OECD: Ingen koll på arbetsvillkor

Sverige har för dålig koll på om de som kommer hit från länder utanför EU för att arbeta verkligen får de löner och villkor som de blivit lovade, anser det ekonomiska samarbetsorganet OECD.

Sedan reglerna för tillfälliga arbetstillstånd ändrades 2008 har Migrationsverket beviljat 47000 tillstånd. Och myndigheten delar OECD:s kritik, bland annat mot direktivet att kompletta ansökningar ska beviljas även om personalen misstänker missförhållanden.

– För min personal känns det konstigt att sitta och fatta beslut när man känner i magen att det här är nog ett ärende där det här bara är en fasad, och det kommer nog att fuskas längre fram, verksamhetschef för tillståndsfrågor, till TT.