Inrikes

S-kommuner väljer att inte privatisera

Ingen socialdemokratiskt styrd kommun står i färd att privatisera, visar Arbetarens granskning av 20 slumpmässigt utvalda s-kommuner – en bjärt kontrast mot de borgerligt styrda.Samtidigt kan var tredje s-kommun ”tänka sig” privata entreprenörer.

Ingen av 20 de s-styrda kommuner Arbetaren talat med har för tillfället planer på att privatisera kommunala kärnverksamheter som barn- och äldreomsorg. Sju av de uppringda kommunerna stänger dock inte dörren till alternativa driftsformer. Men mest i form av kooperativ och intraprenad (se faktaruta), vilket innebär en dramatisk skillnad mot borgerligt styrda kommuner (se Arbetaren 29/2007).

I Lidköping drivs den kommunala verksamheten i egen regi.

– Det finns ingen anledning att privata företag ska tjäna pengar på att utföra verksamheterna som finansieras av det allmännas pengar, säger Kjell Hedvall, s, kommunstyrelsens ordförande.

I Köping är tongångarna likadana. Det är också ideologiska motiv som gör att såväl skolor som äldreomsorgen helt och hållet drivs av kommunen.

– Vi kommer inte att upphandla kommunal service för vi vill ha full kontroll och insyn över våra kärnverksamheter, säger Elizabeth Salomonsson, s, kommunstyrelsens ordförande.

En gemensam nämnare för de granskade s-kommunerna är att de anser att deras kommunala verksamhet håller en hög kvalitet som privata företag inte skulle kunna matcha.

– I dag drivs vår barn- och äldreomsorg i kommunal regi och vi tycker inte att det finns någon anledning att ändra på det. Men det här är ingen ideologisk fråga, utan vi anser att barn- och äldreomsorgen i Luleå är väl uppbyggt och fungerar bra, säger Yvonne Stålnacke ,s, kommunstyrelsens första vice ordförande.

I Trollhättan är vård och utbildning också en kommunal angelägenhet. Allt drivs i kommunal regi. Och kommunens styrelseordförande Gert-Inge Andersson, ,s, berättar att det inte finns något behov av att handla upp den kommunala servicen så länge den erbjuder en service som alla är nöjda med.

Även om samtliga kommuner hävdar att barn- och äldreomsorg är sådant som i huvudsak måste stanna kvar i kommunens regi kan sju stycken tänka sig pröva icke-kommunala aktörer, som Kalix till exempel.

– Politiskt har vi sagt att vi kan se på alternativa driftsformer och då har vi pekat ut kooperativ och intraprenad som möjliga alternativa driftsformer under den här mandatperioden, säger kommunstyrelsens ordförande Robert Forsberg, s.

I Göteborg ligger redan en mindre del av de kommunala verksamheterna på entreprenad. Där har en utredning tillsatts med uppdrag att undersöka vilka områden som i framtiden skulle kunna privatiseras. Kommunalrådet Marie Lindén (v) slår dock fast att andelen kommunaldrivna verksamheter måste förbli störst.

– Om ett privat företag exempelvis vill starta hemtjänst måste det erbjuda ett plusvärde utöver den basverksamhet som kommunen har. Det ska alltså vara ett vinna-vinna-koncept men det får aldrig ersätta vår kommunala verksamhet, säger hon.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984