Unionen satsar miljoner på ”ren nonsens”

Fackförbundet Unionen har hittills köpt utbildning i läran ”kommunikologi” till sina anställda för tiotals miljoner av medlemmarnas pengar. Men läran döms ut av forskare som ”pseudovetenskap”, byggd på felaktiga påståenden och ren nonsens.

Inrikes
Unionens kansli i Göteborg.
Foto: Metrocentric

I fem år har chefer och anställda på fackförbundet Unionen gått kurser i ”kommunikologi” på medlemmarnas bekostnad. Förutom marknadsföringstips har kursdeltagarna fått lära sig att långsamt krypande på golvet underlättar beslutsfattande. Redan 2010 budgeterades 23 miljoner för fackets utbildningssatsning.

– Vi utbildar fortfarande i kommunikologi internt och använder oss av de delar som passar organisationen bäst, säger kanslichefen Hanna Brandt-Gonzales till Unionens egen tidning Kollega.

Enligt lärans grundare leder kunskapen om kommunikologi till både högre intelligens och ett lyckligare liv. Den har också mycket goda användningsområden inom större organisationer. Det sistnämnda är något som Unionen tagit fasta på och hittills har 900 anställda och ett 50-tal chefer gått utbildningen.

Samtidigt får läran hård kritik av flera forskare inom psykologi och neurovetenskap, bland annat för att grundarna motsätter sig vetenskaplig granskning.

– De här tar på sig en väldigt stor kostym, man ska bli lyckligare, få högre intelligens och bättre liv. Tar man på sig en sådan kostym läggs det på en stor bevisbörda. Då är det problematiskt när man säger att det bara är ett material ”som vi vill ha själva”, säger Mattias Lundberg, docent i psykologi vid Umeå universitet.

Kommunikologin har tjänat förbundet väl.

Hanna Brandt-Gonzales, Unionens kanslichef

Kommunikologin lär bland annat ut att hjärnan har en kreativ och en logisk hjärnhalva. Vidare lär kommunikologin att man genom att utföra särskilda rörelser, såsom krypande på golvet och långsamma ryggböjningar, stimulerar tänkandet.

Det är påståenden som Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet, avfärdar som nonsens byggt på myter och felaktigheter.

– Vad som påstås här är att specifika rörelser har specifika effekter på olika psykologiska funktioner. Det ser jag inte logiken i och ur mitt pers­pektiv är det här ren nonsens, säger han till SR:s Vetenskapsradion.

Till SR har anonyma anställda beskrivit stämningen inom förbundets ledning som ”frälst”. Men trots kritiken vidhåller Unionens kanslichef att medlemmarnas pengar var väl investerade. Som bevis framhåller hon att förbundet växt sedan kommunikologikurserna infördes.

– Kommunikologin har tjänat förbundet väl. Unionen är i dag ett mycket framgångsrikt förbund där medlemmarna strömmar till, säger Hanna Brandt-Gonzales till Arbetaren.