F-kassan slarvar bort miljarder

Försäkringskassan betalar felaktigt ut 5 miljarder kronor varje år på grund av eget slarv. De felaktiga betalningarna är främst inom områdena sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning. Försäkringskassans egna misstag utgör en tredjedel av de pengar som felaktigt betalas ut. Resten av felbetalningarna beror på oavstikliga eller avsiktliga misstag från allmänheten.