Bussarbetarfacket SBSS stämmer Arriva inför AD

Efter att tvisteförhandlingen inte lett någonstans stämmer nu det syndikalistiska bussarbetarfacket SBSS transportföretaget Arriva inför Arbetsdomstolen. Det sedan en medlem tvingats köra bussar med tunga pedaler trots en dokumenterad knäskada. Facket kräver också 60 000 kronor för brott mot förhandlingsplikten.

Inrikes
Transportföretaget bröt mot förhandlingsplikten och gjorde löneavdrag för en bussförare. Nu stämmer facket företaget.
Foto: Christine Olsson/TT

Syndikalistiska bussarbetarsektionen i Stockholm, SBSS, har under lång tid haft en tvist med transportföretaget Arriva gällande en medlem som inte kan köra bussar med tunga pedaler till följd av en knäskada.

Trots att det finns ett avtal mellan parterna om att bussföraren ska slippa att köra just de bussmodeller som har dessa pedaler har Arriva upprepade gånger krävt att han ska göra det. När han inte kunnat har ledningen kallat det arbetsvägran och gjort löneavdrag.

I mars anmälde SBSS Arriva till trafikförvaltningen i Stockholms Läns Landsting då facket menar att bolaget utsätter SL:s resenärer för allvarliga säkerhetsrisker. Nu tar man det ett steg längre och stämmer Arriva inför Arbetsdomstolen.

Dels kräver facket att deras medlem ska ersättas för den lön som arbetsköparen dragit från honom. Dels yrkar de på att Arbetsdomstolen förpliktigar företaget att betala ett skadestånd om 60 000 kronor till sektionen för brott mot förhandlingsplikten, sedan medlemmen fått tre varningar utan att facket informerats om det i förväg.

Det är ett solklart fall, vår medlem har gjort allt han kan för att stå till företagets förfogande och även erbjudit sig att utföra andra arbetsuppgifter.
Mattias Pettersson, juridiskt ombud och facklig förhandlare

Facket ser extra allvarligt på att Arriva upprepat förhandlingsbrottet två gånger efter att facket påpekat det redan första gången. Mattias Petterson, juridiskt ombud för den berörda bussföraren, menar att utsikterna att AD ska döma till fackets fördel är goda.

– Det är ett solklart fall, vår medlem har gjort allt han kan för att stå till företagets förfogande och även erbjudit sig att utföra andra arbetsuppgifter. Han har pratat med trafikledarna om att få byta bussar och han har själv sett att det funnits bussar med lätta pedaler varje gång det körts fram bussmodeller med de tyngre pedalerna åt honom, säger han.

Att man upprepade gånger valt bussar han inte kan köra – ser ni det som en medveten strategi från arbetsköparen?

– Det är i alla fall ett väldigt oprofessionellt agerande eftersom både vår medlem och vi från facket har försökt informera dem om den skadeproblematik han har, lämnat in läkarintyg och förhandlingsprotokoll med den gamla ledningen som det fungerade bra med.

Hur mår er medlem nu?

– Hans gamla skada i knäet har gått upp och förvärrats och just nu är han sjukskriven och väntar på en tid för en ny operation.

I ett utlåtande från en specialistläkare i ortopedi framkommer att bussförarens förvärrade knäskada härrör sig från de arbetsuppgifter han tvingats utföra. Läkaren skriver också att det är viktigt att föraren inte kör de bussar som har tyngre pedaler då låsningar i knät kan uppstå, vilket kan utgöra en trafikfara.

SBSS har under flera månader försökt förmå Arriva att lämna in en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan, vilket företaget nu slutligen gjort. SBSS har också anmält Arriva till Arbetsgivarverket.