Barn dör av Latinamerikas klassklyftor

Runt hälften av Guatemalas barn lider av kronisk undernäring. Bland majoriteten, ursprungsbefolkningen, uppgår siffran till närmare 70 procent. Foto: Jesper Klemedsson

Barnadödligheten har minskat drastiskt på senare år i Latinamerika, och utvecklingen har lyfts fram som en förebild för omvärlden. Samtidigt råder det fortfarande stora skillnader mellan olika länder och regioner.

Enligt Unicef minskade dödligheten bland barn som ännu inte fyllt fem år med 67 procent i Latinamerika mellan 1990 och 2013. Det innebär att regionen har uppfyllt millenniemålet om att barnadödligheten ska ha minskat med två tredjedelar. År 2013 dog 19 barn av 1 000 innan de hann fylla fem år, vilket kan jämföras med 54 av 1 000 år 1990. 

Luisa Brumana vid FN:s barnfond Unicef i Panama City understryker att stora framsteg har gjorts, men säger samtidigt att den utvecklingen inte gäller för alla. 

– Ojämlikheten har skapat stora variationer för hälsoutvecklingen, både mellan och inom länder.

Skillnader i inkomster, utbildning, boendeort och etnicitet påverkar i hög grad människors hälsoutveckling. Att de nationella genomsnitten i vissa fall har blivit betydligt bättre innebär inte att de enorma ojämlikheterna i flera länder försvunnit. Latinamerika har förblivit världens mest ojämlika region. Luisa Brumana säger att Colombia är ett talande exempel, där skillnaderna mellan det nationella genomsnittet och situationen i vissa provinser är enorm. 

Enligt Unicef är Haiti det land som fortfarande halkar efter mest och som även är det fattigaste på kontinenten. Där dog 73 av 1000 små barn år 2013. Andra länder där mycket arbete fortfarande återstår är bland andra Bolivia, Guyana och Guatemala.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984