Debatt

Vård utan vinst

Socialminister Göran Hägglund och folkhälsominister Maria Larsson vill ha mer vinster i vården. Foto: Mats Andersson / SCANPIX

Riskkapitalister gör enorma vinster på privat vård. Vinster som skulle kunna finansiera fler anställda inom vården och därmed öka patientsäkerheten. Vårt yrke förpliktigar oss att reagera och agera, skriver veckans debattörer från Socialistiska läkare, som vill se ett slut på den liberala utförsäljningspolitiken.

Vård ska bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och vi som arbetar inom vården ska alltid ha patientens hälsa som det främsta målet. Vi i Socialistiska ­läkare menar att privat vård med vinstintresse strider mot dessa principer. Forskning, främst från USA, visar att patienter dör i högre utsträckning på sjukhus med vinstintresse och att deras vårdkost­nader är högre än på andra sjukhus. Svensk forskning visar att privata vårdboenden har 10 procent lägre personaltäthet än icke-privata, vår beprövade erfarenhet säger oss att det är något dåligt – för patienterna och för de anställda. Att miljard­belopp bestående av skattepengar redan försvunnit ned i riskkapitalisters fickor talar sitt eget tydliga språk. 2010 gjorde riskkapitalisterna en vinst som motsvarade ­löner för 20  000 anställda, en vinst tagen från våra skattepengar.

Hälsa är dessutom mycket mer än bara vård. Hälsa handlar om samhällets utformning och om ­förebyggande åtgärder inom primärvården. Dessa ger inga kortsiktiga vinster, men stora samhällsekonomiska vinster i ett längre perspektiv. Vi har svårt att tro att vårdbolag med vinst som primärt syfte satsar på dessa åtgärder som i stunden endast är kostsamma.
 

Klyftorna i samhället har ökat de senaste åren. En privat vård med vinstintresse har potential att ytterligare öka på hälsoklyftorna genom att resursstarka individer får företräde, i stället för de med störst behov. Att göra vård, och i förlängningen hälsa, till en vara som ska konsumeras av patienter är en utveckling som vi i Socialistiska läkare tycker är skrämmande. Det är ett system som utgår från att alla har samma möjlighet att välja och konsumera. Men om så var fallet skulle inte hälsa ha en så tydlig klass­aspekt. Tvärtom, det finns strukturer i samhället som gör att människor har olika möjlighet att göra sådana val. I praktiken har forskning visat att höginkomst­tagare, välutbildade och etniska svenskar har bättre hälsa än låg­inkomsttagare, lågutbildade och invandrare. Därför är det viktigt att vi ifrågasätter denna så kallade valfrihet som är alliansens viktigaste argument för privat vård. För vilka har valfriheten ökat? De rika, relativt friska patienterna och risk­kapitalisterna.


Sjukvård ska
enlig Hälso- och sjukvårdslagen bedrivas enligt behovsprincipen där den med störst behov ska gå först. Vi i Socialistiska läkare menar att behovsstyrd vård inte är förenlig med vinster i vården och därför kan inte vi stå passiva inför en utveckling med allt fler privata vårdgivare och större vinstuttag. Vårt yrke förpliktigar oss att reagera och agera, för våra patienters skull och för folkhälsan. 

Nu höjs allt fler röster i frågan, medborgarinitiativ som ”Gemensam Välfärd” och ”Välfärd utan vinst” men också etablerade politiska organisationer som Vänsterpartiet och LO driver nu frågan hårt. 

Vinden kan vara på väg att vända i välfärdspolitiken och nu krävs ­gemensamma ansträngningar för att få skeppet i hamn. Vinner vi slaget om vinster i välfärden kan det vara början till slutet för den epok av liberal utförsäljningspolitik vi sett de senaste 20 åren. Därför är ett förbud mot vinster i vården vår viktigaste fråga fram till valet 2014, och vi hoppas att du vill samarbeta med oss i denna fråga.

 

Ida Linander och Theo Bodin, för styrelsen Socialistiska läkare

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984