Inrikes

Fi ska bli bredare

Arbetsgruppen för demokrati och kommunikation (ADK) hade föreslagit ändringar i Fi:s plattform och fick också igenom sina förslag.Från att ha fokuserat på könsorättvisor ska nu Fi även verka för att alla ska ha samma möjligheter i livet ”oavsett kön, sexuell läggning, föreställningar om ras/etnicitet, funktionalitet, klass, könsuttryck, könsidentitet och ålder”. I samma paragraf ändrades ordet […]

Arbetsgruppen för demokrati och kommunikation (ADK) hade föreslagit ändringar i Fi:s plattform och fick också igenom sina förslag.
Från att ha fokuserat på könsorättvisor ska nu Fi även verka för att alla ska ha samma möjligheter i livet ”oavsett kön, sexuell läggning, föreställningar om ras/etnicitet, funktionalitet, klass, könsuttryck, könsidentitet och ålder”. I samma paragraf ändrades ordet ”kvinnosolidaritet” till ”solidaritet”, och paragrafen om att endast en fjärdedel av styrelsen får bestå av män togs bort. Organisationen öppnas alltså för mer manlig medverkan.
Under kongressen talades det även om internationell solidaritet, och som ett led i det skickade Fi i ett kongressuttalande sitt stöd till iranska feminister.

Till ny talesperson valde de 180 kongressdeltagarna, med stor majoritet, Stina Sundberg som ska representera organisationen tillsammans med omvalde Gudrun Schyman. I pläderingarna för Stina Sundberg som talesperson fördes det från flera håll fram vikten av att välja en hbt-person (homo-bi-trans) som Fi:s ansikte utåt. Stina Sundberg säger själv att:
– Med tanke på det mediedrev som var angående hbt tycker jag att det är viktigt att Fi fortsätter att visa att hbt-frågorna är viktiga. Det synligaste sättet att göra det på är att ha en talesperson som är lesbisk.
Stina Sundberg är tidigare rektor för kvinnofolkhögskolan och nu kanslichef på Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO.
– Det första jag kommer att göra är att tillsammans med styrelsen lägga upp strategier för folkbildningen. Jag tror att folkbildningen är det enda redskapet för att hitta nya lösningar på våra problem, säger Stina Sundberg.
Som nyvald talesperson är hon hoppfull inför framtiden och hon tror på systerskapet.
– Ja visst, systerskap är en medveten solidarisk handling. Men du måste vara politisk medveten om könsförtrycket för att kunna utveckla ett systerskap.

Några beslut om deltagande i framtida val fattades inte, och därmed är det möjligt att Fi får ett etableringsbidrag för kvinnors organisering på 400000 kronor. Men den nytillträdda styrelsen fick av kongressen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för Fi att ställa upp i kommande val, de ska bland annat ta hänsyn till organisationens ekonomi och medlemsantal. Definitivt beslut om initiativet ska ställa upp eller inte kommer att fattas på en extrainsatt kongress 2008.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Ge bort granskning i jul

Starta en prenumeration – få sex månader att ge bort

 

Klicka här för att stänga rutan