”Sätt press på Irans islamiska regim!”

I helgen besöker Sveriges statsminister Stefan Löfven Irans auktoritära regim som länge undertryckt arbetarrörelsen och förbjudit fria fackföreningar. Arbetare och arbetsrättsaktivister arresteras på lösa grunder och döms till spöstraff, fängelse och tortyr. Offentliga avrättningar är vardagsmat. I ett öppet brev uppmanar två exiliranier Löfven att ställa krav på Iran.

Debatt
"Under Hassan Rouhanis presidentskap under de senaste fyra åren har i genomsnitt flera personer varje dag avrättats offentligt och ett okänt antal människor i hemlighet på nästan alla landets fängelser", skriver undertecknarna av det öppna brevet.
Foto: Halabisaz/TT

Statsminister Stefan Löfven! Från och med 1 januari 2017 och ett år framöver har Sverige fått inträde i FN:s säkerhetsråd och även tagit över ordförandeskapet för FN:s fredsbevarande styrkor från Brasilien. I dag har du och Sverige viktiga globala uppgifter, särskilt att skydda de mänskliga rättigheterna och förebygga våld i världen. Förebyggandet av världskonflikter och kvinnors deltagande i fredsmäklande är också några av dessa viktiga åtaganden.

Det är därför vi undertecknare av denna framställan hoppas att du kommer att ta upp dessa frågor vid mötena den 11 och 12:e februari 2017 med de ansvariga inom den islamiska regimen, och inte nöjer dig endast med handelsekonomiska överläggningar. Vi undertecknare vill med oro väcka din uppmärksamhet på dessa frågor, som engagerar oss djupt.

Iran, med mer än 80 miljoner människor, rikt på mänskliga resurser och nära 20 miljoner studenter och kulturarbetare, har cirka tio miljoner arbetslösa, varav många är akademiker. Andelen kvinnor på arbetsmarknaden är inte mer än 12 procent. Du känner till att det i Iran finns det stora naturtillgångar, särskilt olja, gas och andra mineralresurser. Men i det stora landet är medborgarna offer för en repressiv och våldsam regim med en shia-islamisk ideologi, där personer från minoritetsreligionerna, särskilt bahaíer och religionskritiker, kuvas hårdast.

Sedan länge har den iranska islamiska regimen undertryckt arbetarrörelsen, och de egenuppfunna ”islamiska arbetarråden” framhålls i stället för fria fackföreningar. Protesterande arbetare och arbetsrättsaktivister arresteras på lösa grunder och döms till spöstraff, fängelse och tortyr.

Den islamiska regimen har under de senaste decennierna förbjudit det turkiska språket, liksom kurdiska, arabiska och balbaluchiska i Iran, och de som ifrågasätter dessa orättfärdiga åtgärder stämplas som separatister och döms till fängelse och även döden.

Denna regim har kämpat mot alla typer av glädjeyttringar i form av privata och offentliga ceremonier – eftersom de väl vet att sorgsna människor alltid tappar sin energi och därför inte orkar att fatta korrekta beslut när det gäller kampviljan. Sorgskapande projekt har alltid varit prioriterade på flera olika sätt sedan ayatollah Khomeinis maktövertagande den 11 februari 1979. De offentliga spöstraffen på protesterande arbetare, författare, journalister, lärare och elever har varit vardag i det iranska samhället.

Ni kommer att samtala med en regim som på sina axlar bär förtryck, censur, könsapartheid, gränslöst frihetsberövande, barnmisshandel, fängelse, tortyr, stening, spöstraff…

Statsminister Stefan Löfven! Nu när du har bestämt dig att tillsammans med en stor handelsdelegation besöka vårt land Iran, glöm inte bort att du då möter en regim med avskyvärda, motbjudande och fula handlingar mot det iranska arbetande folket. Dessa syns tydligt och gäller det ekonomiska, politiska, sociala, kulturella, militära och diplomatiska området och säkerhetsområdet.

Ni kommer att samtala med en regim som på sina axlar bär förtryck, censur, könsapartheid, gränslöst frihetsberövande, barnmisshandel, fängelse, tortyr, stening, spöstraff, borttagande av ögat som islamisk hämnd, amputation av kroppsdelar som religiöst straff för småtjuvar, avrättning av havande kvinnor och minderåriga, även ett dussintal andra brott som regimen begår mot folket, och alla dessa i enlighet med Sharialagen. Ja, brottslistan för den islamiska regimens omänskliga styre kan bli hur lång som helst.

Nu när du tillsammans med er delegation reser i vårt land Iran, glöm inte bort att ni träffar en islamisk regim som mördat dussintals framträdande oppositionella iranier inom landets gränser och utanför, i Mellanöstern och Europa under flera terrorattacker. Du känner till bättre än vi att islamiska regimens spionagenter är mycket aktiva här i Sverige och det har hänt att vissa av dem identifierats och utvisats ur landet.

Vi hoppas att ni inte glömmer bort att den islamiska regeringens ärende i Argentinas brottmålsdomstol fortfarande är öppet.

Vi är helt övertygade om att du och din delegation vet om allt vi har berättat här, men ändå vill vi betona att ert samarbete och ekonomiska avtal med sådana regimer legitimerar deras fortsatta brott mot mänskligheten.

Under Hassan Rouhanis presidentskap under de senaste fyra åren har i genomsnitt flera personer varje dag avrättats offentligt och ett okänt antal människor i hemlighet på nästan alla landets fängelser. I de överfulla iranska fängelserna befinner sig massor av politiska fångar, samt missbrukare som oftast kräver medicinsk vård, men fängelsemyndigheterna bryr sig inte så mycket om dessa försvarslösa människor, så ibland dör de efter en period av svår smärta. Det finns många minderåriga barn som väntar på verkställigheten av sin avrättning tills de fyller 18 år.

Enligt FN:s organ för mänskliga rättigheter, Amnesty International och flera iranska människorättsorganisationer, ligger det shia-islamiska Iran på första raden i världslistan när det gäller antalet avrättningar per capita.

Statsminister Stefan Löfven! Vi är helt övertygade om att du och din delegation vet om allt vi har berättat här, men ändå vill vi betona att ert samarbete och ekonomiska avtal med sådana regimer legitimerar deras fortsatta brott mot mänskligheten. Kom ihåg att du med din delegation reser till ett land vars grundpelare är byggd på människoblod.

År 2009 visade miljontals iranska medborgare i en gatuprotest, främst i Teheran, sitt missnöje med den islamiska regimen, vilken slogs ned blodigt då massvis av unga aktivister blev gripna kort efter demonstrationerna, tack vare ett svenskt telekommunikationsföretag försäljning av olika spion- och avlyssningsutrustningar. Därför är vi mycket oroliga över att dylika affärsöverenskommelser ska bli resultatet av den här resan.

På grund av de ekonomiska sanktionerna mot den islamiska regimen uppmanar vi dig, andra stater och FN att pressa denna regim ännu mer diplomatiskt så att landets makthavare känner sig tvungna att respektera medborgarnas fri- och rättigheter i Iran, regionalt och globalt.

Statsminister Stefan Löfven! Som sagt har Sverige fått inträde i FN:s säkerhetsråd. Detta förpliktar dig ännu mer att försvara de mänskliga rättigheterna i världen. Utan minsta tvekan har du haft tillgång till FN: s före detta särskilda sändebud Ahmad Shahids rapporter om huruvida de mänskliga rättigheterna efterlevs i Iran. Det är därför vi undertecknare förväntar oss att du med din delegation i era överläggningar med den iranska islamiska regimen ska kräva att:

1. Censur, piskning, tortyr, stening och dödsstraff ska avskaffas

2. Alla politiska fångar och samvetsfångar ska friges

3. Trakasserier mot politiska exiliranier och dessas familjer ska upphöra

4. Yttrandefrihet för medborgare, medier och journalister ska erkännas och fängslade journalister släppas fria

5. Könsapartheid och systematiskt förtryck av kvinnor ska upphöra och de fria kvinnoorganisationernas verksamhet ska erkännas

6. Barns rättigheter ska erkännas, och gatubarnen med sina familjemedlemmar tas omhand och ges möjlighet till egen försörjning genom arbetstillfällen, eller få dem tillbaka till skolan

7. Politiska partiers, sociala rörelsers och demokratiska folkliga organisationers verksamhet ska tillåtas, och förbudet mot det iranska författarförbundet tas bort

8. Modersmålsundervisning för alla iranska nationella folkgrupper ska tillåtas,

9. Asylrätt för alla flyktingar och invandrare ska erkännas, särskilt för de afghanska medborgarna i Iran