Nya larm om Skånes sjukvård

Både förlossningsvården och akutsjukvården vid Skånes universitetssjukhus kritiseras av Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, för bristande patientsäkerhet. Samtidigt har Region Skåne slutit ett avtal som möjliggör för Skånes förlossningsvård att skicka födande kvinnor till Danmark.

Inrikes
Lunds universitetssjukhus. Region Skåne har nu öppnat upp för att skicka födande kvinnor till Danmark vilket får stark kritik från Vårdförbundet Region Skåne.
Foto: Roger Lundholm

Arbetaren har tidigare rapporterat om hur sjukvården i Region Skåne under våren och sommaren fått kritik från såväl sjuksköterskor och barnmorskor som felbehandlade patienter. Nu kommer även kritik från Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. I en rapport som skrivits efter ett oanmält besök vid förlossningsvården på Skånes universitetssjukhus kritiseras Region Skåne för att inte uppfylla sitt vårdgivaransvar. Anledningen är att Region Skåne inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att lösa underbemanningen av barnmorskor, som enligt rapporten leder till en patientosäker vård för de födande kvinnorna. Denna bild bekräftas av Camilla Mellander, barnmorska på den berörda kliniken.

– Allt som står i rapporten är sant. Vid ett tillfälle var det bara två barnmorskor på plats när en gravid kvinna kom in med en allvarlig smitta. Det innebar att hon och en barnmorska var tvungna att isoleras. Därmed fanns bara en barnmorska tillgänglig och en barnmorska beordrades in från Lund till Malmö, en klinik hon aldrig satt sin fot på, säger hon till Arbetaren.

För att dämpa trycket på förlossningsvården har Region Skåne nu öppnat upp för att gravida kvinnor ska kunna skickas till danska sjukhus för att föda. Något Camilla Mellander är skeptisk till. Dels har Danmark större problem med resistenta bakterier och dels menar hon att andra komplikationer kan uppstå när den födande kvinnan tvingas åka till ett annat landsting eller som i detta fall, till ett annat land.

– En förlossning är ofta oberäknelig. Vissa kan komma att skickas till Danmark för att sedan skickas hem igen eftersom det inte är dags att föda. I värsta fall riskerar vissa att föda på bron, säger Camilla Mellander.

Även Susi Nilsson från Vårdförbundet Region Skåne är kritisk till lösningen att skicka födande kvinnor till Danmark. Hon menar att osäkerheten som uppstår kan leda till ökad stress för den blivande mamman vilket kan få flera negativa effekter på vården.

– När en födande kvinna blir stressad kan det leda till att smärtorna blir starkare vilket kan innebära att smärtstillande sätts in tidigare än vad som behövts om hon fått föda i Skåne.

Mats Persson, folkpartistisk landstingspolitiker och talesperson för den styrande så kallade femklövern i Region Skåne säger att landstingen redan tidigare haft ett samarbete med dansk sjukvård och att det är naturligt att utveckla samarbetet även när det gäller förlossningsvård.

– Det är dock viktigt att påpeka att gravida kvinnor endast kommer skickas till Danmark i undantagsfall, säger han.
Han hävdar också att Region Skåne tar frågorna om risker på allvar.

– Det är givetvis viktigt att vi övervakar patientsäkerheten.

Förutom förlossningsvården kritiserar IVO även Skånes universitetssjukhus akutavdelning för en händelse i november förra året då en kvinna ramlat och slagit i huvudet. Kvinnan, som åt blodförtunnande medicin, sökte akutvård under natten, och avled senare av en hjärnblödning efter att ingen undersökt henne under fyra timmar. Anledningen till dödsfallet är enligt IVO personal- och platsbrist samt bristfällig kompetens på akutavdelningen.

Mats Persson hävdar dock att många av problemen har åtgärdats sedan dödsfallet i november.

– I dag finns både rätt kompetens och tillräckligt med personal på plats.

Susi Nilsson från Vårdförbundet håller inte med om att alla problemen inom Region Skånes sjukvård är lösta.

– I stort sett alla avdelningar dras med personalbrist. Det går inte att skära ned hur mycket som helst. Det tar lika lång tid att lägga om ett sår i dag som för 50 år sedan.

Mats Persson menar dock att vården har tillräckligt med resurser.

–Vi har skjutit till pengar till vården under en längre tid och visat att vi kan bygga ut vården.