Inrikes

Invandring – en vinstaffär

I en aktuell studie kommer riksbanken fram till att invandring haft en avgörande betydelse för den spanska ekonomins tillväxt och för att hålla nere inflationen och utlandsskulden. Den har också inneburit att det underskott i det offentliga pensionssystemet som landet fasar för och som tidigare har förutsetts till 2012, har fördröjts med drygt tio år […]

I en aktuell studie kommer riksbanken fram till att invandring haft en avgörande betydelse för den spanska ekonomins tillväxt och för att hålla nere inflationen och utlandsskulden.
Den har också inneburit att det underskott i det offentliga pensionssystemet som landet fasar för och som tidigare har förutsetts till 2012, har fördröjts med drygt tio år och nu anses inträffa först 2025. Påfrestningen på pensionssystemet kommer nämligen av att spanjorerna i genomsnitt lever allt längre och andelen gamla i landet därmed ökar, medan invandrarna oftast är unga och därmed motverkar den tendensen.

EU:s statistikbyrå, Eurostat, visar i sin demografiska statistik för 2005 att Europas befolkning ökar med två miljoner personer, lägre än året före då ökningen låg på 2,3 miljoner. Europa har i dag 461,5 miljoner invånare, och den största delen av ökningen beror på invandring.
Två länder stod ensamma för mottagandet av mer än hälften av alla invandrare som kom till Europa 2005: Spanien, som ligger långt över alla andra med 652300 personer, och Italien, nummer två på listan, som tog emot 338100 personer. Till Sverige kom som jämförelse 24700 personer. Eurostat påpekar dock i sin rapport att både Spanien och Italien under 2005 genomförde processer för att legalisera papperslösa, och att det därigenom kan ha tagits med personer i statistiken som kommit till landet tidigare.

Spanien har ökat sin folkmängd med nästan ett halvt Sverige de senaste åtta åren och har i dag 44,1 miljoner invånare. Sedan 1998 har man tagit emot 4,3 miljoner människor. Det är främst människor från Latinamerika och Afrika som kommer till landet, men även östeuropéer.
Just de östeuropeiska länderna, som Polen, Rumänien, Bulgarien och de baltiska länderna, har de senaste åren minskat sin befolkning på grund av utvandring.
Från Latinamerika kommer människor med flyg och har inte samma svårigheter som afrikaner som ofta tar sig över till Spanien med enkla båtar, pateras. Under året har flyktingvägarna flyttats från Marocko, som i samarbete med Spanien stängt gränserna allt mer, till Mauretanien, varifrån många pateras avgår mot Kanarie-öarna. Under året har hundratals människor dött i överfarten.
Spanien har även många utvandrare som alltid har skickat pengar till sina familjer. För första gången ser dock betalningsbalansen 2006 ut att vända penningströmmen, då mer pengar skickas från Spanien av invandrarna än vad som kommer in.

Invandrade arbetare har dock betydligt sämre löner än spanjorerna, med en genomsnittlig lön på mellan 30 och 40 procent lägre än den inhemska befolkningen.
Det beror, enligt riksbanken, inte alltid på lönediskriminering, utan mer på den typ av jobb som invandrare får. Ofta är invandrare lågutbildade och arbetar i låglöneyrken som hemarbete, jordbruk och byggnadsarbete.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga