Debatt

Norbergs nyliberala slöja

David Munck vidhåller att Johan Norberg försöker pressa in FRA-motståndet i en nyliberal fålla.

Det är bra att Johan Norberg (Arbetaren 34/2008) vill ha bredd i FRA-motståndet. Problemet är att han i Expressen den 15 juli, och delvis i sitt svar till mig, försöker pressa in en tvärpolitisk fråga i nyliberalismens statsteori och världsbild. Även trotskister finns i FRA-motståndet, men jag hävdar inte att det bekräftar teorin om den permanenta revolutionen.

Jag har inte förvrängt Norbergs texter ur Nyliberalen. I hornhinneartikeln står hans mening ”Vad är det man gör annars när man bestjäl individen…” i presens och synes därför åsyfta den reellt existerande välfärdsstaten, inte John Rawls framtida utopi. Jämförelsen mellan rånare och bidragstagare som stjäl ”genom ombud” ingår inte i Norbergs citat av rånaren T utan är tillagd av Norberg själv. Endast för extrema nyliberaler och stalinister kan motsatsparet hälsa/sjukdom ha någon relevans i diskussionen om marknad/stat. Alla andra inser att det sistnämnda inte är en bra/dålig-motsättning utan en jämviktsmotsättning, fast vi tvistar om hur en god avvägning ser ut.

Norberg vet lika väl som jag att de klassiska liberaler som han åkallar inte hade någon åsikt om välfärdsstaten, eftersom den inte fanns på deras tid. Att recycla deras argument mot feodalism och skråväsende till argument mot välfärdsstaten (en intellektuell övning där förvisso Norberg är svensk mästare) är inte klassiskt liberalt utan just nyliberalt.

Medan FRA-motståndet ännu kan värja sig mot Norbergs nyliberala slöja har en avliden författare svårare. Därför avslutar jag med ett citat ur Vilhelm Mobergs artikel ”Oxfordrörelsen och de sociala problemen” (1939, ur samlingsvolymen ”I egen sak” 1984): ”De sociala motsättningarna på vår jord är krigens yttersta orsaksrötter. En slående illustration härtill är inbördeskriget i Spanien, som under två års tid har utgjort ett oavbrutet hot mot världsfreden. Denna förfärande kamp inom ett folk har föranletts av de djupa klyftorna mellan klasserna i ett land, där feodalväldet hållit sig kvar ända in i vår tid.”

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Hallå  👋

Vill du läsa senaste numret av vårt låsta Månadsmagasin gratis på webben? Skriv upp dig på nyhetsbrevet så skickar vi det på mejlen.

Nyhetsbrevet innehåller:

✔ Senaste rubrikerna två gånger i veckan

✔ Utvalda reportage på söndagar