Ledare

Ledord: skenhelig

Skenhelig. Så kan den timslånga regeringsförklaring som den nye statsministern Fredrik Reinfeldt läste upp i riksdagen i fredags bäst sammanfattas. På varje politiskt område finns vackra svepande formuleringar om att allt kommer att bli bättre, men följt av en sakpolitisk inriktning som i de flesta fall går i rakt motsatt riktning. Regeringen kommer att sänka […]

Skenhelig. Så kan den timslånga regeringsförklaring som den nye statsministern Fredrik Reinfeldt läste upp i riksdagen i fredags bäst sammanfattas. På varje politiskt område finns vackra svepande formuleringar om att allt kommer att bli bättre, men följt av en sakpolitisk inriktning som i de flesta fall går i rakt motsatt riktning. Regeringen kommer att sänka inkomstskatterna med 37 miljarder kronor, i första steget. Till detta kommer sänkningar/borttagande av förmögenhets- och fastighetsskatten. De slår sig för bröstet med skattesänkningarna och lovar att det inte minst ska komma de lågavlönade till del. Men samtidigt aviserar de höjda avgifter till a-kassorna i storleksordningen 10 miljarder kronor. Förslaget är varken utarbetat i detalj eller klubbat än, men enligt en beräkning från LO får medlemmarna i Kommunal en höjning i storleksordningen 300 kronor i månaden, samtidigt som a-kasseavgiften inte längre blir avdr

agsgill.

Den svenska modellen med kollektivavtal ska värnas, heter det. Men för att avtalen bättre ska gynna näringslivet chockhöjs alltså de fackliga avgifterna. ”Värna” blir på moderatspråk synonymt med att slå undan benen på facken.

Sedan bedyrar Reinfeldt hur viktigt det är att arbetstagarna har ”trygga villkor”. Trygghet ges betydelsen: Fler tillfälliga anställningar, ökade löneklyftor och fler egenföretagare. Det sistnämnda genom en F-skattereform som innebär att även den som jobbar för bara ett företag kan bli egenföretagare, vilket ger företagen möjligheten att välja att anställa personal – som lyder under kollektivavtal – eller anlita egenföretagare – och därmed kringgå avtal om lön och andra villkor.

Demokrati och mänskliga rättigheter är ord som upprepas många gånger i regeringsförklaringen. Låt oss därför skicka en hälsning till utrikesminister Carl Bildt att vi välkomnar hans kritik mot isoleringen av den demokratiskt valda palestinska regeringen. Om dialog är vägen att hantera hur den israeliska regimen bryter mot både FN-konventioner och resolutioner, isolerar Gaza och låter den palestinska befolkningen svälta – måste väl dialog vara vägen även gentemot Hamas. Låt oss samtidigt påminna om att USA bör utsättas för skarp kritik för sina hemliga fångläger och Guantánamobasen, om mänskliga rättigheter ska vara ett honnörsord för den svenska regeringen i praktiken.

Den kvinnodominerade service-sektorn ska växa, aviserar regeringen. Detta gör det nämligen lättare för familjerna att få vardagspusslet att gå ihop. Men hur den kvinna som arbetar som städerska eller hembiträde, med ökade kostnader för facklig organisering, ska få råd att själv anställa någon att ta hand om de hushållsnära tjänsterna i sitt eget hem framgår inte. För ”familjerna” som ska gynnas inbegriper inte arbetarklassen. Precis som ”alla” som sägs gynnas av ”solidariskt finansierad välfärd” inte inbegriper arbetslösa och sjuka. Listan kan göras än mycket längre.

Vi har fått en högerregering som slår mot de svaga. Att den samtidigt utger sig för att vara en ”arbetarregering” illustrerar med all tydlighet hur skenhelighet är dess främsta ledord.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga