Kultur

Pappa kör bil, mamma åker buss

Snart är det här, försöket med trängselavgifter i Stockholm. Gråtmilda kranskommunpolitiker beklagar fattiga barnfamiljer vars tillvaro kommer slås i bitar av trängselavgifterna. ”Dra tillbaka beslutet som ingen vill ha!” Misstänkt fall av att tala i egen sak? Tanken stärks om du ställer dig vid en väg och räknar. I nästan varje bil sitter bara en […]

Snart är det här, försöket
med trängselavgifter i Stockholm. Gråtmilda kranskommunpolitiker
beklagar fattiga barnfamiljer vars tillvaro kommer slås
i bitar av trängselavgifterna. ”Dra tillbaka beslutet
som ingen vill ha!”

Misstänkt fall av att tala i
egen sak? Tanken stärks om du ställer dig vid en
väg och räknar. I nästan varje bil sitter bara
en person. Och den personen är nästan alltid en
man. Män står för 70 procent av bilkörningen
i Sverige. Höginkomsttagare kör mer bil än
låginkomsttagare. Trots att det är kvinnor som
gör det mesta hushållsarbetet, och har mer komplexa
resmönster, är det ofta pappa som kör till
jobbet. Kvinnor, unga, gamla och låginkomsttagare är
kollektivtrafikens storkonsumenter.

i infarternas köer pöser
frustrerade bilförare bakom rattarna till bensinslukande
bilar. Det finns redan ett finmaskigt nät av motorvägar,
men eftersom köerna växer ska det i samhällsnyttans
namn byggas fler. På busshållplatserna huttrar
kollektivtrafikanterna som ska vara med och betala byggföretagens
vägkalas. Stockholmsberedningen tillsattes av regeringen
för att planera Stockholms trafikinvesteringar. De föreslog
29 miljarder enbart till de rossliga gamla Dennispaketfossilen,
Förbifart Stockholm, Norra länken och Österleden,
som fortfarande är högst aktuella. Kollektivtrafikprojekten
föreslogs få 14 miljarder under samma period. Detta
i Stockholm där mer än hälften av resorna sker
kollektivt, till cykel och till fots.

en gigantisk diskborste under rubriken
”Växelspak för kvinnor?” är en del
av annonskampanjen Utan bilen stannar Sverige. Det som hindrar
jämställdheten är bilismens överbeskattning
och nya pålagor som trängselavgifterna, anser Bil
Sweden och Motorbranschens riksförbund som ligger bakom
kampanjen. Genom att göra det billigare att ha bil uppnås
jämställdhet, tycker organisationerna som inte har
en enda kvinna i styrelserna.

Som om trängselavgifter handlar
om att hålla kvar kvinnor vid spisen. Motorbranschens
organisationer tycker tydligen att bil är en rättighet
som kostar bilisterna för mycket. Trots att bilismen
aldrig behövt betala för vad den orsakar när
klimatet spinner loss i torka och orkaner, eller för
att 350 personer i Sverige kommer att dö i förtid
på grund av luftföroreningarna. Bara i år.

massbilism är inte bara ett miljöproblem,
utan den patriarkala maktordningen bokstavligen byggd i cement.
Trafikpolitiken är de grå gubbarnas välde.
Nya vägar i stället för trängselavgifter
och kollektivtrafiksatsningar är att gynna mäns
resande framför hållbart resande.

Trängselavgifter handlar inte
bara om att minska avgaser och buller. Det handlar också
om att överföra resurser från män med
hög inkomst till kvinnor med låg, från vägtrafik
till kollektivtrafik för alla.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga