Inrikes

Klassbakgrund styr återfallen

”Resurssvaga personer ­återfaller oftare i brott”, säger kriminologen Anders Nilsson. Foto: Claudio Bresciani/SCANPIX

En omfattande studie från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar på tydliga samband mellan klassbakgrund och återfall i brott. En person från arbetarklassen löper betydligt större risk att återfalla i brott jämfört med en person ur medelklassen.

Brottsförebyggande rådet, Brå, kom i vintras med sin rapport ”Återfall i brott”. I rapporten har forskare studerat en grupp på 69 700 personer som frigivits från fängelse, skrivits ut från sluten ungdomsvård, intensivövervakats eller lagförts med annan typ av påföljd under 2003. De medverkande i studien följdes upp under tre år för att se vilka eventuella nya brott de dömdes för.

I rapporten konstateras ett samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och andelen som återfaller i brott. En högre utbildning bland föräldrarna är relaterat till en lägre återfallsfrekvens. I gruppen personer med föräldrar med arbetaryrken återfaller 50 procent i brott efter tre år. Bland de personer som hade någon förälder som tillhörde gruppen ­högre tjänstemän återfaller 33 procent i brott inom tre år.

Av dem som straffats för ett brott och som hade en eftergymnasial utbildning återföll 22 ­procent inom tre år vilket kan jämföras med den totala återfalls­andelen som uppgick till 41 procent. Bland dem med lägst utbildningsnivå återföll ungefär hälften av personerna.

Anders Nilsson är docent i kriminologi och har forskat om fångars uppväxtvillkor. Han ­säger att arbetarklassen är över­representerad på landets fängelser. Både sett till uppväxt­för­hållanden och levnadsför­hållanden är det generellt sett en mycket resurssvag grupp som sitter i fängelse, och så har det alltid varit, säger Anders Nilsson.

– Att resurssvaga personer ­oftare återfaller i brott förvånar inte, eftersom resurser i form av utbildning, arbete, sociala relationer et cetera har betydelse för livschanser och möjligheter. En person från medelklassen har också mer att förlora på att återfalla i brott, säger han.

En som har lång erfarenhet av kriminalitet och fängelseliv är Jimmy Jähnke. I dag är han fri och kämpar för att bryta gamla mönster.

– Men det är svårt. Jag växte upp med kriminaliteten och det har blivit en livsstil, säger han. 


Jimmy Jähnke växte upp på 1950-talet med en ensamstående mamma. I skolan kallades han för oäkting, bastard och tattare av både barn och lärare.

– Jag lärde mig tidigt var jag hörde hemma. Morsan var tvungen att lämna mig på barnhem för att kunna arbeta. Hon har sagt att hon lämnade in en ängel och hämtade ut en djävul.

Kriminaliteten började han med redan i unga år. Under 15 års tid har Jimmy Jähnke suttit på ungdomsvårdsskola och i fängelser. Dömd för bland annat förmögenhetsbrott, narkotikabrott och våldsbrott. 
Han säger att det är en klassfråga vilka som hamnar i fängelse.


– Har du pengar och råd med bra advokater kan du klara dig ur det mesta. Samhället har en annan syn och toleransnivå mot personer från överklassen. Sådana som jag är ofta dömda på förhand, säger Jimmy Jähnke.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Följ oss på MastodonFölj oss via rss

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Se kriminella möta blockader

 

Fyll i din mejladress så skickar vi länk till videoreportaget 👇

Klicka här för att stänga