Utrikes

Historiskt FN-beslut tillsätta hbtq-ombud

Att en oberoende expert nu ska utses för hbtq-frågor efter FN:s beslut anses av människorättsorganisationer vara ett stort steg framåt. Bild från pridedemonstrationen i Venezuelas huvudstad Caracas den 3 juli i år. Foto: Ariana Cubillos/TT

FN:s råd för mänskliga rättigheter har beslutat att utse en oberoende expert som ska bekämpa den globala diskrimineringen av hbtq-personers rättigheter. Beslutet beskrivs som historiskt.

Resolutionen klubbades igenom torsdagen den 30 juni efter en omröstning i FN:s människorättsråd.

– Detta ger kraft till alla hbtq-personer över hela världen som arbetat så hårt för denna seger, det är ett erkännande som kan bli början på en ny era, säger Jessica Stern som är ordförande för organisationen OutRight International.

Hennes organisation är en av 28 internationella grupper som i ett gemensamt uttalande välkomnar den nya resolutionen. Över 600 ickestatliga organisationer har arbetat för att medlemmarna i FN:s människorättsråd i Genève skulle anta resolutionen som syftar till att ”skydda människor från våld och diskriminering baserad på sexuell läggning och könsidentitet”.

Utnämningen av en oberoende FN-expert sänder ut ett tydligt budskap om att våld och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet är ett problem för hela det internationella samfundet.
John Fisher, människorättsorganisationen Human Rights Watch

Att en särskild oberoende expert nu ska utses för dessa frågor anses vara ett stort steg framåt – eftersom långt ifrån alla FN:s 193 medlemsländer har samma syn på hbtq-personers rättigheter.

– Utnämningen av en oberoende FN-expert sänder ut ett tydligt budskap om att våld och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet är ett problem för hela det internationella samfundet – och något som medlemsstaterna måste göra något åt, säger John Fisher vid människorättsorganisationen Human Rights Watch.

Samtidigt påpekar John Fisher att vissa medlemsstater med stor sannolikhet inte kommer att vilja samarbeta i enlighet med det nya beslutet.

– Detta understryker bara behovet av det utåtriktade arbete som den oberoende experten kommer att utföra, säger han.

Jamil Dakwar, chef för den amerikanska medborgarrättsorganisationen ACLU:s internationella avdelning, säger att den nya resolutionen är viktig i kampen för att de universella mänskliga rättigheterna ska bli respekterade. Han säger att även i ett land som USA återstår mycket arbete – vilket exempelvis dödsskjutningarna vid en gayklubb i Orlando nyligen bevisar.

Även om arbetet för att stärka hbtq-personers rättigheter har gått framåt i många länder så är våld och diskriminering fortfarande mycket utbredda problem. Studier har visat att mellan hälften och två tredjedelar av de hbtq-personer som studerar i USA, Storbritannien eller USA utsätts för trakasserier och att närmare 30 procent väljer att stanna hemma på grund av detta.

Human Rights Watch framhåller att hbtq-personers rättigheter har stärkts i bland annat USA och i flera länder i Latinamerika.

I många andra delar av världen ser dock situationen annorlunda ut.

Synen på hbtq-personers rättigheter avspeglades också i omröstningen i människorättsrådet. Inga afrikanska eller asiatiska länder – förutom Sydkorea och Vietnam – röstade för resolutionen. Bland de 18 länder som röstade emot resolutionen fanns bland andra Ryssland, Kina och flera arabländer.

Det är viktigt att notera att närmare 70 procent av dessa organisationer kommer från länderna i syd.
Yahia Zaidi, MantiQitna Network

Ett stort antal av de organisationer som ställt sig bakom resolutionen har samtidigt sin bas i utvecklingsländer.

– Det är viktigt att notera att närmare 70 procent av dessa organisationer kommer från länderna i syd, säger Yahia Zaidi från gruppen MantiQitna Network.

Den nya resolutionen bygger vidare på tidigare resolutioner. Det här är dock första gången det beslutats att en oberoende FN-expert ska tillsättas.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Kriminella möter blockader

 

Fyll i din mejladress så skickar vi länk till videoreportaget 👇

Klicka här för att stänga