Inrikes

OECD kritiserar bristande kontroll

Alltför många arbetskraftsinvandrare blir lurade på den svenska arbetsmarknaden. Nu kritiserar OECD den bristande uppföljningen av de invandrades anställningsvillkor.

Redan för ett år sedan kritiserade TCO den bristande kontrollen av att arbetskraftsinvandrare verkligen får den lön som utlovats i företagens ansökningar till Migrationsverket. Nu upprepas kritiken, men den här gången i en rapport från OECD, samarbetsorgan för världens rikaste länder.

Enligt reglerna från 2008 måste ett företag ansöka till Migrationsverket för att få anställa icke-europeisk arbetskraft. I denna ska anställningsvillkor framgå och ansökan ska sedan granskas av berörd fackorganisation. OECD betraktar systemet som bra, men påpekar att i företag med begränsad facklig närvaro brister kontrollen av att de verkliga villkoren motsvarar dem i ansökan.

LO har också krävt att en ansökan ska vara juridiskt bindande, men migrationsminister Tobias Billström (M) tillbakavisar förslaget. Han menar att det inte skulle innebära något starkare skydd mot utnyttjande.

– Låt mig, å regeringens vägnar, vara väldigt tydlig med en sak. Ett system så öppet som det svenska kan naturligtvis missbrukas. Den svenska arbetskraftsinvandringsreformen trädde i kraft för tre år sedan, och vi har vidtagit åtgärder när vi upptäckt missbruk, sade Tobias Billström då han mottog rapporten.

– Men vi måste också vara medvetna det faktum om att skärpta kontroller kan förlänga handläggningstiderna.

OECD föreslår i rapporten också att Migrationsverket ska lagra anställningsavtalen i en särskild databas och sedan ansvara för uppföljningen. Arbetsköpare som vill omförhandla villkoren bör också bli tvungna att meddela myndigheten om detta.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp