Reklamfri citytunnel hotad

Citytunnelns tre stationer i Malmö är sällsynt fria från kommersiella budskap. Resenären kan emellertid komma att få vänja sig vid något annat inom några år.

Kultur
Reklamfritt – ännu så länge. Men i Citytunnelns stationer i Malmö planerar Jernhusen för reklam trots Trafikverkets policy.
Foto: Fredrik Rubin

Det går en knivskarp skiljelinje mellan Malmö C Övre och Nedre. Ovan jord belamras Centralstationen av kommersiella budskap. Här slår ägaren Jernhusen via företaget Jernhusen Media rekord gällande försäljning av reklam. Med erbjudanden om en kampanj inför valet 2014 erbjuds politiska partier levandegöras med en helhetslösning. Priset för att nå 50 000 potentiella väljare varje dag i en vecka är 201 000 kronor exklusive moms.

Vid rulltrapporna ned till Citytunnel avtar reklamens dominans. Här möts Jernhusens Malmö Övre och Trafikverkets Malmö Nedre. Mot grå betong projiceras Tania Ruiz Gutérrez videokonst Elswhere, ett omtalat verk vars rofyllda uttryck inom något år kan komma att ersättas av kommersiella budskap.

– Vi har ett beslut, eller en policy, som säger att det inte ska vara någon reklam där nere för tillfället. Det är främst med anledning av att videkonstverket ska synas. Detta konstverk kommer att vara på plats i fem år från dess att stationen tagits i bruk, ungefär halva tiden har alltså gått sedan i december 2010, säger Malin Sternerup, stationsförvaltare vid Trafikverket till Arbetaren.

Trots Trafikverkets policy om en reklamfri perrong har Skånetrafiken placerat ett antal digitala skärmar med trafikinformation och nyheter från TV4. Här presenteras såväl väder som sport av företag. Malin Sternerup medger att Trafikverket uppmärksammat problemet.

– Där ska inte vara någon reklam på dessa skärmar, endast information. Jag har vid tillfälle sagt till Skånetrafiken att där förekommit smygreklam, för detta har Skånetrafiken ingen tillåtelse från oss.

Frågan om den reklamfria Citytunneln är emellertid ingen självklarhet för Trafikverket som just sjösatt en utredning vilken spås leda till en omvälvande policyförändring i hela landet. I ett pilotprojekt som inleddes på Stockholm Central i mars har Trafikverket låtit reklamjätten JCDecaux sätta upp reklambärare på Trafikverkets perronger. Ett ettårigt projekt som uppges generera miljoninkomster till bland annat underhåll. Trafikverkets avdelningschef Kristina Hagberg berättar att man därtill tror sig skapa en lång rad mervärden genom etableringen av reklam. Det handlar dels om en moderniserad miljö där mörka ytor ges mer ljus samtidigt som klottret antas minska då reklambärare placeras på klottervänliga ytor. 

– Faller det här pilotprojektet väl ut är tanken att ta ett större grepp och upplåta reklam på mellan 50–70 stationer runt om i landet och då skulle utrymmen på Malmö C Nedre vara intressanta. Vi har inte kommit så långt ännu, men det handlar om de största stationerna och dit hör ju Malmö förstås, säger Kristina Hagberg.


Utöver Malmö C Nedre
är Citytunneln i Malmö förskaffad med ytterligare två stationer. Ägare till stationerna Triangeln och Hyllie är Malmö Stad. Här lyser kommersiella budskap med sin frånvaro bortsett från de digitala skärmar som också förekommer på Malmö C Nedre. Bland stadens politiker råder en intensiv debatt om stationerna ska komma att upplåta plats för reklam. Faktum är att Hyllie station redan från början beredde plats för större tv-skärmar på spårområdet. Då en upphandling gick ut visade dock inget företag något intresse för skärmarna.

– I Hyllie är där egentligen inget reklamförbud, men än så länge är exponeringen inte så stor att man får in några större summor på reklam där, säger Anders Rubin, S, kommunalråd och Tekniska nämndens ordförande.

Anders Rubin berättar att det var då Citytunnel färdigställts som en diskussion om möjligheterna till reklam uppstod i samband med att det stod klart att en årlig driftskostnad för stationerna skulle komma att landa på 20–23 miljoner årligen. En summa vilken han menar att en del politiker inte räknat med.

– Det pågår ett utredningsarbete för att titta på vilket sätt reklamen eventuellt skulle kunna bidra till driften av Hyllie station, men den är inte färdig och det finns inga beslut. Vi har väl ungefär samma läge som Trafikverket när det gäller Hyllie­stationen där vi tycker att man kanske inte förfular så väldigt mycket med reklam. Men jag har svårt att tänka mig att vi hamnar på samma linje när det gäller Triangelstationen som till och med fått Kasper Salin-priset för den utformning som den har. Så nere i Triangelstationen tror jag inte mycket på att vi hamnar på reklam, men det går inte att utesluta i gångarna ned och i den övre delen av Triangelstationen. Sådant kan man nog tänka sig.