250 000 aktieägare, men även Riksbanken, pensionsfonder, försäkringsbolag och investerare. Ilija Batljan har fått gå från posten som VD och aktien är värd en bråkdel i dag mot tidigare.

Men fighten om de norska värderingarna som pågår i torra handlingar hos byråkrater på myndigheter sker i det tysta. Trots att SBB fått ny VD, Leiv Synnes, fortsätter SBB skryta om sina långa kontrakt. I halvårsredovisningen går det att läsa att: “hyresintäkter utgörs av långa och säkra kontrakterade intäkter”. 

Det återstår att se hur säker affären verkligen är.

Publicerad Uppdaterad
6 days sedan

Signerat #71/2023

De bygger sjukhus och vägar – och behandlas som skräp

Emil Boss, facklig aktivist och författare.

“För hundra år sedan var hundratusentals européer, svenskar inte minst, hårt exploaterade migrantarbetare i USA.” Emil Boss om Joe Hill, migrantarbetare och varför man ska gå med i SAC.

Tiden rusar. Inrikespolitiken överraskar, med angiverilagar och klimatförnekelse. Geopolitiken överraskar, med nya stormaktskrig och vapenallianser. Kulturen överraskar. Knappt hinner man lära sig barnens nya ord från sociala medier förrän de är alldeles cringe.

Idéer färdas snabbt, men de ekonomiska rörelserna, de globala flödena och vågorna, är någonting annat. Trots den framrusande kraften hos människoströmmarna och varuströmmarna, är de ofta mer förutsägbara.

Gävlesonen Joe Hill

Utah, 1905. En man ställer sig på en låda och talar.

”Arbetsköparna har med gyllene löften lockat hit våg efter våg med migranter från Europa, men deras färdigheter har ignorerats. Här har de fått utstå de mest inhumana förhållanden.”

För hundra år sedan var hundratusentals européer, svenskar inte minst, hårt exploaterade migrantarbetare i USA.

Svenskarna lämnade fattigdomen härhemma och byggde det nya landet, men behandlades ändå ofta som skräp.

”Vad gör den fattige mannen? Han gör samhällets viktigaste jobb. Han planterar grödorna, han skördar grödorna. Han bygger vägarna, han bygger järnvägarna. Var är våra rättigheter? Vi får inga. Vi behandlas som skräp. Vi får lön nog att långsamt svälta.”

Orden kommer från en femtio år gammal film om den svenska migrantarbetaren Joe Hill. I filmen håller facket IWW ett möte och några välklädda människor ur publiken ropar: ”Åk tillbaka till Ryssland. Vi vill inte ha er här.”

Exploaterade migrantarbetare

I Sverige är vi överlag stolta över Joe Hill, Gävlesonen som slet hårt i USA, protesterade mot orättvisorna och var med och byggde en fackförening som utmanade inte bara arbetsköparna men även de rådande fackliga normerna.

”Tänk på facken. Tänk på de mest själviska facken. De vänder ryggen åt sina bröder. De vill bara hjälpa sig själva. Har du nånsin sett en mexikansk eller indisk snickare med ett medlemskort? Aldrig!”

I Sverige i dag är det inte minst tiotusentals sydamerikaner, centralasiater och östeuropéer som är de exploaterade migranterna. Trots att de bygger sjukhus och vägar, trots att de planterar och sår grödorna, blir de ofta behandlade som skräp.

SAC – “Det är kraft i vårt förbund”

Det finns människor i Sverige som å ena sidan är stolta över Joe Hill och å andra sidan sällar sig till de som ropar ”åk hem, vi vill inte ha er här”. Det är en dumhet gränsande till grymhet. Tiden skymmer sikten och vi måste gnugga ögonen.

For united we are standing,
but divided we will fall;
Let this be our understanding:
“All for one and one for all.”

Bara i augusti 2023 har migrantfacket Solidariska byggare i Stockholm drivit in två miljoner kronor till femtiofyra medlemmar som kommer från hela världen. Denna månad hölls också ett av landets mer välbesökta Joe Hill-föredrag för ett hundratjugo rysktalande byggnadsarbetare. Stötta kampen för rättvisa och värdighet. Gå med i SAC. Det är kraft i vårt förbund.

Publicerad Uppdaterad
6 days sedan

Utrikes #71/2023

USA: 13 000 i historisk strejk inom bilindustrin

Strejken har inletts på Fords fabrik i Wayne, Michigan. Utanför grindarna har strejkande arbetare samlats tillsammans med UAW:s fackordförande Shawn Fain. Foto: Paul Sancya/TT

En storstrejk har brutit ut i USA:s bilindustri. 13 000 arbetare vid General Motors, Ford och Stellantis Jeep har lagt ned arbetet. Det är första gången i fackets 88-åriga historia som en strejk utlyses på samtliga tre fordonstillverkare.

Det är fackförbundet United Auto Workers, UAW, som utlyst strejken på de tre fordonsjättarna Ford, General Motors och Stellans fabriker. Detta efter att avtalet vid midnatt till fredagen lokal tid löpte ut mellan facket och arbetsköparna.

I det första steget är det 13 000 personer som går ut i strejk, men totalt är det hela 146 000 medlemmar som berörs av förhandlingarna.

Kräver lönehöjningar på 36 procent och fyradagarsvecka

Bilarbetarna kräver lönehöjningar på minst 36 procent under en fyraårsperiod. Motbudet från arbetsköparna har som högst legat på runt 20 procent.

Facket har också drivit kravet att man ska gå över till 32-timmarsvecka med full lön. Andra viktiga krav handlar om rättvisa pensioner, trygga anställningar och rätten att strejka vid fabriksnedläggningar.

“Det är företagens girighet som är problemet”

Fackets ordförande Shawn Fain har sagt att fler strejker kan komma att planeras om framsteg inte uppnås i förhandlingarna. Han menar att företagen har gjort miljardvinster under det senaste decenniet och att arbetskostnaderna endast utgör 4 till 5 procent av fordonskostnaden.

– De skulle kunna fördubbla våra löner utan att höja bilpriserna och ändå göra miljontals dollar i vinst. Vi är inte problemet. Det är företagens girighet som är problemet, sade Fain, vid en presskonferens i samband med strejken.

Historisk strejk

Arbetsköparsidan uppges ha kommit med ett motbud på torsdagskvällen, som UAW tillbakavisat.

Det är första gången i fackets 88-åriga historia som strejk utlyses på samtliga tre fordonstillverkare.

USA har en stark tradition av fackklubbar inom bilindustrin. Däremot finns en lägre grad fackanslutna anställda på nyare biltillverkare som Tesla och andra utländska bolag.

Publicerad Uppdaterad
7 days sedan

Inrikes #71/2023

Fair Taxi: “Första veckan bättre än vi trott”

John van Dinther är vice ordförande för Taxiunionen, föreningen som initierat den förägda appen. Foto: Vendela Engström, kollage: Arbetaren

Förra veckan lanserades förarägda Fair Taxi, som vill utmana gigbolag som Uber och Bolt.
– Vi får in hundratals nya användare varje dag, säger John van Dinther, vice ordförande för Taxiunionen. 

Den 8 september lanserades appen Fair Taxi, som ägs till 75 procent av taxiförarna själva. Appen, som initierades av föreningen Taxiunionen, har inledningsvis endast förare i Stockholmsområdet.

Till skillnad från Bolt och Uber, som tar 25 och 23 procent i serviceavgift för varje taxiresa, tar Fair taxi ut 10 till 12 procent. 10 för de förare som har investerat i appen, 12 för de som inte har det. Samtidigt kommer en taxiresa kosta något mer än vad en resa med de stora gigbolagen gör. 

– Vi räknar med att förare som använder sig av Fair Taxi kommer kunna tjäna 20 procent mer än vad de gör med bolag som Uber och Bolt, sade John van Dinter förra veckan. 

Han är positivt överraskad över de första dagarna med Fair Taxi. 

– Det har gått bättre än vi trott, hundratals nya användare har registrerat sig på appen varje dag sedan lanseringen, säger han. 

Däremot har de inte fått så många körningar de första dagarna, även om det var mer under helgen. 

– Förare som var med i början av Uber säger att det var samma sak då. Men skillnaden nu är ju att förarna är med och bestämmer och att vi får bättre betalt, säger han. 

Han tillägger att han bara fått höra positiv respons från de som valt att använda sig av appen.

– Flera har sagt att de väntat på en sådan här app och att de bara vill åka med oss nu, säger han. 

Publicerad Uppdaterad
1 week sedan

Inrikes #71/2023

Lidköping: Vård­personal slutar i protest

Akutsjuksköterskan Lisa Bertilsson är en av tre som nu valt att säga upp sig. Foto: Google maps, privat

Regionens dödsstöt mot akutmottagningen i Lidköping väcker starka känslor bland personal och befolkning. Nu har tre anställda på sjukhuset valt att säga upp sig.

Efter sjukhusstyrelsens slutgiltiga besked att lägga ned akutmottagningen i Lidköping har vårdpersonal valt att säga upp sig i protest. Först ut var ST-läkaren Oskar Petersson. 

– Jag kan inte stå och representera en organisation där vår chefsläkare hävdar att vi är svåra att prata med när man inte ens gjort ett försök att diskutera saker med oss. Jag kan inte stå bakom det, säger han till Nya Lidköpings-tidningen, NLT. 

Sjukhusdirektör förnekar munkavle

Stellan Ahlström, Sjukhusdirektör Foto: Skaraborgs sjukhus

Under onsdagen beslutade även akutsjuksköterskan Lisa Bertilsson att säga upp sig. Anledningen är att hon i onsdags berättade för NLT om att personalen belagts med munkavle av sjukhusdirektören Stellan Ahlström, som hotat med att om de pratar med media under arbetstid, i arbetskläder eller utanför sjukhusbyggnaden riskerar de att få sparken.  

Stellan Ahlström förnekar att det är något han sagt. 

”Nej, det finns ingen sanning i detta. Varje enskild medarbetare vid Skaraborgs Sjukhus har en grundlagsskyddad rätt att uttala sig i media. Sjukhusledningen har inga som helst synpunkter på att medarbetare uttalar sig i media”, svarar han via mejl till Arbetaren. 

Trots det menar Lisa Bertilsson att alla hennes kollegor som arbetade den dagen hörde samma sak. Ord står mot ord och sista droppen för Lisa Bertilson var när hennes chefer dementerade uppgifterna. 

– Det känns som att de kastat mig under bussen för att rädda Stellans ansikte. Jag klarar inte av att vara en del av den här organisationen längre. Det här har fått helt orimliga proportioner, säger hon. 

Grundlagsstadgad meddelarfrihet

Tommy Iseskog. Foto: Johan Olsson

Meddelarfriheten skyddas av två grundlagar, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, och innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet, utan risk för påföljder, kan lämna uppgifter till massmedier för publicering. 

Däremot, säger arbetsrättsjuristen Tommy Iseskog, har arbetsköparen i princip rätt att bestämma vad arbetstiden ska användas till. 

– Men att utanför arbetstid, oavsett var man befinner sig, till exempel utanför sjukhuset, prata med media ingår i meddelarfriheten, skriver han till Arbetaren över mejl. 

Dagen efter uppsägningen har kollegor samlats hemma hos Lisa Bertilsson. Flera har tagit med sig frukost, andra ska komma med lunch. Hon berättar att ytterligare en kollega är på väg till sjukhuset för att lämna in en uppsägning, i protest mot nedläggningen.  

– Jag känner en stor sorg, men jag var tvungen att lämna. Men mina kollegor är ett stort stöd, säger Lisa Bertilsson och tillägger att uppsägningen inte kommer stoppa henne från att fortsätta kämpa för akutmottagningen i Lidköping.  

Publicerad Uppdaterad
1 week sedan

Inrikes #71/2023

Akuten i Lidköping läggs ned: “Människor kommer dö”

I helgen demonstrerade människor på gatorna i Lidköping. Omkring 10 000 personer deltog i protesten och krävde att akutmottagningen skulle få finnas kvar. Foto: Ulf Fabbe Fabianson

I helgen gick 10 000 Lidköpingsbor ut på gatorna mot regionens planer på att lägga ned akutmottagningen. I tisdags fattades det slutgiltiga beslutet – akuten läggs ned trots protester och risken att patientsäkerheten inte kan säkras.

Bakgrunden till sjukhusstyrelsens nedläggningsbeslut är regionens tuffa sparkrav som lagts på Skaraborgs sjukhus, med verksamhet i Skövde, Falköping, Mariestad och Lidköping.

Den 31 augusti beslutade den strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen, VGR, att akutmottagningen ska stängas. Bakom beslutet stod alla politiska partier förutom Sverigedemokraterna.

Inga utökade statsbidrag från regeringen

Nämndens ordförande Janette Olsson (S) säger till Dagens Nyheter att regionen aldrig tidigare befunnit sig i en så svår ekonomisk situation, och att regionen kommer spara 70–80 miljoner kronor på att stänga akutmottagningen.

– Plus att vi inte fick några besked från regeringen om statsbidrag, och det har vi inte fått ännu, säger hon till DN. 

Under lördagen samlades drygt 10 000 Lidköpingsbor i en manifestation mot planerna. På plakat i folksamlingen fanns budskap som “Liv före ekonomi”, “Avgå” och “För vår framtid”.

Trots protesterna fattade sjukhusstyrelsen i tisdags det slutgiltiga beslutet att lägga ned akutmottagningen. Nu kommer alla patienter med behov av akutvård istället hänvisas till det nya akutsjukhuset i Skövde – ungefär 45 minuter bort. 

Personal i protest

Lisa Bertilsson, sjuksköterska på akutmottagningen i Lidköping, är besviken på regionens och sjukhusstyrelsens beslut.

Lisa Bertilsson, akutsjuksköterska. Foto: Privat

– Vi blir av med vår arbetsplats, men det här handlar främst om våra patienter. Antalet akutsjuka patienter kommer inte försvinna bara för att akutmottagningen läggs ned. Det här kommer leda till att människor kommer att dö. Dessutom kommer kostnaderna för vårdskador och rehabilitering att skena, vårdköerna öka och personal sluta. Det här är ödesdigert, säger hon.

Hon menar även att det finns flera felaktigheter i underlaget som ligger till grund för styrelsens beslut. Den risk- och konsekvensanalys som gjorts visar även att nedläggningen innebär risker för att patientsäkerheten inte kan säkras.

– Vi har påvisat felaktigheter i siffrorna och påståenden som de lutar sig mot, men de lyssnar inte. Om beslutet hade varit välgrundat och faktiskt skulle leda till att regionen sparar de pengar de vill spara hade det varit en annan sak, säger hon. 

Stellan Ahlström är sjukhusdirektör för Skaraborgs Sjukhus. På frågan hur han ser på nedläggningen svarar han, via mejl, att “den akuta sjukvården finns kvar, men i en annan form.”

Stellan Ahlström, sjukhusdirektör Skaraborgs Sjukhus. Foto: Västra Götalandsregionen

Hur kommer nedläggningen påverka patientsäkerheten? 

– Vi har respekt för oron och engagemanget, men jag vill understryka att patientsäkerheten alltid finns med i vårt arbete och att den kommer att bibehållas även i fortsättningen, säger han via mejl.

Anmälan till IVO

I en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, skriver fem läkare att stängningen kommer att leda till både ökad risk för vårdskor och till dödsfall. Läkarna vädjar nu om att IVO utreder riskerna och konsekvenserna ur ett patientsäkerhetsperspektiv, rapporterar Nya Lidköpings-Tidningen.

I skrivelsen påpekar läkarna risker med att resvägen blir längre för patienterna och varnar för att sjukhuset i Skövde kommer att bli överbelagt, när fler patienter måste vända sig dit. 

Planen är att personalen på akutsjukhuset i Lidköping ska börja arbeta på den nya akuten i Skövde. Lisa Bertilsson berättar att ingen av de tillfrågade sjuksköterskorna tackat ja till erbjudandet. 

– Vi har stridit så för vår akutmottagning och den nya mottagningen i Skövde står för allt vi kämpat emot. Det finns så mycket principer i det här att jag inte vill vara på den akuten. Dessutom kommer det leda till 40 timmars pendling i månaden, något varken jag eller mina kollegor vill lägga vår tid på, säger hon. 

Publicerad Uppdaterad
1 week sedan

Utrikes #71/2023

Iran: Gravar skändas och sörjande grips inför ettårsdagen

Inför ettårsdagen för Masha Jina Aminis död fruktar den iranska regimen nya protester och läget har därför förvärrats ytterligare i den redan stenhårda diktaturen. Bland annat har gravar till offren för polisens våld skändats för att skrämma folk från att protestera. Foto: Peter Dejong/AP/TT och Amnesty International

Gravskändningar, utomrättsliga avrättningar och en “tsunami av tortyr”. Iranska myndigheter gör nu allt för att kväva de befarade protesterna på ettårsdagen av Masha Jina Aminis död nu på lördag. Bland annat har hennes farbror gripits av regimen och landets universitet tillfälligt stängts ned.

Den iranska regimen fortsätter att tysta all form av motstånd. På lördag har ett år gått sedan 22-årige Masha Jina Amini misshandlades till döds av den så fruktade moralpolisen på gatan i huvudstaden Teheran sedan hon inte burit sin slöja på rätt sätt.

Mordet blev startskottet på proteströrelsen, även kallad ”Kvinna, Liv, Frihet”-upproret, som skakat de strikt religiösa ledarna i det allt mer slutna landet. Men fortfarande har ingen förändring skett. Snarare tvärt om.

“En tsunami av tortyr”

– Situationen för flickor och kvinnor som med obeskrivligt mod fortsätter att protestera för frihet och jämlikhet är fruktansvärd. Det senaste året har vi sett en lång rad allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna med hundratals människor, inklusive barn, som dödats och tiotusentals som gripits och utsatts för en tsunami av tortyr, säger Anna Johansson som är generalsekreterare för Amnesty International Sverige till Arbetaren.

Amnesty släppte i dagarna en omfattande rapport om situationen i landet i samband med den kommande årsdagen som visar på regimens allt mer omfattande övergrepp. Samtidigt har ingen ställts till svars för morden, tortyren och våldtäkterna. Straffriheten är utbredd och även offrens familjer har trakasserats, gripits och misshandlats när de sörjt sina anhöriga vid gravar. 

Systematiska angrepp på sörjande

Gravar som även vandaliserats av myndigheterna som ett sätt att skrämma befolkningen till tystnad. Gravar tillhörande fler än 20 unga människor från 17 olika städer, som dödats under protesterna, har skändats av regimen.

– Det som händer är naturligtvis fruktansvärt. Anhöriga som förlorat sina barn eller andra släktingar har filmats och misshandlats när de samlats för att sörja och det här sker systematiskt, säger Anna Johansson.

En av många gravar för de som dödats under protesterna som skändats av regimen. Foto: Amnesty International

Inför årsdagen av Masha Jina Aminis död nu på lördag den 16 september har den iranska säkerhetsapparaten trappat upp sitt arbete då regimen fruktar en ny protestvåg.

Massgripanden har skett runt om i hela landet. Bland annat Masha Jina Aminis farbror arresterats. Samtidigt kommer universitet och skolor att hållas stängda. Allt i ett försök att kväva uppror.

Kräver att omvärlden agerar

Trots omvärldens starka fördömanden av det som skett i landet under det senaste året har inget hänt. Nu kräver Amnesty och flera andra människorättsorganisationer att tonläget höjs.

– Det räcker inte längre med fördömanden. Vi måste börja utkräva ansvar. När så allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna sker så är det faktiskt möjligt för andra länder, exempelvis Sverige, att utreda brotten härifrån och åtala de skyldiga. Det gick efter den blodiga fängelsemassakern i Iran 1988 så det går även nu. Jämför med hur snabbt det internationella brottsmålsdomstolen, ICC, utfärdade en arresteringsorder av Putin efter anfallskriget mot Ukraina, vilket givetvis var helt rätt, så borde det gå att göra samma sak med ledarna i Iran, säger Anna Johansson.

Anna Johansson är orolig över utvecklingen i Iran och har svårt att se att något kommer att förändras trots de omfattande protesterna. Foto: Malin Sundelin

Amnesty uppmanar nu alla stater att överväga att utöva universell och annan extraterritoriell jurisdiktion i förhållande till brott mot internationell lag och andra allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter begångna av iranska myndigheter. 

“Få ljuspunkter”

Det är något som kan göras oavsett om de misstänkta finns i landet eller inte. Människorättsorganisationen uppmanar även stater att utfärda internationella arresteringsorder vid tillräcklig bevisning.

Men trots det ser Anna Johansson få ljuspunkter i Iran framöver men framhäver hela tiden modet hos de som fortsätter att trotsa regimen genom att ta sig ut på gatorna för att protestera.

– Det är visserligen med ett enormt mod och med en stor kraft som människor fortfarande så tydligt visar att viljan till förändring finns kvar, ändå vågar jag påstå att det inte känns så hoppfullt inför den närmaste framtiden.

Publicerad Uppdaterad
1 week sedan

Utrikes #71/2023

Efter strejkvågen i USA: Rekordhögt stöd för facket bland unga

Stadsanställda i Los Angeles som förra året strejkade för bättre villkor. Konflikten var bara en av hundratals på den amerikanska arbetsmarknaden där stödet för fackföreningsrörelsen nu ökar. Foto: Ryan Sun: AP/TT

Stödet för facklig kamp och strejker växer bland USA:s unga. Det visar en ny undersökning från det amerikanska opinionsinstitutet GBAO.

Det senaste årets stora strejkvåg som svept över USA har ökat fackföreningsrörelsens popularitet. Inte minst bland unga under 30 år där en förkrossande majoritet nu ställer sig positiva till strejker och konflikter som vapen för att förbättra villkoren på den amerikanska arbetsmarknaden.

Hela nio av tio tillfrågade under 30 år ser enligt opinionsinstitutet GBAO fackföreningar som något positivt. En anmärkningsvärt hög andel, enligt den fackliga centralorganisationen AFL-CIO. Lika stort är stödet för stridsåtgärder som exempelvis strejker.

”Vi har aldrig sett en så hög siffra, vilket vittnar om inga människors djupa önskan att agera kollektivt för att kräva respekt och värdighet på jobbet” skriver facket i ett pressmeddelande.

Stödet bland de äldre är dock något lägre, enligt undersökningen. Ändå är det en klar majoritet, med hela 69 procent av de i åldrarna 30 till 49 och 67 procent av de tillfrågade över 50 år, som uppger att de stöder fackföreningsrörelsen.

Skillnaden i synen på facklig verksamhet är också stor beroende på partisympatier.

Betydligt fler demokrater än republikaner anser att facken behövs och att de gör ett bra jobb än, enligt tidningen Truthout.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Följ oss på MastodonFölj oss via rss

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

😣 Här är Tidögängets svåraste huvudvärk

“Förslaget kastar in Sverige i ett DDR-samhälle”