Inrikes

”Vi vill inte strejka”

Den första skolstrejken någonsin på Statens Institutionsstyrelse, SiS, är i full gång på Björkbackens ungdomshem i Göteborg. Syndikalisterna kräver att en arbetstidsreform som de menar kommer att sänka verksamhetens kvalitet dras tillbaka.

På måndagen gick de fyra SAC-anslutna lärarna på Björkbackens ungdomshem i Göteborg ut i strejk. Tre heldagar pågår strejken om inte ledningen på Statens Institutionsstyrelse SiS, huvudman för skolan, möter deras krav.

Två av de strejkande lärarna på Björkbacken har åkt upp till Stockholm och tillsammans med medlemmar från Stockholms Utbildningssyndikat av SAC strejkvaktat utanför SiS huvudkontor på Drottninggatan för att kunna påverka den högsta ledningen på plats. De andra två lärarna är kvar i Göteborg. Strejken bedrivs dock inte som normalt på arbetsplatsen, på grund av respekt för de intagna tjejerna.

– Vi vill verkligen inte gå ut i strejk, men vi måste. Vi varslade om en halvdag och genomförde den utan resultat och nu går vi ut i strejk tre heldagar denna vecka, måndag, tisdag och torsdag. Sker ingen förändring av situationen så kommer vi att utlysa fullskalig strejk hela nästa vecka, säger en av de syndikalistiska lärarna på Björkbacken, som vill vara anonym av rädsla för repressalier från arbetsköparen.

Det lärarna kräver är ett slut på besparingar och nedskärningar i Björkbackens verksamhet. Att kvalitet och arbetsmiljö skall prioriteras utöver kortsiktiga lösningar. Lärargruppen på Björkbacken har lagt fram en kompromiss där de möter kravet på förkortat sommarlov med ett förslag om bibehållen ferieanställning. Men det har förkastats av ledningen på Björkbacken.

– Genom att de tar bort den förtroendetid vi har som lärare tvingas vi bland annat använda vår fritid till planering av lektioner. Vi har nu en arbetsvecka på 45 timmar varav tio timmar är förtroendetid. Med det nya beslutet får vi mer arbete, men mindre tid att utföra det, hävdar Jessica, en av lärarna som bara vill figurera med förnamn.

Syndikalisterna motsätter sig inte att det lektionstiden utökas och att det blir kortare sommarledighet till förmån för sommarskola. Men det krävs mer resurser för att kvaliteten på undervisningen ska bevaras – om det inte finns förtroendetid för att planera lektionerna reduceras undervisningen enligt syndikalisterna till barnpassning.

SiS tror i stället det handlar om lathet hos personalen och att den vill behålla sitt långa sommarlov, menar Jessica. Hon berättar att SiS under en intern utbildningsdag specifikt poängterade att arbetsmiljön för de anställda är lika med behandlingsmiljön för de intagna tjejerna. Något som rimmar illa med verkligheten om ledningen nu får sin vilja igenom.

I en medarbetarenkät framkommer det att var tredje anställd i nuläget upplever sig ha en så stor arbetsbörda att det påverkar deras arbetsglädje och privatliv negativt.

– Är vi lärare trötta eller stressade en dag på jobbet märks det direkt på gruppen med ungdomar. Tappar du strukturen som lärare i de här grupperna, kommer konsekvensen som ett brev på posten. Det blir oroligt direkt, menar en av lärarna.

Det tjugotal tjejer som har plats på hemmet är i högstadieålder med social problematik. De lider av diagnoser som ADHD, autism, anorexi eller självskadebeteenden och vissa har ett kriminellt förflutet eller missbruksproblem.

– Skolan är väldigt viktig för tjejerna och många gånger en biljett till ett nytt liv. Om det hela tiden skärs ned i verksamheten kommer det påverka tjejerna. Personalen orkar inte med arbetsbördan och personalomsättningen kommer att öka. Vilket i sin tur leder till ökad oro och otrygghet för tjejerna. Byts hela tiden personal ut raseras hela koncept Björkbacken. Ungdomarna behöver verkligen all trygghet de kan få om de ska kunna återgå till ett liv ute i samhället igen, säger Jessica.

Lärarna poängterar också att det kommer ett nytt betygssystem och en ny läroplan under 2011, något som ytterligare påverkar arbetsbördan.

De två lärare som är kvar på arbetsplatsen och är anslutna till andra fackförbund är neutrala under strejken. Det innebär att de inte får agera strejkbrytare eller ta över de strejkande lärarnas arbetsuppgifter. Lärarna medger att elevernas undervisning blir lidande av strejken, däremot fungerar den övriga verksamheten som vanligt och behandlingspersonal finns på plats.

– Det är en allmän skolutveckling som är åt helvete, de här tjejerna har de sämsta förutsättningar i samhället och förtjänar det bästa. Det gör mig oerhört ledsen att de är de som är de mest utsatta och dem det dras in pengar för, säger Jessica.

Fakta: Strejken
• Björkbackens ungdomshem har 20 platser och ligger i Bergsjön, Göteborg. Inskrivningsåldern är 12–17 år och eleverna placeras enligt Lagen om vård av unga eller Socialtjänstlagen.

• Ledningen vill avskaffa lärarnas ferieanställningar, vilka innebär en arbetsvecka på 45 timmar och längre ledighet under sommaren. Samtidigt ska lektionstiden per vecka utökas från dagens 19 till 23 timmar. Syndikalisterna motsätter sig varken sommarverksamhet eller utökad lektionstid, men menar att förändringen inte kan genomföras utan att resurser skjuts till.

• Syndikalisterna menar dels att lärarnas arbetsbelastning kommer att höjas med motsvarande 50 procent utan lönekompensation, dels att kvaliteten på undervisningen kommer att sjunka när lärarna går miste om planerings-tid.

• Även de kollektivavtalsslutande facken har genom Offentliganställdas Förhandlingsråd motsatt sig förändringen.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga