Inrikes

Connex bygger apartheidtåg i Jerusalem

Connex etablerar just nu, via konsortiet City Pass, ett spårvagnsnät mellan de judiska bosättningarna i östra Jerusalem. Den 17 juli hölls en ceremoni på premiärminister Ariel Sharons kontor i Jerusalem, där bland annat dåvarande finansminister Benyamin Netanyahu och representanter för Connex under högtidliga former signerade sitt kontrakt. För närvarande prepareras de första vägarna för nedläggning […]

Connex
etablerar just nu, via konsortiet City Pass, ett spårvagnsnät
mellan de judiska bosättningarna i östra Jerusalem.
Den 17 juli hölls en ceremoni på premiärminister
Ariel Sharons kontor i Jerusalem, där bland annat dåvarande
finansminister Benyamin Netanyahu och representanter för
Connex under högtidliga former signerade sitt kontrakt.
För närvarande prepareras de första vägarna
för nedläggning av spår i asfalten.

I konsortiet
City Pass ingår förutom Connex det likaledes franska
företaget Alstom, specialiserat på tillverkning
av tåg och rälssystem, samt två israeliska
byggentreprenörer. Den israeliska staten och två
av landets storbanker bidrar med investeringar på närmare
800 miljoner dollar. Alstom och de båda byggentreprenörerna
ska stå för merparten av själva anläggningsarbetet,
medan Connex deltar i planeringen och sedan, när bygget
står klart, övertar hela ansvaret för driften.
Detta ansvar löper enligt kontraktet från år
2006 och 27 år framåt.

Spårvagnsnätet
kommer dock inte att löpa genom hela staden. De åtta
linjernas huvudsyfte är att förbinda de judiska
storbosättningarna runt det palestinska östra Jerusalem.
Bosättningarna ska kopplas ihop med varandra, och med
det judiska västra Jerusalem, genom ett ”snabbt
och smidigt transportsystem”. Enligt kommunens

prospekt
är de bostadsområden som främst ska servas
Har Homa,

Pisgat
Ze?ev, Neve Ya?akov, Gilo, Ramot och French Hill – samtliga
folkrättsvidriga storbosättningar, anlagda på
palestinsk jordbruksmark och uteslutande bebodda av judar.

Spårvägslinjerna
kommer att dras förbi de palestinska bostadsområdena.
Längs flera avsnitt löper de därmed intill
den mur som håller en fjärdedel av Jerusalems palestinska
invånare utestängda från staden. Ett exempel
är bosättningen Pisgat Ze?ev, mitt emot det palestinska
flyktinglägret Sha?fat: den är ändstation i
den första linje som nu anläggs – samtidigt som
muren byggs runt Sha?fat, som på så vis helt klipps
av från Jerusalem.

Staten
Israel har lovat City Pass att stå för nödvändiga
”evakueringar och exproprieringar”. Redan 2001 konfiskerades
mark från byn Sha?fat för att vigas åt spårvagnsstationer.

I planerna
ingår också en tunnel under den mestadels palestinska
gamla staden.

– Det
här är ännu ett projekt för att judaisera
Jerusalem. Hela poängen är att konsolidera bosättningarna
än mer, omöjliggöra för oss att göra
östra Jerusalem till vår huvudstad och exkludera
de palestinska invånarna från stadens infrastruktur.
Det här är en del av den apartheid som varje dag
byggs i Jerusalem! Det har ingen betydelse att de lovar att
både judar och araber ska kunna resa med de här
spårvagnarna, projektet kommer inte den palestinska
befolkningen till del, det syftar bara till att göra
livet ännu lättare för bosättarna och
krossa våra nationella ambitioner, säger Ghassan
al-Khatib, den palestinska myndighetens planeringsminister,
till Arbetaren.

Jerusalem
räknas sedan länge som en av världens mest
hypersegregerade städer. Med ”hypersegregation”
avses fullständig åtskillnad mellan två befolkningsgrupper
i fråga om exempelvis transportsystem: de två
grupperna har egna, parallella sätt att ta sig fram i
staden. Så är fallet i Jerusalem, där endast
judar – inte formellt, men i praktiken – har tillgång
till de transportsystem som stadens myndigheter bygger, medan
palestinierna är hänvisade till egna små taxi-
och minibussbolag.


Connex huvudkontor i Paris hävdar dock informationssekreterare
Anne Monteille på knapphändig engelska att företaget
kommer att betjäna ”alla invånare, utan diskriminering.”

Ert spårvagnsnät
kommer att gå på mark som enligt folkrätten
är ockuperad och ska återlämnas. Hur ser ni
på det?

– Det
är vår klient som har bestämt att nätet
ska byggas där.

Innebär
inte detta att ni är medskyldiga till brott mot folkrätten?

– Vi sysslar
inte med politik. Vår verksamhet handlar bara om affärer,
och de affärer vi bedriver gäller kollektivtrafik.

Flera
av stationerna i ert system är bosättningar som
inom ramen för en fredsuppgörelse ska avvecklas,
enligt de relevanta folkrättsliga dokumenten. Ert kontrakt
löper över 27 år. Betyder inte det att ni
har starka ekonomiska intressen i att bosättningarna
förevigas?

– Som
jag sade, vi ägnar oss inte åt politik. Det är
vår klient som har dragit upp planerna för projektet.
Vi gör bara affärer, säger Anne Monteille till
Arbetaren.


Connex hemsida presenteras beräkningar om att nätet
i Jerusalem kommer att betjäna 40 miljoner trafikanter
per år. Det kan jämföras med Tvär- och
Nockebybanan i Stockholm, som tillsammans tar upp 9,2 miljoner
passagerare på ett år. Endast ett planerat spårvagnsnät
i Bordeaux kommer att serva fler trafikanter än det i
Jerusalem, som därmed blir den näst mest inkomstbringande
i Connex globala uppsättning av spårvagnsnät.

Israel
har, enligt tidningen Ha?aretz, försett Connex med ekonomiska
garantier i händelse av att antalet passagerare skulle
sjunka efter ett terrorattentat.

När
en delegation från den palestinska myndigheten i fredags
besökte Frankrike uttalade utrikesminister Nasser al-Kidwa
”djup oro” över de franska företagens
deltagande i projektet. Myndigheten driver linjen att den
franska staten genom sina företag på detta sätt
blir delaktigt i brott mot folkrätten.

Said Mahmodi,
professor i internationell rätt vid Stockholms universitet,
säger till Arbetaren att det i första hand är
just den franska staten som kan ställas till svars för
de eventuella brott spårvagnsnätet innebär,
snarare än de enskilda företagen. Deras juridiska
ansvar ligger i en juridisk gråzon, menar han. Folkrättsprofessor
Ove Bring på Försvarshögskolan gör en
liknande bedömning, men påpekar att Connex i enlighet
med idéerna om ”företagens moraliska ansvar”
borde dra sig för att delta i ett projekt som konsoliderar
olagliga bosättningar.

Simon
Andersson är jurist med inriktning på bland annat
folkrätt och aktiv i Stockholms vänsterjurister.

– Det
är uppenbart att den folkrätt vi har i dag inte
räcker till. Den är efterbliven i det att den bara
ställer nationalstater till svars för sina handlingar.
I vår värld har internationella storföretag
blivit så mäktiga och viktiga aktörer att
folkrätten måste uppdateras så att den klart
och tydligt gäller även dem. I det här fallet
handlar det ju om att Connex aktivt bidrar till ännu
ett av folkrättsbrotten från den israeliska ockupationsmaktens
sida.

Bygget
av vägar och bosättningar på ockuperad mark
eskalerar just nu våldsamt. Under ett möte för
Likudpartiet i september förklarade premiärminister
Ariel Sharon: ”Vi behöver inte prata högt.
Vi behöver bara bygga, och just nu bygger vi utan att
prata.”

Under
det första halvåret 2005 steg byggnationen i de
judiska bosättningarna med 83 procent jämfört
med första halvåret 2004, enligt The Guardian.
Antalet bosättare på Västbanken har hittills
i år växt med 14000 – nästan dubbelt så
många som evakuerades från Gazaremsan. Bland de
bosättningar som, med skattelättnader och bekväm
social infrastruktur, lockar flest nya invånare märks
just Neve Ya?akov och Pisgat Ze?ev.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Följ oss på MastodonFölj oss via rss

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Se kriminella möta blockader

 

Fyll i din mejladress så skickar vi länk till videoreportaget 👇

Klicka här för att stänga