Sju av tio arbetslösa utan a-kassa

Av Sveriges 760 000 arbetslösa får endast 28 procent ersättning från a-kassan, enligt en sammanställning som LO nyligen gjort. LO:s ordförande Karl Petter Thorwaldsson säger att det behövs en hel översyn av a-kassan och kallar utvecklingen för ”en explosion av utanförskap”.

Inrikes
”Ett farligt läge på arbetsmarknaden”, säger LO:s Karl-Petter Thorwaldsson.
Foto: Janerik Henriksson/Scanpix

Arbetslösheten stiger i Sverige. Samtidigt har antalet arbetslösa utan någon som helst ersättning från a-kassan nått över en halv miljon människor, enligt en sammanställning som LO gjort baserad på uppgifter från SCB. Det innebär att endast en minoritet av Sveriges ­arbetslösa har rätt till ersättning i dag.

Orsakerna till att människor har valt att lämna a-kassorna, eller blivit utförsäkrade, är flera. Taket i ersättningen har släpat efter löneökningarna i många år och i dag får många arbetslösa inte 80 procent av lönen som de har rätt till, utan en lägre ersättning. Därutöver har av­gifterna sedan 2006 höjts och differentierats beroende på vilken bransch man tillhör. Reglerna för att kvalificera sig för a-kassa och för att behålla den har försämrats drastiskt.

Nu menar LO att det krävs en total översyn av a-kassan, med utgångspunkt i att ta bort differentieringen av avgifter, för att undvika vad ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson kallar för ”ett farligt läge på arbetsmarknaden”. 

– Vi har drivit på för en höjning av taket i a-kassan sedan 1990, även under socialdemokratisk regering. Men fram till 2006 hade vi en fungerande försäkring. Efter 2006 har utanförskapet exploderat och det är bara en minoritet av alla arbetslösa som har a-kassa, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

LO:s ordförande ser höjningen av a-kasseavgiften och differen­tieringen av densamma, samt tidsgränsen för hur länge man har rätt till a-kassa, som de främsta orsakerna till det stora tappet.

– Det är exempellöst vad den borgerliga regeringen har gjort.

För att få människor tillbaka till arbetslöshetsförsäkringen måste lagstiftningen ändras, menar LO. Innan den så kallade jobbpakten mellan regeringen, LO och Svenskt Näringsliv gick i stöpet i förra veckan, berättar Karl-Petter Thorwaldsson att finansminister Anders Borg, M, sagt sig vara beredd att ta bort differentieringen av avgifterna.

– Vad jag har förstått står han fast vid sitt löfte, men sedan blir det ju fackets och a-kassornas uppgift att återrekrytera alla dem som lämnat och det kommer bli ett svårt jobb. Det är inte alls säkert att man lyckas med det. 

Egentligen menar LO att flera förändringar av a-kassan måste till stånd för att det ska vara möjligt att locka tillbaka alla 525 000 oförsäkrade till a-kassan. De vill se sänkt avgift, höjd ersättning och bättre villkor. Enligt Karl-Petter Thorwaldsson har Social­demokraterna lovat en höjning av ersättningen från dagens 675 kronor per dag till 950 kronor per dag om de vinner valet 2014.

– Jag är glad att de tog i så pass mycket i sin senaste budget, även om det inte räcker.