Inrikes

Strejkrätt i skottlinjen

Elektrikerförbundet varslade förra fredagen om strejk och övertidsblockad mot medlemmarna i Energiföretagens arbetsgivareförening, Efa, och dessutom strejk vid arbete inom industrin och med bredbandsutbyggnad och kraftverksbyggen. För att sätta ännu större tryck bakom sina krav varslades också om sympatiåtgärder på installationsavtalets område. Det innebär att strejk kan bryta ut på alla företag i Västsverige som […]

Elektrikerförbundet varslade
förra fredagen om strejk och övertidsblockad mot
medlemmarna i Energiföretagens arbetsgivareförening,
Efa, och dessutom strejk vid arbete inom industrin och med
bredbandsutbyggnad och kraftverksbyggen. För att sätta
ännu större tryck bakom sina krav varslades också
om sympatiåtgärder på installationsavtalets
område. Det innebär att strejk kan bryta ut på
alla företag i Västsverige som är medlemmar
i Teknikföretagen och har fler än 100 anställda,
något som skulle kunna orsaka stora störningar
på till exempel Volvo, Saab och SKF.

Varslet kom efter nästan tre
månaders förhandlingar. Anledningen till att sympativarslet
också omfattar Teknikarbetsgivarna är att Elektrikerförbundet
menar att de och Svenskt näringsliv aktivt har ingripit
i förhandlingarna. På vilket sätt detta har
skett är elektrikernas förhandlingschef Ronny Wenngren
förtegen om.

– De har förbjudit Efa att teckna
avtal. Vi har konkreta bevis för att det är så,
men dem tänker vi inte gå ut med förrän
förhandlingarna är avslutade, säger han.

Konflikten gäller de spärrar
som finns mot lönedumpning i nuvarande avtal. Utan spärren
skulle Efa kunna ta in nyetablerade eller utländska företag
som tillämpar minimilön som medlemmar, menar elektrikerna.
Som avtalet nu ser ut bestäms lönen vid företag
som vill ansluta sig till Efa i öppna förhandlingar
utan fredsplikt. Det är något som parterna kom
överens om i senaste avtalsrörelsen. Sedan dess
har LO och Svenskt näringsliv antagit rekommendationer
som säger att förhandlingarna med utländska
företag ska ske under fredsplikt. Vad gäller svenska
företag vill elektrikerna antingen ha kvar stridsrätten,
eller en skiljenämnd vid oenighet där utgångspunkten
är genomsnittslönen i regionen. På det stupade
förhandlingarna med Efa.

– Vi vill inte ändra de bestämmelser
vi har för svenska företag. Nu vill arbetsgivaren
ha en ensidig rätt att bestämma vilken lön
som ska tillämpas på ett nytt svenskt företag.
Men det vill vi som säljer arbetskraften vara med och
bestämma om. För utländska företag har
vi sagt att vi är beredda att göra en bilaga till
avtalet, säger Ronny Wenngren.

Får Efa som de vill kan det
ge stora återverkningar, menar han.

– Jag är inte alls främmande
för att tro att de startar ett nytt företag och
bemannar det med arbetskraft från något låglöneland,
i mening att tjäna ännu mer pengar.

Sympativarslet har gett starka reaktioner.
Från Teknikföretagens sida ställer man sig
oförstående och menar att påståendena
om att organisationen skulle vara inblandad i förhandlingarna
inte har någon verklighetsförankring.

Svenskt näringslivs vice vd Jan-Peter
Duker skriver på organisationens hemsida att Elektrikerförbundets
stridsåtgärder är ett hot mot kollektivavtalet
som ett sätt att reglera lön och anställningsvillkor.

– Elektrikerförbundets agerande
är ytterligare ett exempel som visar att rätten
till sympatiåtgärder måste avskaffas. En
proportionalitetsprincip måste också införas
som kräver en balans mellan vad förhandlingarna
gäller och omfattningen av de stridsåtgärder
som tillgrips, skriver han.

Duker sätter också sitt
hopp till att den pågående översynen av Medlingsinstitutets
verksamhet (se förra veckans Arbetaren) ska ”resultera
i skärpta krav på tydlighet och begriplighet av
stridsåtgärder.”

Ronny Wenngren ser kraven på
minskad konflikträtt som inskränkningar i demokratin.

– Varför ska man inte ha rätt
att vägra sälja sitt arbete om man inte kan komma
överens om priset? Har de tänkt sig att det ska
vara en domstol som fastställer priset på Icas
mjölk också? Det är intressant att de vill
ha inskränkningar just i arbetarnas rättigheter
att ta betalt för sin vara – alltså arbetet – men
i övrigt ska det vara den fria marknaden som gäller.
Man ska till exempel få ta vilka priser för elen
som helst, säger han.

Nu fortsätter förhandlingarna
i medlarnas regi. Kommer parterna inte överens börjar
strejken klockan fem på morgonen den 7 december.

– Jag hoppas att de tar sitt förnuft
till fånga så att vi får ett avtal utan
försämringar. De har ju råd, de gav 4,5 miljarder
i bonus till sina direktörer bara på ett av företagen.
Det motsvarar 13000 årsarbeten och på det här
avtalsområdet finns det bara 2000 anställda, säger
Ronny Wenngren.

Elektrikerförbundet har fått
stöd från bland annat Pappers, som menar att konflikten
rör även dem och förklarat sig berett till
sympatiåtgärder.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga