Kommun försöker tvinga personal till gratisarbete

Kungsbacka kommun förvandlade jourtid till ”fritid”, men tvingar ändå personalen att stanna på arbetsplatsen dygnet runt. ”Fritiden” måste sedan arbetas in med upp till 36 timmar i månaden – gratis. Nu sätter personalen på ett helgläger för barn med särskilda behov gratisjobbet i blockad.

Inrikes
Göteborgs LS av SAC Syndikalisterna har satt gratisarbetet i Kungsbacka i blockad.
Foto: Göteborgs LS

Personalen på ett helgläger för barn med neuropsykiatrisk diagnos tvingas arbeta upp till 36 timmar extra i månaden utan lön. Enligt arbetsköparen Kungsbacka kommun måste personalen täcka upp för den uteblivna arbetstid som uppstod när kommunen slutade betrakta övernattning på lägret som jour.

Men personalen har fått nog. Fem har redan slutat, två har beslutat sig för att ta strid och sätter nu med hjälp av facket, Göteborgs LS av SAC, gratisarbetet i blockad.

 – Att nattimmarna inte längre är arbetstid resulterar i att jag ska arbeta 20 timmar gratis i en annan verksamhet för att jag har en ”tidsskuld” till dem. Trots det så får vi inte lämna arbetsplatsen. Då räknas det som olovlig frånvaro, säger Christian Andersson, en av de två tillsvidareanställda på lägret.

Inget har förändrats. Den enda är att vi inte får lön. Det är ju mer av ett gisslandrama.
Christian Andersson, kommunanställd

Lägerverksamheten pågår hela helgerna. På grund av att barnen har särskilda behov, måste personalen vara på arbetsplatsen dygnet runt, ständigt beredda att lösa situationer, oavsett tid på dygnet. Det betraktades tills för ett år sedan som arbetstid.

Men så löpte det kollektivavtal mellan kommunen och kommunal som reglerade verksamheten ut. Nu var nattarbetet inte längre betald arbetstid, inte arbetstid alls. Men verksamhetens krav på personalens beredskap förändrades inte.

– Inget har förändrats. Den enda är att vi inte får lön. Det är ju mer av ett gisslandrama. Det är inte arbete och arbetstid, men vi får inte lämna arbetet, säger Christian Andersson.

Christian Andersson berättar att när arbetspasset avslutas vid 22-tiden förväntas personalen stanna på arbetsplatsen och hitta någonstans att sova. Trots påstötningar har det inte upprättats något jourrum, i stället får personalen lägga sig på madrasser på golvet eller på en soffa i ett allrum.

– I praktiken blir det ju ingen ordentlig sömn. Det är ju snarare så att man väntar på att bli väckt. En del vaknar på nätterna och personalen får sin sömn avbruten. Barnen anpassar sig inte efter kommunens avtal.

Vi har haft pågående förhandlingar sedan i höstas, men nu avslutar kommunen förhandlingarna.
Simon Hedelin, från Social- och vårdsyndikatet i Göteborgs LS

Men en ytterligare följd av att natten på lägret inte längre är arbetstid är att antalet schemalagda timmar i anställningskontraktet för de två tillsvidareanställda sjönk med 36 respektive 20 timmar i månaden. Dessa timmar kräver kommunen att personalen ska arbeta in i andra verksamheter. För de timanställda innebär det ett löneavdrag på upp till 1 500 kronor.

Vi har haft pågående förhandlingar sedan i höstas, men nu avslutar kommunen förhandlingarna. Därför har vi lagt blockaden och de som berörs kommer alltså inte att arbeta de här extra timmarna, säger Simon Hedelin från Social- och vårdsyndikatet i Göteborgs LS.

Enligt Arbetstidslagen är arbetstid all den tid som ”arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället och utför arbete eller är beredd att börja arbeta om det behövs”. Simon Hedelin säger att följden av denna skrivning innebär att en heltidsanställd alltså förväntas arbeta sammanlagt 195 timmar i månaden för att göra skäl för sin heltidslön.

Enligt Simon Hedelin råder det ingen tvekan om att är nattarbetet står i strid med arbetstidslagen, även vad gäller de krav lagen ställer beträffande dygnsvila.

Arbetaren har sökt ansvariga chefer på kommunen, men ingen vill kommentera vare sig konflikten med facket eller tvånget på extraarbete. Henrik Andersson, som är ansvarig för lägerverksamheten, hänvisar till förvaltningschef Eva Apelvi. Hon hänvisar till HR-avdelningen och förhandlingschef Julia Wilholm, som i sin tur meddelar att hon bytt arbetsuppgifter och hänvisar till HR-strategen Ulrika Borg.

– Jag har inga kommentarer till det här ärendet. Det är något som ska skötas mellan parterna. Det här ärendet ligger hos förvaltningen, säger hon.

Alla andra du har pratat med säger att de inte har några kommentarer och det säger jag också.
Christina Johannesson, HR-chef på Individ och familjeomsorgsförvaltningen i Kungsbacka

Men Christina Johannesson, HR-chef på Individ och familjeomsorgsförvaltningen som ansvarar för lägerverksamheten, säger sig inte ha tillräcklig kunskap vare sig om verksamheten eller förhandlingen med facket.

– Alla andra du har pratat med säger att de inte har några kommentarer och det säger jag också.

På tisdagseftermiddagen meddelade kommunen, som ett svar på blockaden, att man kommer att dra av motsvarande 20 respektive 36 timmar på lönen.