Pappers stämmer för brott mot LAS

Pappersindustriarbetareförbundet kräver Holmen Paper på miljonskadestånd. Skälet är att facket anser att uppsägningarna av 24 arbetare i maj bryter mot Lagen om anställningsskydd, LAS.

Inrikes
”Vi hoppas att företaget ska backar självmant och går med på våra krav”, säger Aleksandar Snrdovic, Pappers.
Foto: Lars Pehrson/SCANPIX

I stället för uppsägning menar facket att de 24 personerna kunde ha omplacerats.
– Företagsledningen bryter mot turordningsreglerna trots att vi redan gått med på över 40 undantag. Det räcker inte för dem, säger Aleksandar Srndovic från Pappers avdelning 68 i Hallstavik.

Enligt Jonas Lindell, kommunikationschef på Holmen Paper, är det nödvändigt att frångå turordningsreglerna för att säkerställa kompetensen i företaget.

– För Holmen Paper handlar det om överlevnad. Vi har stängt ned en maskin och ska fortsätta köra pappersbruket på endast två maskiner. Och då behövs det särskild kompetens. Liksom alla pappersbruk dras vi med stora ekonomiska problem och måste slimma organisationen.

Aleksandar Srndovic säger att han förstår behovet av särskild kompetens, men att det ändå inte hade varit nödvändigt att säga upp de berörda arbetarna.
– Det handlar om ett litet glapp i kompetens som lätt kan åtgärdas med fortbildning.

I sin stämningsansökan kräver Pappers att de 24 uppsägningarna ogiltigförklaras och att var och en av de uppsagda får ett skadestånd på 120 000 kronor för brott mot turordningsreglerna, samt utebliven lön från det att uppsägningstiden tagit slut.
Alexandar Srndovic anser att målet är viktigt, inte bara för de anställda på Holmens pappersbruk utan för alla svenska fackföreningar.

– Om Holmens pappersbruk vinner målet innebär det att Lagen om anställningsskydd blivit helt urholkad.

Samtidigt hoppas Aleksandar Snrdovic att Arbetsdomstolen ska slippa pröva fallet och att parterna ska komma överens.

– Vi hoppas att företaget ska backar självmant och går med på våra krav.
När fallet avgörs är i dag oklart. Enligt Jonas Lindell har Holmens pappersbruk ännu inte tagit ställning till hur de ska bemöta stämningsansökan.

– Arbetsdomstolen kan ha ganska långa handläggningstider. Vi kommer att ta ställning till det här när semesterperioden är slut.