Robertson Winery förnekar diskriminering

Den sydafrikanska vinproducenten Robertson Winerys egna siffror visar på stora löneskillnader mellan vita och svarta anställda, vilket Arbetaren rapporterade om i förra numret. Nu uppger företaget att skillnaderna beror på ”ett par vita tekniker” med högre lön, och att siffrorna är missvisande. Men de vill inte förklara den ojämna lönebilden närmare.

Utrikes
Tre tekniker hos Robertson Winery måste tjäna 10 gånger så mycket som de övriga 11 vita anställda om företagets uppgifter att det inte föreligger några strukturella skillnader i svartas och vitas lönenivå ska stämma, visar Arbetarens uträkningar.
Foto: Dfmalan/Wikimedia Commons. Montage: Arbetaren

Enligt vinproducenten Robertson Winerys egna siffror till det sydafrikanska Arbetsdepartementet är det mycket stora skillnader mellan svarta och vitas medellöner i företaget. I en tidigare artikel skrev Arbetaren att inom kategorin ”semikvalificerade arbetare” tjänar en svart man mindre än hälften av en vit. Svarta kvinnor tjänar bara en tredjedel av de vita kvinnorna.

När Arbetaren då bad Reinette Jordaan, personaldirektör på företaget, att kommentera bad hon att få återkomma. Det gör hon nu.

– Det är inte korrekt att påstå att våra löneskillnader är baserade på etnicitet, skriver hon i ett mejl till Arbetaren.

Det är inte korrekt att påstå att våra löneskillnader är baserade på etnicitet.
Reinette Jordaan, personaldirektör, Robertson Winery

Enligt Reinette Jordaan är Arbetsdepartementets löneklassningar för grova för att ge en rättvisande bild. Det faktum att myndighetens klassificering ”semi-kvalificerad arbetare” innehåller allt från truckförare till tekniker gör, enligt henne, att lönerna inom gruppen skiljer sig åtskilligt.

– Vårt system har ingen koppling till anställdas ”ras” utan är baserad på internationellt erkända yrkesgraderingssystem och rättvisa utvärderingsprocesser, skriver hon.

Arbetaren har tidigare skrivit om att lönestatistiken som Robertson Winery lämnat in visar att genomsnittslönen för semikvalificerade vita är mer än dubbelt så hög som för svarta under åren mellan 2013 och 2015. Att myndighetens kategori innehåller flera olika lönekategorier borde i sig inte innebära att någon skillnad mellan etnicitet uppstår. Men att de 15 vita semikvalificerade anställdas genomsnittslön landar högt beror, enligt Reinette Jordaan, på ”ett par” högavlönade tekniker.

– Vid tillfället råkade vi ha ett par vita tekniker i kategorin och det är troligen därigenom skillnaden uppstått. Skillnaderna är fullt berättigade och vi har inte fått någon anmärkning från departementet. Vidare har vi också bedömts följa likalönsprincipen vid oberoende granskning, skriver hon.

Vid tillfället råkade vi ha ett par vita tekniker i kategorin och det är troligen därigenom skillnaden uppstått.
Reinette Jordaan

Men svaret ger fortfarande upphov till en rad frågor. Finns det inga mer specialiserade anställda bland de svarta? Varför är det inte en mer jämn etnisk balans bland de mer specialiserade inom den semikvalificerade kategorin? Det är frågor som Robertson Winery inte bedömer att de vill svara på.

Arbetaren ber också på att få ta del av de 15 vita anställdas individuella löner och yrkestitel, något som företaget nekar till att lämna ut. Det gör att vi får göra ett eget överslag för att kunna kontrollera trovärdigheten i förklaringen.

För att ha marginal räknade vi på att ”ett par” även skulle kunna betyda tre anställda tekniker. I vårt räkneexempel utgick vi ifrån att det inom den vita semikvalificerade kategorin arbetade tre extra specialiserade och därigenom högavlönade tekniker. Samtidigt har de återstående 11 vita anställda i exemplet i sin tur en lön som motsvarar genomsnittet i kategorierna afrikaner och färgade. Då måste tre tekniker tjäna 10 gånger så mycket som de övriga 11 vita. Vi tar uträkningen till Robertson Winery och Reinette Jordaan.

Är det troligt att de tre teknikerna tjänar tio gånger mer i månaden än en genomsnittlig anställd inom samma kategori?

– Jag har svarat på dessa frågor till den grad jag finner passande och kommer inte denna gång att utveckla mina svar mer i detalj, skriver hon.