Utrikes #6/2017

Tobaksbolag vilseleder mest i låginkomstländer

Höjda tobaksskatter kan leda till att rökningen minskar men intäkterna kan inte på långa vägar täcka upp för de enorma sjukvårdskostnader tobaken för med sig. Foto: Altaf Qadri/TT

Otillräckliga lagar för tobakskontroll är betydligt vanligare i världens låg- och medelinkomstländer. Men priset är högt för folkhälsan och ländernas ekonomier. I en ny studie anklagas tobaksbolagen för att sprida felaktiga uppgifter.

Enligt en ny forskningsrapport från Världshälsoorganisationen, WHO, sprider tobaksbolagen vilseledande information i vissa länder, genom att hävda att hårdare regler mot tobak skulle skada ländernas ekonomier. Uppgifterna presenteras i studien ”The Economics of Tobacco and Tobacco Control”, som publiceras i samarbete mellan WHO och USA:s hälsovårdsmyndighet.

Studiens redaktör Frank Chaloupka säger att när låg- och medelinkomstländer driver igenom hårdare lagar för tobakskontroll, så blir effekterna ofta mycket positiva.

– Vi presenterar nya bevis som visar att förbud mot tobaksreklam har en större effekt i låg- och medelinkomstländer än i rikare länder, säger Frank Chaloupka, som är professor i ekonomi och folkhälsa vid Illinois universitet.

Att genomslaget blir större i dessa länder beror enligt honom delvis på att tobakens skadeverkningar är mindre kända.

– I många låg- och medelinkomstländer har inte informationen om tobakens hälsoeffekter nått ut på samma sätt och människor är mer mottagliga för tobaksindustrins positiva budskap om tobaken, säger han.

Med hjälp av avskräckande varningar kan människor verkligen se de skador som tobaken kan orsaka.
Frank Chaloupka, redaktör för studien ”The Economics of Tobacco and Tobacco Control”

Frank Chaloupka säger också att tydliga varningar visat sig vara mer effektiva i fattigare länder.

– Med hjälp av avskräckande varningar kan människor verkligen se de skador som tobaken kan orsaka och för dem som sett färre av dessa varningar har de större effekt.

Höjda tobaksskatter är en annan åtgärd som har större påverkan i låg- och medelinkomstländer, enligt Frank Chaloupka.

– Eftersom människor har lägre inkomster så är de mer priskänsliga, säger han.

Att fattigare länder har otillräckliga lagar för tobakskontroll beror bland annat på hur tobaksindustrin agerar.

– De argument som industrin för fram om riskerna för illegal försäljning, en negativ påverkan på antal arbetstillfällen och ekonomin, minskade skatteintäkter, alla dessa ekonomiska argument är i verkligheten vilseledande och mestadels falska, säger Frank Chaloupka.

Skillnaderna mellan hur skarpa regelverken är i rika respektive låg- och medelinkomstländer har fortsatt att öka, vilket delvis beror på att tobakskontroll har införts snabbt i många rika länder.

– Stater har tagit frågan på allvar och agerat genom hårda regler mot tobaken, höjda skatter, rökförbud på offentliga platser och förbud mot tobaksreklam. Detta har resulterat i att tobaksanvändningen minskat under de senaste decennierna i de flesta höginkomstländer.

Frank Chaloupka påpekar att kraftigt höjda tobaksskatter kan leda till att rökningen minskar. Intäkterna kan dock inte på långa vägar täcka upp för de enorma sjukvårdskostnader tobaken för med sig.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga