Kultur

Historien kommer ut

Många känner till att homosexualitetens historia omfattar ett antal milstolpar, somliga våldsamma, som nazisternas attack ”de långa knivarnas natt” 1934, andra stolta, som den första gaymarschen i New York 1970, året efter Stonewallupploppet. Dessa har blivit begrepp och minnesdagar som högtidlighålls även av icke homosexuella grupper. Men att historien världen över uppvisat en stadig kontinuitet […]

Många känner till att homosexualitetens historia omfattar ett antal milstolpar, somliga våldsamma, som nazisternas attack ”de långa knivarnas natt” 1934, andra stolta, som den första gaymarschen i New York 1970, året efter Stonewallupploppet. Dessa har blivit begrepp och minnesdagar som högtidlighålls även av icke homosexuella grupper. Men att historien världen över uppvisat en stadig kontinuitet och genomgått så många processer kring homosexualiteten, i teori och praktik, är knappast ett allmänt känt faktum.

Gay, en världshistoria, som nu utkommit på svenska, berättar och tolkar en historia som är lång och rik, som mänsklighetens utveckling på de flesta andra plan som beskrivits i skolans böcker. (Skolans litteratur har alltid haft en tendens att dölja eller demonisera samkönad sexualitet och kärlek, undersökningar från så sent som 2006 visar att det fortfarande är så. Skälet till att osynliggörande eller en sjukdomsstämpel blivit norm är inte en slump, det visar denna bok.)

Att som här visa på en lång utvecklingshistoria, där skeenden griper in i varandra, ger en helt ny bild av hur samhällets olika epoker och statsskick har lagt stor möda på att förneka fenomenets förekomst, vilket påvisar hur det betraktats som jämställt andra hot. Att till exempel senator McCarty i 1950-talets Amerika inte bara förföljde kommunister, utan att även homosexuella ansågs utöva ”antiamerikanism”, var faktiskt en nyhet för mig.

Den som bestämmer sig för att skriva homosexualitetens historia måste omedelbart ställas inför ett grundproblem: hur stor plats ska motståndet mot homosexualitet få ta?

I homosexualitetens praktik har följt och följer ett ständigt ifrågasättande, från misstänksamhet till våld till lagstiftning. Detta har oundvikligen präglat historien och utvecklingen.

Redaktören Robert Aldrich har inte väjt för att understryka motstånd, repression, straff, våld och mord på människor som förespråkar och/eller utövar samkönade sexuella aktiviteter och/eller direkt betecknar sig själva som homosexuella (vilket inte är samma sak).

Praktverket, med något som måste till-höra världshistoriens vackraste omslag, visar en hel del illustrationer av medeltida tortyr och avrättningar, och nidteckningar på bögar och lesbiska. Överhuvudtaget är bildmaterialet lite av ett problem, och i min smak finns här också kanske ett överskott av den sexuella praktiken, jag vet inte hur många bilder på män som under olika historiska perioder världen över här utövar analsex inför mina ögon. Det är ofta vackra illustrationer och visst är boken en fröjd att bläddra i, men frågan är hur mycket det tillför just det historiska faktamaterialet.

Visst fungerar illustrationerna som bevisföring på hur homosexualitet utövats och uppskattats under historien, men nog kan det kännas lite enahanda. Bokens soff-boksformat ger att en viss tankemöda måste läggas kring detta. Och frågan inställer sig då och då vilka som är bokens målgrupp.

I sakens natur ligger att ett verk som detta har många funktioner. Å ena sidan naturligtvis en stärkande bekräftelseskrift för alla som osynliggjorts, ifrågasatts eller bara undrat om de är ensamma i hela världen om sina sexuella preferenser, å den andra en korrekt historiebok i ett ämne som länge väntat på sin genomlysning.

Detta är inte en bok enbart för ”invigda”, den sexual- och, måste man säga, kulturpolitiska miljön som boken beskriver har här blivit lättillgänglig för en bred allmänhet, och framstår ofta som en attraktiv, blomstrande scen för fria andar.

När det gäller texten kunde alltså snart sagt ingenting vara mer intressant och upplysande. De olika författarna berättar om skilda epokers sätt att se på homosexualitet.

Det börjar, inte överraskande, med en ordentlig genomgång av ”de gamla grekerna”, för ungefär 2500 år sedan. Alla känner vi väl någorlunda till schablonbilden av atenarnas idéer om hur en äldre man under sin undervisning och ”vänskap” med en ung man som han tagit till sin skyddsling, ansågs kunna utöva sex med densamme utan att detta betraktades som fel eller hotande mot det heterosexuella familje- och samhällslivet, snarare önskvärt. Här utvecklas berättelsen om denna praktik, och det är inte, med dagens synsätt, en särskilt romantisk bild som framställs. Vuxna män uppvaktade och penetrerade 12–18 år gamla pojkar (relationen avbröts när den unge började få skäggväxt). Pojken förärades gåvor, men var förbjuden att ta emot pengar, eftersom man föreställde sig att en man som lärt sig att sälja sin kropp också kunde tänka sig att ”schackra med samhällets intr

essen”.

Denna ordning existerade, men bevarade bilder på keramik, väggmålningar och bevarade teaterpjäser berättar också om accepterade, njutningsfyllda homosexuella relationer i många olika schatteringar mellan män och mellan kvinnor.

Historien fortsätter i klassisk stil med romare, tidig medeltid, renässans, romantik, industrialism och modern tid, där förstås olika statskick och dess förhållande till fenomenet beskrivs, samt växande möjligheter att starta sällskap, tidskrifter och manifestationer för gayfrigörelse. Slutorden kring en trolig framtida utveckling tar avstamp i det samkönade äktenskapet som idag sprids som möjlighet i land efter land.

För inte så länge sedan bedrevs kamp genom att ”outa” smyghomosexuella kvinnor och män mot deras vilja, något som ibland ledde till privata och yrkesmässiga tragedier. Idag berättar många artister, politiker och andra kända människor med stolthet om sitt livsval. Två världsstjärnor som Katherine Hepburn och Spencer Tracy, vilka levde hela sina liv med den ”officiella hemligheten” om ett förhållande, fast den senare var katolskt gift, har i dagarna, många år efter sin död, ”kommit ut” och visat sig ha en ännu större hemlighet. Och det är ingen negativ publicitet.

Gay – en världshistoria kunde inför sin svenska utgivning ha kompletterats. Det fattas för en svensk läsekrets några viktiga diskussioner som kommit upp under senare år, som ”Rosa pengar” – välbeställda, homosexuella (oftast) män som köpstark konsumentgrupp – eller politiskt radikala hbt-personer som ifrågasätter en ”schlagerinriktad” kulturmiljö (och tvärtom). Jag saknar också en kommentar kring dagens förföljelser i religionsfundamentalistiska stater, och asylfrågor som berör Sverige – sannerligen inte enbart ett land som var ett av de första att skapa äktenskapsliknande partnerskap.

Men med en ökad allmäntillgänglighet till både svåra och attraktiva sidor av gaylivet ökar också möjligheten att studera och diskutera till exempel betydelsen av det faktum att den nya, borgerliga alliansregeringen innehåller minst tre gaypersoner.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Följ oss på MastodonFölj oss via rss

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Se kriminella möta blockader

 

Fyll i din mejladress så skickar vi länk till videoreportaget 👇

Klicka här för att stänga