En av fem fixar inte matten

Nära var femte elev, 19,3 procent av niondeklassarna, klarade inte det nationella provet i matematik. Det är det sämsta resultatet sedan mätningarna startade 2003, då siffran var knappt 10 procent. Enligt Skolverket syns tydliga skillnader utifrån social bakgrund och föräldrarnas utbildning. Bland elever med föräldrar som endast gått ut grundskolan är det nära 40 procent som inte klarar godkänt.