Qulturumchefen: ”Jag kan göra sådana köp”

För 1,5 miljoner kronor har Qulturum, som tillhör Region Jönköpings län, köpt en omstridd kurs genom muntligt avtal. Agerandet strider mot de egna riktlinjerna. Men Qulturumchefen Göran Henriks anser sig ha gjort rätt.

Inrikes
På Qulturums hemsida presenteras att regionen ger kurser i den kritiserade psykologiska teorin. "Om den är evidensbaserad eller ej måste jag ta reda på", säger Göran Henriks, utvecklingschef i Region Jönköpings län och ansvarig för Qulturum.
Foto: Destination Jönköping. Montage: Arbetaren

Alla inköp av varor och tjänster i en region ska enligt LOU, Lagen om offentlig upphandlings grundregel konkurrensutsättas – upphandlas helt enkelt. Men inköpen av omstridda kurser i Human Dynamics för 1,5 miljoner kronor skedde utan upphandling genom muntlig överenskommelse mellan Region Jönköpings läns utvecklingscentrum Qulturum och utbildningsföretaget Eduvelop.

Göran Henriks, Qulturums utvecklingschef, ser inga problem med hanteringen.

Är det vanligt att ni tecknar muntliga avtal?

– Vad är vanligt? Det är inte så vanligt att vi tecknar avtal. I det här fallet var mitt förhållningssätt att vi bara ska göra det om det finns intresserade deltagare i systemet. Därför har vi för varje gång bestämt hur det ska bli.

Är det lagligt att göra så?

– Ja, detta har pågått sedan 2009. Det är 17 tillfällen och det är egentligen för sådana relativt låga summor så utifrån den tid vi befunnit oss i tror jag att det varit riktigt att göra så.

Företaget har enligt fakturorna tagit betalt för 38 kurstillfällen

– Jag vet inte vad jag ska svara på det. Min bild är att det är 17 utbildningar. Något annat har inte jag sett. Det måste jag undersöka närmare.

I ett mejl skrev utvecklingschefen först att Qulturum hade ”ett muntligt avtal” om att ett extern handledare anlitas för de 4 kurstillfällena per år. Men när Arbetaren pratar med honom igen säger han denna gång att muntliga avtal upprättas vid varje kurstillfälle.

– Jag upplever inte att vi gjort någon upphandling över tid, utan att vi kommit överens vid varje kurs. Det är inte ett tillsvidareavtal.

Enligt Regionens policydokument och enligt chefen på regionens inköpsenhet ska alla avtal vara skriftliga och registreras av dem.

– Jag tror att jag i min roll kan göra sådana köp för den prissumman och jag ska prata med min inköpsavdelning och expertisen där.

Sedan 2009 har ni betalat företaget sammanlagt 1,5 miljoner. Borde inte ett så stort belopp upphandlas?

– Jag säger det igen. Utifrån det intresse som funnits har vi då varje tillfälle startat kommit överens om extra lärarresurs. Jag kunde inte veta 2009 att det skulle bli så här. Min ambition är att följa LOU.

En affär med ett privat företag värd 1,5 miljoner baserat på ett muntligt avtal utan slutdatum. En Qulturum-anställd som sedan tio år är certifierad utbildare av företaget som anlitas och som är en del av deras marknadsföring. Hur tycker du att det låter?

– Jag hör ju hur du summerar det och jag respekterar det och förstår vad du säger. Men när nuet flyttar sig i tiden är det inte så självklart. Varje gång vi har ett intresse från verksamheten fattar vi det beslutet. Det kräver ett respektfullt ledarskap för att hantera detta. Det ska jag ta ansvar för.

När vi talades vid för två veckor sedan pratade vi om den kritik om bristande forskningsunderlag som riktats mot Human Dynamics-teorin. Vi pratade också om anklagelserna om likheter med rasbiologi. Vad har du dragit för slutsatser?

Jag ska mycket seriöst ta mig an denna fråga tillsammans med vår medarbetare och ytterligare personer från universitetet i Jönköping och kanske andra universitet och försöka lära mig om vad du uppmärksammat mig på. Skulle det visa sig att det inte är förenligt med vår värdegrund, så måste vi agera på det.