Svenskar jobbar längst i EU

Anställda i Sverige går i snitt i pension vid 63,1 års ålder, vilket innebär att vi arbetar drygt tre år längre än EU-genomsnittet, 59,9 år. Det visar siffror från Pensionsmyndigheten. I krisländerna Grekland, Spanien och Portugal är genomsnittsåldern vid pension 60,1, 60,5 respektive 62,4 år.