Inrikes

Förtursrätt efter ett halvår

I Sverige finns över en halv miljon personer med tidsbegränsade och otrygga anställningar. Värst drabbade är unga och kvinnor inom handeln, vården, hotell och restaurang. Om det förslag som socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet nu lagt fram till lagrådet går igenom innebär det flera stora förändringar. Elva anställningsformer minskas till fyra. I stället har arbetsgivare rätt […]

I Sverige finns över en halv miljon personer med tidsbegränsade och otrygga anställningar. Värst drabbade är unga och kvinnor inom handeln, vården, hotell och restaurang.
Om det förslag som socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet nu lagt fram till lagrådet går igenom innebär det flera stora förändringar. Elva anställningsformer minskas till fyra. I stället har arbetsgivare rätt att fritt visstidsanställa i upp till 14 månader innan tjänsten övergår i visstidsanställning. För att fler jobb ska bli tillsvidareanställningar minskas också företrädesrätten till nya anställningar från tolv till sex månader. En annan del i förslaget är ett ökat skydd för föräldralediga.

Från fackförbundens sida har förslaget fått ett entusiastiskt bemötande. Susanna Gideonsson är förste vice ordförande för LO-förbundet Handels vars medlemmar består av 70 procent kvinnor varav hälften är under 35 år. Många har visstidsanställningar och är dessutom småbarnsföräldrar.
Susanna Gideonsson menar att förslaget betyder mycket för att förbättra tryggheten för medlemmarna och ser det som en fördel att anställningsformerna blir färre.
– Det blir lättare både för de anställda och för arbetsgivaren att hålla reda på vilka anställningsformer som finns och vad som är tillåtet och inte, säger hon.
Att de korta anställningarna i stället skulle riskera att bli ännu kortare för att arbetsgivarna ska slippa ifrån förtursreglerna tror hon inte.
– Vi har alldeles för många som rings in dag för dag, beroende på hur behovet ser ut. Det är som nya daglönare. Att det skulle bli fler sådana av det här förslaget tror jag inte
Lika viktigt tycker Gideonsson att det är att skyddet för föräldralediga stärks.
– Nu gör man det ofta enkelt för sig. Det är aldrig några killar som blir tillfrågade om de ska ha barn eller tänker skaffa barn, fortfarande förutsätts det att mamman ska vara hemma och få all frånvaro på grund av barnen. Dessutom vet jag att visstids- eller provanställda som har barn ofta inte får förlängt, med olika krystade ursäkter. Så det här är definitivt ett steg i rätt riktning.

SAC-Syndikalisternas generalsekreterare Lars Hammarberg är mer försiktigt positiv.
– I grunden är det förstås bra att folk lättare får fast tjänst, och det är utmärkt om man kommer åt missbruket med tillfälliga anställningar. Men det går ju alltid att säga upp folk ändå, säger han.
Att skyddet för föräldralediga har stärkts ser han som viktigt, men befarar däremot att den nya regeln som ska ge arbetsgivare rätt att fritt visstidsanställa i upp till 14 månader kan ge försämringar.
– Som det är nu kan man ta in folk extra vid en arbetsanhopning, men då är det för en kortare tid, man kan ju aldrig hävda arbetsanhopning i 14 månader, så där kan det finnas risk för missbruk med den nya regeln. Dessutom kan det bli problematiskt för säsongsanställda när den typen av anställningsförhållanden försvinner. Som det ser ut i dag har säsongsanställda företrädesrätt till anställningar nästföljande säsong, även om det blir ett glapp i anställningen. Den tryggheten försvinner ju i så fall, säger han.

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv har reagerat starkt kritiskt till lagrådsremissen och skriver på sin hemsida att reglerna kommer att leda till ökad arbetslöshet, eftersom förändringarna skulle ge färre och kortare jobb.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga