”Minska biltrafiken nu – skrota Förbifart Stockholm”

”Förbifart Stockholm löser inte morgondagens problem och inte heller dagens”, skriver veckans debattörer.
Foto: Christine Olsson/TT

År 2024 står motorvägsprojektet Förbifart Stockholm färdigt – om det går som våra mäktiga beslutsfattare vill. Tanken på en motorväg väster om Stockholm kom upp för 50 år sedan. Sedan dess har den stötts och blötts. Men idén om en motorväg är idag föråldrad. Värderingar och behov förändras. De som är unga idag tänker på ett annat sätt och vill att man ska satsa på kollektivtrafik, cykelbanor och en trevlig stadsmiljö i stället.

Är det någon av de mäktiga som vågar sig på en enkät bland dagens unga med frågan: Vill ni ha en utbyggd och modern kollektivtrafik? Eller vill ni hellre ha Förbifart Stockholm? 

Varför ska man behöva välja? Jo, därför att Förbifarten skulle komma att sluka enorma summor, och för att kollektivtrafikanternas behov av förbättringar är oändligt mycket större än bilisternas. Ingen vet ännu hur mycket motorvägsprojektet kommer att kosta. Försiktiga beräkningar visar på cirka 60 miljarder kronor när både bygg- och räntekostnader är inräknade. Och finansieringen förutsätter att både biltrafik och trängselskatter ökar. Trängselskatterna är intecknade fram till 2054. Det är mycket ovisst om något av trängselskatten kan bli kvar till kollektivtrafiken. 

Dagens trend är minskat bilinnehav, lägre andel som tar körkort, minskad biltrafik. Varför skulle denna trend brytas? Motiven för att ha bil blir svagare och svagare. Det innebär inte någon status längre. Det blir dyrare och dyrare på grund av ökade bränslekostnader och ökade tillverkningskostnader. Rimligtvis måste också skatter och avgifter för att använda bil öka. 

Nya motorvägar har svåra effekter på hela samhället. Vi får utspridd bebyggelse som motverkar kollektiva lösningar av bland annat transporter. Enorma arealer tas i anspråk för vägar med avfarter, skyddszoner och parkeringar, ofta i hittills skyddade naturområden. Buller och avgaser ökar. Förbifart Stockholm gör att trafiken ökar överallt, även i innerstaden.

Och inte minst är bilismen ett av de största hoten mot klimatet.  

Förbifart Stockholm löser inte morgondagens problem och inte heller dagens. Trängseln är redan mycket påtaglig i kollektivtrafiken. Där behövs det snabba insatser. De spårbundna lösningarna tar tid att genomföra och innan de är klara behövs det smarta busslösningar och cykelsystem som samarbetar med kollektivtrafiken. 

Biltrafiken i Stockholm behöver minskas omgående med höjda trängselskatter och trängselskatter på Essingeleden och vid andra strategiska punkter. 

Satsningar på kollektivtrafik gynnar alla. En majoritet av de som arbetspendlar i Stockholm använder kollektivtrafik. Kollektivtrafiken kan användas av barn och ungdomar och andra som saknar körkort/bil eller inte kan köra av andra anledningar. Trängseln minskar för den nödvändiga biltrafiken (exempelvis hantverkare, utryckningsfordon, handikappfordon).

Bygget av Förbifarten är inte påbörjat ännu. Arbetsplan och detaljplaner är överklagade. Domar som gäller bortledning av grundvatten och byggen av hamnar under byggtiden kommer tidigast i december 2014 och innan dess kan inte bygget börja. Det innebär att det finns tid för nya förhandlingar om Förbifarten i en ny politisk majoritet. Man borde kunna enas om en satsning på kollektivtrafiken i första hand. Förbifarten kan skjutas på framtiden. Vi är övertygade om att den inte kommer att behövas.