En organiserad anarkism

Redaktionens önskan är ”att få igång ett samtal om anarkismen som ett verkligt alternativ till dagens politik”. Resultatet har blivit en hundra sidor tjock skrift som spretar åt lite olika håll. Efter att ha konstaterat att anarkister i Sverige i dag till stor del verkar inom ”syntesorganisering” – det vill säga i små, självständiga grupper eller nätverk– efterlyser redaktionen möjligheter till bredare och öppnare organisering. Inte uteslutande en stor massrörelse för anarkister, utan snarare en kombination av en sådan och mindre grupper.

I de efterföljande texterna belyses platt organisering med olika exempel: Från Kulturkampanjens arbete för ett självstyrt aktivitetshus, eller ett och ett halvt decennium i olika kollektiv – till paradexemplet med anarkistisk och syndikalistisk organisering i Spanien under 1930-talets inbördeskrig.

Ett drygt tiotal längre artiklar varvas med kortare texter. Mycket är beskrivet tidigare, men inte samlat på ett så pass lättläst och snyggt sätt som i den här skriften.

Glädjande är en beskrivning av det i sammanhanget relativt nya internationella nätverket Peoples Global Action, PGA, den framgångsrika kampanjen för papperslösa, och en beskrivning av konsensusmetoden. Riktigt intressant är också Patrik Gronostajs försök att ta ett grepp på basorganisering i Latinamerika under 1960- och 70-talen och en svensk förort på 2000-talet (Hammarkullen).

Anarkism, nr 1
Tema: organisering
Anarkistiska studier, 2008