Debatt

Behåll fokus på förövaren

RFSU förespråkar en attitydförändring i samhället genom preventivt arbete, ökade resurser, kunskap och arenor för att prata om sex, njutning, gränser och övergrepp för att stoppa våldtäkter. Detta helhetsgrepp på sexuallivet är väldigt viktigt och bör definitivt finnas med i bilden för att tillämpningen av lagen ska bli effektiv. Domare, poliser, åklagare, advokater, sexualupplysare med […]

RFSU förespråkar en attitydförändring i samhället genom preventivt arbete, ökade resurser, kunskap och arenor för att prata om sex, njutning, gränser och övergrepp för att stoppa våldtäkter. Detta helhetsgrepp på sexuallivet är väldigt viktigt och bör definitivt finnas med i bilden för att tillämpningen av lagen ska bli effektiv. Domare, poliser, åklagare, advokater, sexualupplysare med flera ska därmed ha ett värdigt bemötande av offren och även vara så insatta att de inte låter förnuftet styras av fördomar.
Men det vi ser är att lagen inte avspeglar samhällets syn på våldtäkt. I ett gott samhälle ska sex naturligtvis vara en medveten handling för ömsesidig njutning men i de fall då sex i stället blir ett övergrepp ska lagen effektivt skydda medborgarna. Vi anser inte att det finns ett självändamål med att uppnå en viss fällandekvot men att de som begått ett brott ska kunna ställas till svars.
Ett samtycke är grundläggande för att styrka frivillighet. Att lagstiftaren har avstått från kravet på samtycke för samlag är anmärkningsvärt då samtycke krävs för alla andra partsförbindelser, till exempel ett vanligt affärsavtal.

Brottsoffermyndigheten anser att kravet på samtycke har en normerande verkan och tjänar som stöd för unga kvinnor. Brottsofferjourernas riksförbund anser att det är viktigt att bygga sexualbrottslagen på att det är kvinnan som har självbestämmanderätten över sin kropp och att det är att likställa med våldtäkt att sätta sig över hennes samtycke och genomdriva en sexuell handling.
Fokus i en sexualbrottsutredning ska ligga på gärningsmannens handlande och inte kvinnans tidigare beteende och agerande. Även sexuellt utsvävande personer kan bli våldtagna och ska då bemötas med samma respekt som vilket offer som helst. Vid åtal om våldtäkt ska den misstänkte kunna svara på vad som gav honom fog att tro att frivillighet förelåg, med andra ord om och hur kvinnan samtyckte.
Till skillnad från vad RFSU och sexualbrottskommittén anfört skulle fokus inte flyttas över till kvinnan utan ligga kvar på mannens beteende.

I övrigt håller Vänsterjuristerna med RFSU om att sexualbrottslagen borde ha gjorts könsneutral. För oss finns inga argument som motiverar en könsuppdelning. Vi har utgått från kvinnan som offer och mannen som förövare, eftersom lagen nu är uppbyggd på detta sätt, men även för att det är den typiska våldtäktssituationen.
RFSU har självklart rätt i att attityder i samhället måste förändras. Men lagen bör spegla attitydförändringen och även vara ett föredöme för hur samhället ser, och bör se, ut.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga