Inrikes #25/2017

Industrifacken ratar medlarnas bud

Medlarnas bud innehåller varken fackens låglönesatsning eller avsättningar till deltidspensionen. Med de två punkterna strukna förkastar facken budet. Foto: Arbetaren

Arbetsköparna inom industrin säger ja, facken säger nej. Med bara tre dagar kvar till deadline presenterar medlarna ett bud utan fackens grundkrav på deltidspension och låglönesatsning tillgodosedda. Lönebudet ligger dessutom närmare arbetsköparnas bud än fackets.

Om bara tre dagar löper det gamla industriavtalet ut och då ska det nya vara färdigt. Industriavtalets särskilda medlare, Opo, har lämnat sin första hemställan, ett bud som arbetsköparna accepterat.

Men budet, som är det näst sista, innehåller varken fackens låglönesatsning eller avsättningar till deltidspensionen. Med två huvudsakliga krav strukna förkastar facken budet.

– De har redan innan fått tydliga besked av oss att de här frågorna ska finnas med för att kunna träffa avtal. Det har vi också svarat Opo nu, säger Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare i IF Metall.

De har redan innan fått tydliga besked av oss att de här frågorna ska finnas med för att kunna träffa avtal.
Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare, IF Metall

Lönenivån, eller avtalsvärdet, ligger i budet på 5,9 procent, vilket är närmare arbetsköparnas nivå än fackens. Även där slår facken bakut. Arbetsköparna är dock nöjda.

– Nivån fungerar. 5,9 procent under tre år kan vara rimligt, säger Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe till tidningen Arbetet.

Under hela avtalsrörelsen har IF Metall varit tydliga med att det är otänkbart att underteckna ett avtal utan att LO:s gemensamma låglönesatsning finns med. Å andra sidan har arbetsköparna hotat med att säga upp avtalet helt och hållet om facket envisas med det kravet.

Industriavtalet, som sedan 20 år tillbaka är grunden för svensk lönesättning, får stor effekt på möjligheterna att få igenom satsningen på övriga avtal. Dessutom säger erfarenheten att Medlingsinstitutet är benhårt trogna industrivtalets skrivningar. Att medlarna, vars deluppgift är att värna avtalets fortlevnad, lägger sig närmare den part som hotar att säga upp det är kanske inte så förvånande.

Är det en bevikelse att medlarna inte tagit ert budskap om att låglönesatsningen är en förutsättning för avtal?

– Man blir inte besviken på sådant. Det är klart att som Opo tänker är det bäst att lägga en hemställan som åtminstone någon part svarar ja till. Men det hade varit bättre att se till att det var på plats direkt, säger Veli-Pekka Säikkälä.

För Unionen, som också är en del av förhandlingarna, är frågan om avsättningar till deltidspensionen viktiga. I deras omstridda flexpensionsavtal som tecknades i februari har de låst pensionsnivån till industriavtalet. Blir det inget här, blir det inget till medlemmarna.

Vi har dock bara accepterat budet under förutsättning att vi får en utökning av den så kallade arbetstidskorridoren och utökade möjligheter till övertidsarbete.
Anders Weihe, förhandlingschef, Teknikföretagen

Men medlarna har också strukit de flesta arbetsköparkraven, även om nivåerna hamnat närmare dessas utgångspunkt. Anders Weihes tolkning är att budet ändå gav utrymme för att klämma in ökade möjligheter att utöka de anställdas arbetstid.

– Vi har dock bara accepterat budet under förutsättning att vi får en utökning av den så kallade arbetstidskorridoren och utökade möjligheter till övertidsarbete, säger han till Arbetet.

Under tisdagen återvände parterna till förhandlingsbordet och sent på torsdag kväll förväntas Opo lämna sin slutliga hemställan. Då är förhandlingen slut. Parterna måste då förkasta eller acceptera budet i sin helhet.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga