Inrikes

Riksdagen röstar om Lex Laval

På torsdag röstar riksdagen om Lavallagen. I tisdags försökte den rödgröna oppositionen stoppa lagen genom en begäran om vilandeförklaring.

– Om man röstar för innebär det en historisk inskränkning av strejk-
rätten och rätten att fritt förhandla och teckna kollektivavtal med utländska företag. Det är ett rejält slag mot arbetarna och fackföreningsrörelsen, säger Josefin Brink, Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson, till Arbetaren Zenit.
I början av februari skrev hon tillsammans med Ulf Holm, MP, och Sven-Erik Österberg, S, på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt att oppositionen kommer att riva upp lagen om den nu går igenom. De rödgröna vänder sig emot att regeringens lagförslag går längre än vad som kan motiveras av EG-domstolens dom, den så kallade Lavaldomen.
– Regeringen har inte gjort något för att försvara den svenska kollektivavtalsmodellen, de har inte utnyttjat det nationella handlingsutrymmet och de har tolkat minimilönbegreppet alltför snävt, säger Josefin Brink.
Hon menar att detta i förlängningen kommer att leda till att olika regler kommer att gälla för svenska och utländska företag och anställda. På så sätt kommer det att bli frivilligt för utländska företag att tillämpa svenska löne- och anställningsvillkor.

Den rödgröna oppositionen krävde med anledning av detta nyligen att Konstitutionsutskottet, KU, skulle granska regeringens förslag gentemot grundlagen med tanke på föreningsfriheten. Oppositionen ville att förslaget skulle vilandeförklaras ett år för att hitta en lösning på hur grundläggande fackliga rättigheter och den svenska kollektivavtalsmodellen skulle kunna värnas och utvecklas. Men KU bordlade frågan och skickade den vidare till lagrådet som har till uppgift att granska viktiga lagförslag innan de behandlas i riksdagen. I februari godkände så lagrådet lagförslaget.

Josefin Brink anser att förslaget är dåligt eftersom det innebär att svenska fack inte får kräva att utländska arbetsgivare, som tillfälligt är verksamma i Sverige, betalar mer än minimilön och minimivillkor för arbetstider och semester enligt svenska avtal.
– Visst kan de utländska arbetarna gå med i facket här i Sverige, men svenska fack får inte kräva att dessa företag tecknar svenska kollektivavtal om företagen redan betalar minst enligt de minimivillkor som facken har rätt att kräva, säger hon.
De som vill konkurrera med lönedumpning och sämre arbetsvillkor kan göra det är hennes slutsats.

Maria Karlsson, facklig samordnare på SAC Syndikalisterna, menar att utvecklingen inte är förvånande. Med ett EU-medlemskap följer de fyra friheterna där människor, varor, tjänster och pengar ska röra sig fritt. Marknadskrafternas fria rörlighet har därmed företräde framför till exempel löntagarnas rättigheter.
– Valet att inte ha dessa regler finns tyvärr inte. Det vill säga om vi inte väljer att gå ur, vilket vore det lämpliga. Den fria rörligheten gäller dock långt ifrån alla och Lavalfrågan skymmer en än viktigare fråga, den om papperslösa arbetares villkor, menar hon.

Fakta Lex Laval

Lex Laval föreskriver vilka villkor som i framtiden ska gälla för utländska anställda som utstationeras till Sverige. Förslaget lades med bakgrund av att EG-domstolen 2007 avvisade Byggnads och Elektrikernas blockad av ett skolbygge i Vaxholm där arbetsköparen vägrade att teckna svenskt kollektivavtal för inhyrda lettiska arbetare. Efter EG-domstolens utslag beslutade därefter den svenska regeringen att tillsätta en utredning för att se hur den svenska arbetsrätten skulle ändras så att den överensstämmer med EU-rätten. Lagförslaget bygger på denna utredning.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Världen har ögonen på svenskars stöd för PKKs syriska grenar i Rojava. Men hur mycket vet du om PKK, PYD och YPG? Prenumerera på vårt nyhetsbrev nu så får du ett samlat paket av Rojava-rapportering och upplåsta reportage direkt i brevlådan.

Klicka här för att stänga