Inrikes

Papperslös i SAC:s arbetsutskott

För första gången valdes i dag en papperslös medlem in i SAC:s arbetsutskott. Kongressen valde också nya funktionärer, däribland en ny chefredaktör för tidningen Arbetaren.

– Det här är ett jätteviktigt steg för alla papperslösa i Sverige, säger den nyvalde AU-ledamoten, som inte vill använda sitt riktiga namn i tidningen, men kallas för ”Coco” och kommer från Skärholmens LS.
– Det här valet innebär att även papperslösa kan få vara med och påverka utvecklingen, fortsätter han.
Övriga ordinarie ledamöter i centralkommitténs arbetsutskott kommer från Jönköpings, Malmö, Stockholms, Skärholmens och Kalmar LS.

Bland de funktionärer som valdes under dagen fanns Anders Knutsson, tidningen Syndikalistens redaktör som nu får titeln informationsorganisatör med utökat ansvar för bland annat SAC:s hemsida och Maria Karlsson, facklig samordnare, vilket ersätter den tidigare tjänsten som förhandlingssekreterare.
Kongressen beslöt att tjänsten som studieorganisatör ska utökas till heltid, vilken kommer att utlysas.
Även en heltidstjänst som SAC:s generalsekretare kommer att utlysas. Vederbörande kommer inte längre att ingå i arbetsutskottet, men ha ett övergripande ansvar för administration och personal på SAC:s huvudkontor i Stockholm.

Västerorts LS motionerade dessutom om att SAC skulle inrätta en halvtidstjänst som registersamordnare för hela landet.
Flera ombud uttryckte sitt stöd för registermetoden.
– Det finns åtta restauranger och ett hotell som vi har lyckats påtvinga registrets villkor, inklusive att de anställt de vi väljer. Vi har ytterligare två hotell som vi kan ta kontrollen över, givet att alla som jobbar är syndikalister. Registerkampen borde vara på nationell nivå, därför behöver SAC investera resurser för att koordinera kampen, sade Maria América Aguilar Lima, från Västerorts LS.
Samtidigt menade flera ombud att så länge inte fler än som i dag två LS aktivt tillämpar registermetoden finns inget behov av en nationell samordnare och motionen avslogs.

Den avslutande dagen på kongressen innebar också att tidningen Arbetaren fick en ny chefredaktör för kommande kongressperiod. Det blev Mattias Pettersson från Solna LS som på onsdagen valdes, i konkurrens med Finn Hellman samt Toivo Jokkala och Amalthea Sandahl, alla från Stockholms LS.
– Tidningen Arbetaren är i dag riktad till en liten grupp politiskt specialintresserade läsare, men når inte ut till arbetsplatserna, sade Mattias Pettersson i sin plädering inför omröstningen.
– Jag har genom mitt organiseringsarbete ett stort och brett kontaktnät som kan råda bor på den här situationen.
Den nye chefredaktören kommer att tillträda under hösten och efterträder Rebecka Bohlin och Rikard Warlenius, som tjänstgjort sedan 2004.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga